Fanontaniana 10 Mahaliana ny Tanora

Misy torohevitra natao hahasambatra ny tanora ato.

FANONTANIANA 1

Mba Hoatran’ny Ahoana àry Aho?

Fantaro ny zavatra inoanao, ny fitsipika arahinao, ny toetra tsaranao sy ny toetra ratsinao, ary ny tanjonao. Hahay hanapa-kevitra tsara ianao amin’izay rehefa misy ankizy mitarika haditra.

FANONTANIANA 2

Maninona àry Aho no Miasa Saina Amin’ny Bikako?

Kivy ve ianao rehefa mahita ny bikanao eo amin’ny fitaratra? Inona no azonao hatsaraina amin’ny tenanao?

FANONTANIANA 3

Maninona àry Aho no Tsy Mahay Miresaka Amin-dry Zareo?

Misy soso-kevitra hanampy anao hahay hiresaka tsara amin’ny ray aman-dreninao ato.

FANONTANIANA 4

Hitsotra ve Aho hoe Diso?

Tsy maintsy manao fahadisoana foana ianao, satria manao fahadisoana daholo ny olona rehetra. Ahoana anefa no hatao rehefa manao fahadisoana?

FANONTANIANA 5

Ahoana Raha Misy Mampijaly Aho any Am-pianarana?

Afaka mandresy an’izay ankizy mampijaly anao any am-pianarana ianao, nefa tsy voatery hiady aminy. Jereo ato izay azonao atao.

FANONTANIANA 6

Inona no Hataoko mba Tsy ho Voatarika Haditra?

Sarotra indraindray ny miezaka ny ho hendry foana, rehefa misy ankizy mitarika haditra. Jereo ato izay azonao atao.

FANONTANIANA 7

Inona no Hataoko fa Tereny Hanao Firaisana Aminy Aho?

Misy vokany ratsy ny firaisana alohan’ny fanambadiana. Jereo ato ny sasany amin’izany.

FANONTANIANA 8

Inona no Hataoko fa Nisy Nanolana Aho?

Ny tanora no tena tratran’izany matetika. Inona no azonao atao raha efa nisy nanolana ianao?

FANONTANIANA 9

Tena Marina ve ny Evolisiona?

Inona no tena marina?

FANONTANIANA 10

Fa Maninona Aho no Mila Mamaky Baiboly?

Be dia be no milaza fa angano fotsiny ny Baiboly sady efa lany andro. Sarotra be koa, hono, ny zavatra lazainy ao. Tsy marina mihitsy anefa izany.