Meksika

Alemaina

Botswana

Nikaragoà

Italia

Faly erỳ ireo olona eo amin’ny sary ireo satria manatrika fivoriambe. Manahaka ny mpanompon’Andriamanitra fahiny izahay Vavolombelon’i Jehovah, ka manao fivoriambe intelo isan-taona: Indroa manao fivoriamben’ny faritra iray andro, ary indray mandeha manao fivoriamben’ny vondrom-paritra telo andro. (Deoteronomia 16:16) Nahoana no mahasoa anay izy ireny?

Mampifankatia kokoa anay ny fivoriambe. Faly erỳ ny Israelita fahiny niara-nivory mba hidera an’i Jehovah. Miara-mivory hoatr’izany koa izahay amin’izao. (Salamo 26:12; 111:1) Any amin’ireny fivoriambe ireny izahay no afaka mihaona sy miresaka amin’ny Vavolombelon’i Jehovah namanay avy amin’ny fiangonana hafa na avy any an-tany hafa mihitsy aza. Ao amin’ny toerana anaovana fivoriambe ihany izahay no misakafo antoandro, ka vao mainka mahafinaritra ilay izy. (Asan’ny Apostoly 2:42) Any no tena ahitana hoe mifankatia toy ny mpiray tam-po mihitsy izahay.—1 Petera 2:17.

Manampy anay hifandray tsara amin’i Jehovah ny fivoriambe. Nandray soa ny Israelita rehefa niara-nivory, satria “azon’izy ireo tsara” izay nohazavaina taminy avy tao amin’ny Soratra Masina. (Nehemia 8:8, 12) Tena tianay koa ny zavatra ampianarina any amin’ny fivoriambe. Misy lohateny lehibe isan’andro, ka mifandray amin’io ny lahateny rehetra. Andinin-teny foana no atao lohateny lehibe. Misy lahateny tsotra sy lahateny mifampitohy ary fampisehoana any. Manampy anay hanao ny sitrapon’Andriamanitra izy ireny. Mandre ny tantaran’ny mpiara-manompo aminay koa izahay any, ary tena mampahery ilay izy satria mahavita tsy mivadika izy ireo na dia manana olana aza. Misy tantara an-tsehatra handraisana lesona rehefa fivoriamben’ny vondrom-paritra. Rehefa fivoriambe koa no atao batisa izay te hampiseho fa efa nanokan-tena ho an’Andriamanitra izy.

  • Nahoana no tena mahafinaritra ny manatrika fivoriambe?

  • Inona no soa ho azonao raha manatrika fivoriambe ianao?