Hijery ny anatiny

Ho any amin'ny loha hevitra

Vavolombelon’i Jehovah

Hifidy fiteny Malagasy

Tantara 115: Paradisa Vaovao ho eto An-tany

Tantara 115: Paradisa Vaovao ho eto An-tany

JEREO ireo hazo lava, voninkazo tsara tarehy ary tendrombohitra avo ireo. Tsy mahafinaritra ve eto? Jereo ny fomba fihinan’ilay diera eo amin’ny tanan’ilay zazalahy kely. Ary jereo ny liona sy ny soavaly mitsangana erỳ amin’ny ahi-maitso erỳ. Tsy ho tianao ve ny hipetraka ao amin’ny trano iray eo amin’ny toerana toy izao?

Irin’Andriamanitra ny hahavelomanao mandrakizay eto an-tany ao amin’ny paradisa. Ary tsy iriny ny hahitanao ny fahoriana sy ny fanaintainana izay mampijaly ny olona ankehitriny. Izao no fampanantenana omen’ny Baiboly an’ireo izay hiaina ao amin’ny paradisa vaovao: ‘Ho eo amin’izy ireo Andriamanitra. Tsy hisy fahafatesana na ranomaso na fanaintainana intsony. Efa lasa ny zavatra taloha.’

Hataon’i Jesosy izay hitrangan’izany fiovana mahatalanjona izany. Fantatrao ve hoe rahoviana? Eny, aorian’ny fanadiovany ny tany amin’ny faharatsiana sy ny olona ratsy fanahy rehetra. Tadidio fa fony i Jesosy tetỳ an-tany dia nanasitrana ny olona tamin’ny karazan’aretina rehetra, ary nanangana olona tamin’ny maty mihitsy. Nataon’i Jesosy izany mba hampisehoana izay hataony manerana ny tany rehetra rehefa ho tonga Mpanjakan’ny fanjakan’Andriamanitra izy.

Hevero ange fa tena hahatalanjona izany paradisa vaovao eto an-tany izany! I Jesosy, miaraka amin’ny sasany amin’ireo hofidiny, dia hanapaka any an-danitra. Ireo mpanapaka ireo dia hikarakara ny olona tsirairay avy eto an-tany ary hanao izay hahasambatra azy. Aoka hojerentsika izay ilaintsika hatao mba hahazoana antoka fa homen’Andriamanitra antsika ny fiainana mandrakizay ao amin’ny paradisany vaovao.

Apokalypsy 21:3, 4; 5:9, 10; 14:1-3.

Paradisa


Fanontaniana

  • Hanao ahoana ny fiainana rehefa ho paradisa ny tany, araka ny lazain’ny Baiboly?
  • Inona no fampanantenana omen’ny Baiboly an’ireo hiaina ao amin’ny Paradisa?
  • Rahoviana i Jesosy no hitondra izany fiovana mahatalanjona izany?
  • Fony teto an-tany i Jesosy, ahoana no nampisehoany izay hataony rehefa ho Mpanjakan’ny Fanjakan’Andriamanitra izy?
  • Inona no ho zava-kendren’i Jesosy sy ireo mpiara-manjaka aminy any an-danitra, rehefa hitondra ny tany izy ireo?

Fanontaniana fanampiny