Hijery ny anatiny

Ho any amin'ny loha hevitra

 FIZARANA 1

Talohan’ny Fanompoan’i Jesosy

“Ho lehibe izy.”—Lioka 1:32

Talohan’ny Fanompoan’i Jesosy

ITY FIZARANA ITY

TOKO 1

Hafatra Roa avy Amin’​Andriamanitra

Nampita hafatra sarotra inoana ny anjely Gabriela.

TOKO 2

Mbola Tsy Teraka i Jesosy dia Efa Nomem-boninahitra

Nanome voninahitra an’i Jesosy i Elizabeta sy ilay zaza tao an-kibony. Tamin’ny fomba ahoana?

TOKO 3

Teraka Ilay Hanomana ny Lalana

Nilaza faminaniana lehibe i Zakaria raha vao afaka niteny indray.

TOKO 4

Bevohoka i Maria Nefa Tsy Nanambady

Nino an’​i Maria ve i Josefa rehefa nilazany fa bevohoka noho ny fanahy masina izy, fa tsy nisy lehilahy niaraka taminy?

TOKO 5

Taiza i Jesosy no Teraka ary Oviana?

Ahoana no ahalalana fa tsy teraka tamin’ny 25 Desambra i Jesosy?

TOKO 6

Ilay Zaza Nampanantenaina

Naminany momba ny hoavin’i Jesosy ny Israelita roa efa be taona, rehefa nentin’i Josefa sy Maria tao amin’​ny tempoly ilay zaza.

TOKO 7

Nitsidika An’​i Jesosy Ireo Mpanandro

Nahoana ilay kintana hitan’​izy ireo no nitarika azy ireo tany amin’​i Heroda mpamono olona aloha, vao tany amin’​i Jesosy?

TOKO 8

Tsy Tratran’ilay Mpanjaka Ratsy Fanahy Izy Ireo

Faminaniana ara-baiboly telo momba ny Mesia no tanteraka, tamin’i Jesosy mbola kely.

TOKO 9

Nihalehibe tao Nazareta i Jesosy

Firy ny iray tam-po tamin’i Jesosy?

TOKO 10

Nankany Jerosalema i Jesosy sy ny Fianakaviany

Nitaintaina i Josefa sy Maria rehefa tsy nahita an’​i Jesosy. I Jesosy indray gaga hoe nahoana izy ireo no tsy tonga dia nahita ny nisy azy.

TOKO 11

Nanomana ny Lalana i Jaona Mpanao Batisa

Nahoana ny Fariseo sy Sadoseo no nomelohin’i Jaona rehefa tonga teo aminy?