Mila fampiononana ny olona eran-tany. (Mpto 4:1) Miresaka momba ny fampiononana Ny Tilikambo Fiambenana No. 5 2016. Hanao ezaka manokana àry isika mandritra ny volana Septambra, mba hizarana an’io gazety io amin’ny olona faran’izay betsaka. Aza avela ao amin’ny trano tsy misy olona anefa ilay gazety. Ny hiresaka mivantana amin’ny olona mantsy no tena tiantsika, amin’izay isika afaka mampahery azy.

INONA NO HOTENENINA?

“Mety ho kivy isika indraindray ka mila fampaherezana. Iza anefa no afaka mampahery antsika? [Vakio ny 2 Korintianina 1:3, 4.] Resahin’ity gazety ity fa tena mampahery sy mampionona antsika Andriamanitra.”

Raha liana ilay olona ka mandray an’ilay gazety, dia...

ASEHOY ILAY VIDEO HOE NAHOANA IANAO NO TOKONY HIANATRA BAIBOLY?

Asao hianatra Baiboly izy.

MAMETRAHA FANONTANIANA HOVALIANA AMIN’NY MANARAKA

Anontanio, ohatra, izy hoe: “Nahoana no avelan’Andriamanitra hijaly isika?