Hijery ny anatiny

Ahoana no Fiheveranao ny Baiboly?

Ahoana no Fiheveranao ny Baiboly?

Aminao ve ny Baiboly...

  • tenin’olombelona?

  • angano?

  • Tenin’Andriamanitra?

 INONA NO LAZAIN’NY BAIBOLY?

“Ny Soratra Masina iray manontolo dia avy amin’ny herin’ny fanahy masin’Andriamanitra.”—2 Timoty 3:16, Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao.

INONA NO VOKATR’IZANY EO AMINAO?

Mahazo valiny mahafa-po amin’ireo fanontaniana manahiran-tsaina.—Ohabolana 2:1-5.

Mahazo torohevitra mahasoa eo amin’ny fiainana andavanandro.—Salamo 119:105.

Lasa manana fanantenana azo antoka.—Romanina 15:4.

 TENA AZO INOANA VE IZAY LAZAIN’NY BAIBOLY?

Eny! Ireto misy antony telo:

  • Mirindra tsara. Olona 40 teo ho eo no nanoratra ny Baiboly, nandritra ny 1 600 taona. Tsy nifankahalala mihitsy ny ankamaroan’izy ireo. Tsy mifanipaka anefa ny zavatra nosoratany ary loha hevitra iray ihany no noresahiny.

  • Milaza ny marina. Matetika no tsy tantarain’ny mpanoratra boky ny hoe resy an’ady ny fireneny. Tsy toy izany anefa ny mpanoratra ny Baiboly. Notantarain’izy ireo daholo ny fahadisoany sy ny zavatra tsy nety nataon’ny fireneny. —2 Tantara 36:15, 16; Salamo 51:1-4.

  • Tanteraka foana izay lazainy. Roanjato taona talohan’ny haharavan’i Babylona fahiny dia efa nilaza ny Baiboly fa ho rava io tanàna io. (Isaia 13:17-22) Tsy ny fomba hitrangan’izany ihany anefa no noresahiny. Nolazainy koa ny anaran’ilay mpitari-tafika hanao izany.—Isaia 45:1-3.

    Faminaniana maro hafa koa no tanteraka tamin’ny an-tsipiriany, ary tsy mahagaga izany satria Tenin’Andriamanitra ny Baiboly.—2 Petera 1:21.

 FANONTANIANA HOSAINTSAININA

Nahoana ny Tenin’Andriamanitra no afaka manatsara ny fiainanao?

Mamaly izany ny Baiboly ao amin’ny ISAIA 48:17, 18 sy 2 TIMOTY 3:16, 17.