Hijery ny anatiny

Ho any amin'ny fizarana anatiny

Ho any amin'ny loha hevitra

Vavolombelon’i Jehovah

Malagasy

Tianao ho Sambatra ve ny Fianakavianao?

 FIZARANA 1

Miantehera Amin’Andriamanitra

Miantehera Amin’Andriamanitra

“Izay namorona ny olona, dia nanao azy ho lahy sy vavy.”—Matio 19:4

I Jehovah * Andriamanitra no nanao ny fanambadiana voalohany. Milaza ny Baiboly fa “nentiny ho any amin-dralehilahy” ilay vehivavy voalohany, rehefa avy noforoniny. Nahatsiaro ho sambatra i Adama ka hoy izy: “Ela ny ela ka ity eto ny taolana avy amin’ny taolako sy nofo avy amin’ny nofoko.” (Genesisy 2:22, 23) Mbola tian’i Jehovah ho sambatra koa ny mpivady ankehitriny.

Manantena ny olona rehefa manambady hoe handeha tsara ny zava-drehetra. Hisy olana ihany anefa eo amin’ny mpivady, na dia mifankatia be aza izy ireo. (1 Korintianina 7:28) Hanampy anareo mivady sy ny zanakareo mba ho sambatra ny toro lalan’ny Baiboly omena ato, raha ampiharinareo.—Salamo 19:8-11.

 1 EKEO NY ANDRAIKITRA NOMEN’I JEHOVAH ANAO

INONA NO LAZAIN’NY BAIBOLY? Ny lehilahy no lohan’ny fianakaviana.—Efesianina 5:23.

Ry lehilahy, tian’i Jehovah hikarakara amim-pitiavana ny vadinao ianao. (1 Petera 3:7) Nomen’i Jehovah ho famenon’ny lehilahy ny vehivavy, ary iriny ho tia sy hanisy vidiny ny vadiny ny lehilahy. (Genesisy 2:18) Tokony ho tianao be ny vadinao, ka izay hahasoa azy aloha no hataonao, izay vao ny hahasoa anao.—Efesianina 5:25-29.

Ry vehivavy, tian’i Jehovah hanaja fatratra ny vadinao ianao ary hanampy azy hahavita ny andraikiny. (1 Korintianina 11:3; Efesianina 5:33) Ekeo ny fanapahan-keviny ary ampio amin’ny fonao manontolo izy mba hahombiazan’izany. (Kolosianina 3:18) Hahafinaritra ny vadinao ianao amin’izay, sady hahafinaritra an’i Jehovah.—1 Petera 3:1-6.

INONA NO AZONAO ATAO?

  • Anontanio ny vadinao hoe inona no azonao atao mba ho vady tsara kokoa ianao. Henoy tsara izy ary ataovy izay azonao atao mba hihatsarana

  • Manàna faharetana. Elaela ianao vao hahalala izay azonao atao mba hahasambatra ny vadinao, ary toy izany koa izy

2 MIEZAHA MAFY MBA TSY HAMPALAHELO NY VADINAO

INONA NO LAZAIN’NY BAIBOLY? Mila mihevitra izay hahasoa ny vadinao ianao. (Filipianina 2:3, 4) Asehoy aminy fa sarobidy izy, ary tadidio fa tian’i Jehovah “halemy fanahy amin’ny rehetra” ny mpanompony. (2 Timoty 2:24) Eritrereto tsara izay holazainao, satria ‘toy ny fanindron’ny sabatra ny teny tsy voahevitra, fa ny tenin’ny hendry kosa manasitrana.’ (Ohabolana 12:18) Hanampy anao hahay hiteny amin-katsaram-panahy sy amim-pitiavana ny fanahin’i Jehovah.—Galatianina 5:22, 23; Kolosianina 4:6.

INONA NO AZONAO ATAO?

  • Mivavaha mba ho tony sy ho vonona hihaino ny hevitry ny vadinao, rehefa misy zava-dehibe horesahinao

  • Eritrereto tsara izay holazainao sy ny fomba hilazanao azy

 3 MIEZAHA HIFANARA-TSAINA

INONA NO LAZAIN’NY BAIBOLY? Lasa “nofo iray” ianao sy ny vadinao rehefa mivady. (Matio 19:5) Mbola olona roa samy hafa anefa ianareo ka mety tsy hitovy hevitra. Mila mianatra mifanara-kevitra sy miombom-pihetseham-po àry ianareo. (Filipianina 2:2) Tena ilaina izany rehefa hanapa-kevitra. Hoy ny Baiboly: “Ho tanteraka izay kasaina raha misy mpanolo-tsaina.” (Ohabolana 20:18) Araho ny toro lalan’ny Baiboly rehefa handray fanapahan-kevitra lehibe ianareo mivady.—Ohabolana 8:32, 33.

INONA NO AZONAO ATAO?

  • Resaho amin’ny vadinao ny fihetseham-ponao, fa tsy ny zava-misy sy ny eritreritrao fotsiny

  • Miresaha amin’ny vadinao alohan’ny hanekena hanao zavatra iray

^ feh. 4 Jehovah no anaran’Andriamanitra, araka ny Baiboly.

Fanampim-panazavana

NY TILIKAMBO FIAMBENANA

Sarotra ny Taona Voalohany Amin’ny Fanambadiana

Mpivady vao ve ianareo? Afaka manampy anareo mivady hanamafy orina ny tokantranonareo ny Baiboly.

NY TILIKAMBO FIAMBENANA

Ry Lehilahy, Aza Mampijaly Vady

Mbola tsy sambatra ihany ve ny vady aman-janakao, na dia efa mampidi-bola be ao an-trano aza ianao?

VALIN’IREO FANONTANIANA ARA-BAIBOLY

Afaka Manampy Ahy Hanana Fianakaviana Sambatra ve ny Baiboly?

Nanampy lehilahy sy vehivavy an-tapitrisany hanana fianakaviana sambatra ireo torohevitra ara-baiboly resahina ato.