Hijery ny anatiny

Ho any amin'ny fizarana anatiny

Ho any amin'ny loha hevitra

Vavolombelon’i Jehovah

Malagasy

“Mitoera ao Amin’ny Fitiavan’Andriamanitra”

Hanampy anao hampihatra ny toro lalan’ny Baiboly ity boky ity, sady hanampy anao ho tian’Andriamanitra.

Taratasy avy Amin’ny Filan-kevi-pitantanana

Mampirisika an’izay rehetra tia an’i Jehovah ny Filan-kevi-pitantanan’ny Vavolombelon’i Jehovah mba hanahaka an’i Jesosy, ka ho tian’Andriamanitra foana.

TOKO 1

“Izao no Fitiavana An’Andriamanitra”

Inona no tokony hataontsika raha tia an’Andriamanitra isika? Jereo ato izay lazain’ny Baiboly.

TOKO 2

Ahoana no Hanananao Feon’ny Fieritreretana Madio Foana?

Mety hitranga ve ny hoe madio ny eritreritsika amintsika, fa amin’Andriamanitra ilay izy tsy madio?

TOKO 3

Tiavo ny Olona Tian’Andriamanitra

Mifidy tsara ny namany i Jehovah. Tokony hanao hoatr’izany koa isika.

TOKO 4

Nahoana Isika no Tokony Hanaja Fahefana?

Ahoana no hanajantsika fahefana, araka ny takin’i Jehovah amintsika? Miresaka lafiny telo ny Soratra Masina. Inona avy izany?

TOKO 5

Misaraha Amin’izao Tontolo Izao

Misy zavatra dimy resahin’ny Baiboly hoe tokony hataontsika raha tsy te ho anisan’izao tontolo izao isika.

TOKO 6

Ahoana no Hifidianana Fialam-boly Mahasoa?

Jereo ato ireo zavatra telo tokony hoeritreretinao alohan’ny hifidianana fialam-boly.

TOKO 7

Sarobidy Aminao ve ny Aina?

Raha sarobidy aminao ny aina, inona koa no tsy tokony hataonao ankoatra ny hoe tsy mamono olona?

TOKO 8

Tian’Andriamanitra ny Olona Madio

Tsy tokony hanao an’ireo zavatra mety handoto ny tenanao ianao, raha te hadio foana eo imason’Andriamanitra. Afaka manampy anao hanao izany ny Baiboly.

TOKO 9

“Andosiro ny Fijangajangana”

Kristianina an’aliny isan-taona no lasa maloto fitondran-tena. Inona àry no hanampy anao tsy ho voafandrika toa azy ireo?

TOKO 10

Fanomezan’Andriamanitra ny Fanambadiana

Raha mikasa hanambady ianao, inona no tokony hataonao mba hiomanana ho amin’izany? Ary raha efa manambady ianao, ahoana no hampahateza ny tokantranonao?

TOKO 11

‘Aoka ho Mendri-kaja ny Fanambadiana’

Misy fanontaniana enina mila eritreretinao ato raha te hanatsara ny tokantranonao ianao.

TOKO 12

Aoka Isika Hanao Teny Mampahery

Mety hampahery na hanakivy ny tenintsika. Inona no hanampy antsika hampiasa an’io fanomezana io araka ny nikasan’i Jehovah azy?

TOKO 13

Fety Tsy Ankasitrahan’Andriamanitra

Hoatran’ny hoe natao hiderana an’Andriamanitra ny fety sy ny fanao sasany. Tsy ankasitrahany anefa izy ireny.

TOKO 14

Manaova ny Marina Amin’ny Zava-drehetra

Misy zavatra iray tokony hataontsika aloha raha te hanao ny marina amin’ny namantsika isika.

TOKO 15

Mifalia Amin’ny Asa Mafy Ataonao

Inona avy no ilaina hodinihina rehefa hifidy asa? Misy fanontaniana dimy hanampy anao hanapa-kevitra tsara sy hahay hifidy asa ato.

TOKO 16

Tohero ny Devoly sy ny Teti-dratsiny

Marina fa masiaka be i Satana. Tsy tokony hatahotra azy anefa isika. Nahoana?

TOKO 17

“Miorena Tsara eo Amin’ny Finoanareo Masina Indrindra”

Misy zavatra telo tokony hataonao raha te hanana finoana matanjaka ianao ka ho tian’Andriamanitra foana. Inona avy izany?

FANAZAVANA FANAMPINY

Ahoana no Atao Rehefa Misy Voaroaka?

Tena tsy tokony hifandray amin’ny olona voaroaka intsony ve isika?

FANAZAVANA FANAMPINY

Rahoviana no Misaron-doha ary Nahoana?

Misy zavatra telo resahin’ny Baiboly hoe tokony hoeritreretina, mba hahalalana hoe rahoviana ny anabavy no tokony hisaron-doha.

FANAZAVANA FANAMPINY

Fananganan-tsaina, Fifidianana, ary Fanompoana Sivily

Inona avy ny toro lalan’ny Baiboly hanampy anao mba tsy henjehin’ny eritreritra rehefa hanapa-kevitra momba an’ireo?

FANAZAVANA FANAMPINY

Zavatra avy Amin’ny Taharo Fototra sy Teknika Fandidiana

Misy zavatra vitsivitsy tsara eritreretinao sy ataonao, raha te hahay hanapa-kevitra ianao rehefa hifidy izay fitsaboana hatao aminao.

FANAZAVANA FANAMPINY

Ialao Ilay Fahazaran-dratsy

Misy olona zatra milalao ny filahiany na ny fivaviany. Inona no tokony hataonao mba hialana amin’izany fahazaran-dratsy izany?

FANAZAVANA FANAMPINY

Azo Atao ve ny Misaraka na Misintaka?

Rahoviana ny olona iray nisaraka tamin’ny vadiny no afaka manambady indray, araka ny lazain’ny Baiboly?

FANAZAVANA FANAMPINY

Fandaminana Olana Mifandray Amin’ny Vola

Azon’ny Kristianina iray atao ve ny mampakatra fitsarana ny Kristianina namany?