Hijery ny anatiny

Ho any amin'ny loha hevitra

Vavolombelon’i Jehovah

Hifidy fiteny Malagasy

 FIZARANA 9

Miaraha Manompo An’i Jehovah

Miaraha Manompo An’i Jehovah

“Mivavaha amin’Ilay nanao ny lanitra sy ny tany.”—Apokalypsy 14:7

Hitantsika tato fa misy toro lalana maro afaka manampy anao sy ny mpianakavinao ao amin’ny Baiboly. Tian’i Jehovah ho sambatra ianao. Mampanantena izy fa hanome izay tena ilainao, raha ataonao loha laharana ny fanompoana azy. (Matio 6:33) Tena tiany ho lasa namany ianao. Ataovy àry izay rehetra azo atao mba hahatonga anao ho naman’Andriamanitra. Izany no voninahitra lehibe indrindra ho an’ny olombelona.—Matio 22:37, 38.

 1 HATSARAO NY FIFANDRAISANAO AMIN’I JEHOVAH

INONA NO LAZAIN’NY BAIBOLY? “ ‘Ho rainareo aho, ary ianareo ho zanako lahy sy zanako vavy’, hoy i Jehovah.” (2 Korintianina 6:18) Tian’i Jehovah ho lasa namany akaiky ianao. Anisan’ny manampy anao amin’izany ny vavaka. Mampirisika anao mba ‘tsy hitsahatra hivavaka’ i Jehovah. (1 Tesalonianina 5:17) Tena te hihaino izay eritreretinao lalina sy izay mampanahy anao izy. (Filipianina 4:6) Rehefa miara-mivavaka amin’ny mpianakavinao ianao, dia ho tsapan’izy ireo hoe tena mino ianao fa misy Andriamanitra.

Mila mihaino an’Andriamanitra koa ianao, fa tsy miresaka aminy fotsiny. Manao izany ianao rehefa mianatra ny Teniny sy ireo boky ara-baiboly. (Salamo 1:1, 2) Saintsaino izay ianaranao. (Salamo 77:11, 12) Mila manatrika tsy tapaka an’ireo fivoriana kristianina koa ianao.—Salamo 122:1-4.

Ankoatra izany, dia tena ilainao ny miresaka amin’ny hafa momba an’i Jehovah, raha tianao ny hanatsara ny fifandraisanao aminy. Arakaraka ny iresahanao momba azy no ahatsapanao ho akaiky azy.—Matio 28:19, 20.

INONA NO AZONAO ATAO?

  • Manokàna fotoana hamakiana Baiboly sy hivavahana, isan’andro

  • Izay zavatra mifandray amin’ny fivavahana no ataovy loha laharana ao an-tokantrano, izay vao ny fialam-boly sy fialan-tsasatra

2 ANKAFIZO NY FOTOAM-PIVAVAHAN’NY FIANAKAVIANAREO

INONA NO LAZAIN’NY BAIBOLY? “Manatòna an’Andriamanitra, dia hanatona anareo izy.” (Jakoba 4:8) Mila manokana fotoana hanaovana Fotoam-pivavahan’ny Fianakaviana tsy tapaka ianareo, ary manaja an’izany fotoana izany. (Genesisy 18:19) Tsy ampy anefa izany. Tadidio foana Andriamanitra amin’izay ataonareo isan’andro. Ampio hifandray kokoa aminy ny mpianakavinao, ka iresaho momba azy “na mipetraka ao an-tranonao ianao, na mandeha eny an-dalana, na mandry, na mifoha.” (Deoteronomia 6:6, 7) Ataovy tanjonao ny hitovy amin’i Josoa, izay nilaza hoe: “Izaho sy ny ankohonako kosa hanompo an’i Jehovah.”—Josoa 24:15.

INONA NO AZONAO ATAO?

  • Ataovy tsy tapaka ny Fotoam-pivavahan’ny Fianakaviana ary ataovy mifanaraka amin’izay ilain’ny mpianakavy tsirairay