TSY miasa ianao androany, ka mifoha maraina fa handeha hitory. Reradreraka anefa ianao ka misalasala kely hoe handeha ihany ve. Satrinao hiverina hitsotsotra eo am-pandriana! Mivavaka kely àry ianao, ary tapa-kevitra fa handeha ihany. Anabavy efa be taona no miara-manompo aminao. Faly be ianao satria tsara fanahy be izy. Mampahery anao koa ny mahita azy mazoto foana, na dia efa be taona aza. Lasa saina koa ianao hoe: ‘Any an-tany hafa any izao misy mpiara-manompo mitory hoatr’izao koa, dia mitovy amin’ny anay ny zavatra resahiny sy ny gazety zarainy. Dia mitovy koa ny toromarika azonay!’ Lasa maivamaivana erỳ ianao rehefa mody, ka miteny hoe: ‘Soa ihany aho fa nandeha!’

Naminany i Jesosy hoe hotorina eran-tany ny vaovao tsaran’ilay Fanjakana amin’ny andro farany. (Mat. 24:14) Tanteraka ve izany? Eny, satria io amin’izao no asa tena ataon’ilay Fanjakana, ary olona an-tapitrisany eran-tany no lasa mino fa tena misy io Fanjakana io. Hodinihintsika ato amin’ity fizarana ity àry hoe iza no manao an’io asa io, ahoana no anaovan’izy ireo izany, ary inona ny fitaovana ampiasainy.