Hijery ny anatiny

Ho any amin'ny fizarana anatiny

Ho any amin'ny loha hevitra

Vavolombelon’i Jehovah

Malagasy

Fandaharan’ny Fivoriamben’ny Vondrom-paritra 2017

Fanazavana

Fanazavana

FIVORIANA MANOKANA

FANOMPOANA AO AMIN’NY BETELA: Hisy fivoriana ho an’izay maniry hanompo ao amin’ny Betela ny zoma tolakandro. Afaka manatrika azy io ny mpitory vita batisa 35 taona no ho midina. Hampahafantarina mialoha ny toerana sy ny fotoana hanaovana an’io fivoriana io.

SEKOLIN’NY MPITORY ILAY FANJAKANA: Hisy fivoriana hatao ho an’ireo maniry hanatrika an’io sekoly io ny alahady tolakandro. Hasaina ho tonga amin’izany ny mpisava lalana 23 taona ka hatramin’ny 65 taona, ary maniry hampitombo ny fanompoany. Hampahafantarina mialoha ny toerana sy ny fotoana hanaovana an’io fivoriana io.

 FANAZAVANA

ASA AN-TSITRAPO: Raha te hanampy amin’ny asa mifandray amin’ny fivoriambe ianao, dia iangaviana mba hanatona ny Sampan-draharahan’ny Filan-kevitra sy Asa An-tsitrapo.

BATISA: Eo anoloan’ny lampihazo ny toerana voatokana ho an’ireo hatao batisa, raha tsy misy fiovana. Tokony ho efa eo amin’ny toerana natokana ho azy izay rehetra hatao batisa, alohan’ny hanombohan’ny lahatenin’ny batisa, ny asabotsy maraina. Tokony hitondra servieta izy ireo ary koa fitafiana maotina mba hanaovany rehefa haroboka izy.

FANOMEZANA: Betsaka tokoa ny fandaniana natao mba hahatonga ny fivoriambe hahafinaritra sy hanampy antsika ho akaiky kokoa an’i Jehovah. Anisan’izany ny fikarakarana ny seza, ny fanamafisam-peo, ny efijery, ary ny maro hafa. Manampy hanonerana an’izany fandaniana izany ny fanomezana an-tsitrapo ataonao, ary mampandroso ny asa maneran-tany. Nametrahana boaty maromaro ao amin’ny toerana anaovana fivoriambe, mba hanamora ny fanaovanao fanomezana. Tena ankasitrahana ny fanomezana rehetra. Misaotra anao ny Filan-kevi-pitantanana, noho ianao tia manome ka mampandroso ny asan’ilay Fanjakana.

FITSABOANA VONJIMAIKA: Tadidio fa izay mila fitsaboana VONJIMAIKA IHANY no karakaraina ao.

MPIKARAKARA NY MPANATRIKA: Notendrena hanampy anao ireo mpikarakara ny mpanatrika. Iangaviana ianao hiara-miasa tsara aminy, ka hanaraka ny toromarika omeny momba ny fametrahana fiara, ny fandaminana ny mpanatrika, ny famandrihan-toerana, sy ny sisa.

TOERANA: Iangaviana ianao mba hihevitra ny hafa. Tadidio fa ny fianakavianao akaiky, na ireo miray fiara na miray trano aminao, na ny olona ampianarinao Baiboly ihany no azonao amandrihana toerana. Aza ametrahana entana izay toerana tsy nofandrihanao.

ZAVATRA VERY SY HITA: Tokony hoentina any amin’ny Sampan-draharahan’ny Zavatra Very sy Hita ny zavatra hita rehetra, raha tsy fantatra ny tompony. Manatòna an’io sampan-draharaha io raha very zavatra ianao. Tokony hoentina any koa ny zaza very. Tsy tokony hoheverina ho toerana fitaizana zaza anefa any. Iangaviana àry ianao mba hanara-maso ny zanakao. Aza avela hisaraka aminao izy ireo.

Alamin’ny Filan-kevi-pitantanan’ny Vavolombelon’i Jehovah