Hijery ny anatiny

Ho any amin'ny loha hevitra

Taona Manan-tantara ao Amin’ny Baiboly

Taona Manan-tantara ao Amin’ny Baiboly
 1. “Tany am-piandohana...”

 2. 4026 T.K. Noforonina i Adama

 3. 3096 T.K. Maty i Adama

 4. 2370 T.K. Tonga ny Safodrano

 5. 2018 T.K. Teraka i Abrahama

 6. 1943 T.K. Fifanekena tamin’i Abrahama

 7. 1750 T.K. Namidy ho andevo i Josefa

 8. talohan’ny 1613 T.K. Fitsapana an’i Joba

 9. 1513 T.K. Niala tany Ejipta ny Israely

 10. 1473 T.K. Niditra an’i Kanana ny Israely

 11. 1467 T.K. Azo ny ankamaroan’ireo tany tao Kanana

 12. 1117 T.K. Nohosorana ho mpanjaka i Saoly

 13. 1070 T.K. Fampanantenana fa ho mpanjaka i Davida

 14. 1037 T.K. Lasa mpanjaka i Solomona

 15. 1027 T.K. Vita ny tempolin’i Jerosalema

 16. 1020 T.K. tany ho any Vita ny Tononkiran’i Solomona

 17. 997 T.K. Nizara roa ny fanjakan’ny Israely

 18. 717 T.K. tany ho any Vita ny bokin’ny Ohabolana

 19. 607 T.K. Rava i Jerosalema; lasa babo tany Babylona ny Jiosy

 20. 539 T.K. Nandresy an’i Babylona i Kyrosy

 21. 537 T.K. Niverina tany Jerosalema ny Jiosy babo

 22. 455 T.K. Naorina indray ny mandan’i Jerosalema; nanomboka ireo 69 “herinandro”

 23. Taorian’ny 443 T.K. Vita ny bokin’i Malakia

 24. 2 T.K. tany ho any Teraka i Jesosy

 25. 29 A.K. Natao batisa i Jesosy ary nanomboka nitory ny Fanjakan’Andriamanitra

 26. 31 A.K. Nifidy apostoly 12 i Jesosy; nanao Toriteny teo An-tendrombohitra

 27. 32 A.K. Natsangan’i Jesosy tamin’ny maty i Lazarosy

 28. 14 Nisana 33 A.K. Novonoina i Jesosy (Nisana: Tapatapaky ny Martsa ka hatramin’ny tapatapaky ny Aprily)

 29. 16 Nisana 33 A.K. Natsangana tamin’ny maty i Jesosy

 30. 6 Sivana 33 A.K. Pentekosta; nilatsaka ny fanahy masina (Sivana: Tapatapaky ny Mey ka hatramin’ny tapatapaky ny Jona)

 31. 36 A.K. Lasa Kristianina i Kornelio

 32. 47-48 A.K. tany ho any Dia misionera voalohany nataon’i Paoly

 33. 49-52 A.K. tany ho any Dia misionera faharoa nataon’i Paoly

 34. 52-56 A.K. tany ho any Dia misionera fahatelo nataon’i Paoly

 35. 60-61 A.K. tany ho any Nanoratra taratasy i Paoly tamin’izy nigadra tany Roma

 36. talohan’ny 62 A.K. Nanoratra ny taratasiny i Jakoba rahalahin’i Jesosy

 37. 66 A.K. Nikomy tamin’ny Romanina ny Jiosy

 38. 70 A.K. Noravan’ny Romanina i Jerosalema sy ny tempoliny

 39. 96 A.K. tany ho any Nanoratra ny Apokalypsy i Jaona

 40. 100 A.K. tany ho any Maty i Jaona, apostoly velona farany