MANDROSO tsara ny fanorenana an’ilay foibe vaovao any Warwick, any Etazonia. Hita mihitsy hoe mitahy an’ilay asa i Jehovah.

Nilaza i Anthony Morris, anisan’ny Filan-kevi-pitantanana, fa afaka mitsidika any ny rahalahy sy anabavy eran-tany rehefa vita io tetikasa io. Horaisina an-tanan-droa izy ireo.

Fidirana mankao amin’ilay foibe vaovao, any Warwick, Etazonia