Hijery ny anatiny

Ho any amin'ny loha hevitra

Vavolombelon’i Jehovah

Hifidy fiteny Malagasy

Efa Mitondra ny Fanjakan’Andriamanitra!

Efa an-tapitrisany izao ny vahoakan’ny Fanjakan’Andriamanitra, ary sambatra sy miadan-tsaina izy ireo. Te ho vahoakan’io Fanjakana io koa ve ianao?

Taratasy avy Amin’ny Filan-kevi-pitantanana

Inona ny porofo fa marina ilay tenin’ny Rahalahy Russell tamin’ny 2 Oktobra 1914?

TOKO 1

“Ho Tonga Anie ny Fanjakanao!”

Ny Fanjakan’Andriamanitra no tena nampianarin’i Jesosy. Inona no hataon’io Fanjakana io, ary rahoviana izy io no ho tonga?

TOKO 2

Efa Manjaka any An-danitra Ilay Fanjakana

Iza no nanampy ny mpanara-dia an’i Kristy ho vonona rehefa nanomboka nanjaka ilay Fanjakana? Inona ny porofo fa tena misy io Fanjakana io?

TOKO 3

Nampahafantarin’i Jehovah ny Fikasany

Nieritreritra ny hanangana ny Fanjakan’ny Mesia ve Andriamanitra tamin’ny voalohany? Inona no nolazain’i Jesosy momba an’io Fanjakana io?

TOKO 4

Nanamasina ny Anarany i Jehovah

Inona no efa nataon’i Jehovah mba hanamasinana ny anarany? Inona no azonao atao mba hanamasinana an’io anarana io?

TOKO 5

Fantatra ny Marina Momba Ilay Fanjakana

Oviana no nanomboka nitondra ny Fanjakan’Andriamanitra? Iza no vahoakan’io Fanjakana io? Inona no tokony hataontsika raha tena manohana azy io isika?

TOKO 6

Iza no Manao An’ilay Asa?

Nahoana i Jesosy no natoky fa hisy olona be dia be hitory amin’ny andro farany? Inona no hataonao mba hikatsahana an’ilay Fanjakana alohan’ny zavatra hafa?

TOKO 7

Inona avy no Efa Nataontsika mba Hitoriana?

Inona avy no efa nataon’ny vahoakan’i Jehovah, mba hitoriana amin’ny olona be dia be araka izay azo atao, alohan’ny hahatongavan’ny farany?

TOKO 8

Inona avy ny Fitaovana Ampiasaintsika mba Hitoriana Eran-tany?

Hita hoe tena manampy antsika i Jesosy rehefa jerena ny isan’ny fiteny andikana ny boky sy gazetintsika. Miaiky àry ve isika fa tena misy ny Fanjakany?

TOKO 9

Inona no Vokatr’ilay Asa Fijinjana?

Nisy zavatra roa nampianarin’i Jesosy ny mpianany momba ny asa fijinjana. Inona avy izany, ary mbola ilaintsika ve ny mahafantatra azy ireo?

TOKO 10

‘Nanadio’ ny Vahoakany Ilay Mpanjaka

Inona no itovizan’ny Krismasy sy ny lakroa?

TOKO 11

Nihanazava ny Lalàn’Andriamanitra

Inona no dikan’ireo efitra fiambenana sy vavahady avo be tao amin’ilay fahitan’i Ezekiela, ho an’ny vahoakan’Andriamanitra ankehitriny?

TOKO 12

Vahoaka Voalamina Tsara

Nahoana no tokony hihavana tsara ny olon-drehetra eo anivon’ny fiangonana, raha tiana hilamina tsara izy io?

TOKO 13

Niakatra Fitsarana ny Vahoakan’ilay Fanjakana

Ho hitanao ato fa nisy mpitsara sahy nanome rariny antsika indraindray, tsy nisy hafa tamin’i Gamaliela tamin’ny taonjato voalohany.

TOKO 14

Ny Fanjakan’Andriamanitra Ihany no Tohanantsika

Nenjehina ny Vavolombelon’i Jehovah satria tsy nety nanao miaramila. Imbetsaka anefa izy ireo no nisy nanampy, ary tsy ampoizinao mihitsy hoe iza izany.

TOKO 15

Nitaky ny Zony ny Vahoakan’i Jehovah

Niady tany amin’ny fitsarana ny vahoakan’i Jehovah, mba havela hankatò ny lalàn’ny Fanjakan’Andriamanitra.

TOKO 16

Miara-mivory ny Vahoakan’ilay Fanjakana

Inona no azontsika atao mba tena hahasoa antsika izay ianarantsika any am-pivoriana?

TOKO 17

Ampiofanin’i Jehovah ny Mpitory Ilay Fanjakana

Misy sekoly maromaro natao hanampiana ny mpitory hahavita tsara ny fanompoany. Inona avy izany?

TOKO 18

Avy Aiza ny Vola Ampiasaintsika?

Avy aiza ny vola ampiasain’ny Vavolombelon’i Jehovah, ary inona avy no ampiasan’izy ireo izany?

TOKO 19

Trano Manome Voninahitra An’i Jehovah

Faly i Jehovah rehefa manorina trano hivavahana aminy isika. Mbola misy zavatra mahafaly azy noho izany anefa. Inona izany?

TOKO 20

Mifanampy ny Vahoakan’ilay Fanjakana

Anisan’ny fanompoana masina tokony hataon’ny mpanompon’i Jehovah ny hoe manampy tra-boina. Nahoana?

TOKO 21

Handringana ny Fahavalony Ilay Fanjakana

Inona no tokony hataonao dieny izao, raha te ho tafavoaka velona ianao amin’ny Hara-magedona?

TOKO 22

Inona no Efa Ataon’ilay Fanjakana sy Mbola Hataony?

Nahoana isika no afaka matoky fa hanatanteraka an’izay rehetra nolazainy i Jehovah?