Hijery ny anatiny

Ho any amin'ny loha hevitra

 FIZARANA 2

Ny Fanombohan’ny Fanompoan’i Jesosy

‘Iny ilay Zanak’ondrin’Andriamanitra izay manaisotra ny fahotana.’—Jaona 1:29

Ny Fanombohan’ny Fanompoan’i Jesosy

ITY FIZARANA ITY

TOKO 12

Natao Batisa i Jesosy

Nahoana i Jesosy no natao batisa nefa izy tsy nanota?

TOKO 13

Ianaro ny Fomba Niatrehan’​i Jesosy Fakam-panahy

Misy zava-dehibe roa momba ny Devoly ho fantatsika, rehefa mandinika ny fakam-panahy nahazo an’​i Jesosy isika.

TOKO 14

Nanomboka Nanao Mpianatra i Jesosy

Inona no naharesy lahatra an’​ireo mpianatr’​i Jesosy enina voalohany hoe nahita ny Mesia izy ireo?

TOKO 15

Ny Fahagagana Voalohany Nataon’i Jesosy

Nasehon’i Jesosy ny reniny fa tsy izy intsony no tokony hibaiko azy fa ilay Rainy any an-danitra.

TOKO 16

Nafana Fo Tamin’​ny Fivavahana Marina i Jesosy

Nahoana i Jesosy no tezitra tamin’​ny mpivarotra tao amin’​ny tempoly, nefa ny Lalàna namela ny olona hividy biby tao Jerosalema mba hatao sorona?

TOKO 17

Nampianatra An’i Nikodemosy Tamin’​ny Andro Alina i Jesosy

Inona no atao hoe “ateraka indray”?

TOKO 18

Nandroso ny Asan’i Jesosy fa Nihena ny Asan’i Jaona

Nialona an’i Jesosy ny mpianatr’i Jaona Mpanao Batisa, fa i Jaona kosa tsy nialona.

TOKO 19

Nampianatra Vehivavy Samaritanina Iray i Jesosy

Nilazan’i Jesosy zavatra toa mbola tsy nolazainy tamin’olon-kafa ilay vehivavy samaritanina.