Hijery ny anatiny

Ho any amin'ny fizarana anatiny

Ho any amin'ny loha hevitra

Vavolombelon’i Jehovah

Malagasy

Ny Bokiko Misy Fitantarana avy ao Amin’ny Baiboly

Tantara 98: Teo Amin’ny Tendrombohitra Oliva

Tantara 98: Teo Amin’ny Tendrombohitra Oliva

I JESOSY io eo amin’ny Tendrombohitra Oliva io. Ireo lehilahy efatra miaraka aminy dia apostoliny. I Andrea sy Petera mpirahalahy, ary koa i Jakoba sy Jaona mpirahalahy ireo. Ny tempolin’Andriamanitra ao Jerosalema no hitanao erỳ lavidavitra.

Roa andro izay no lasa hatramin’ny nitaingenan’i Jesosy zana-boriky niditra tao Jerosalema. Talata izao. Teo amin’ny fiandohan’ny andro dia tao amin’ny tempoly i Jesosy. Tao ny mpisorona dia nitady hihazona azy mba hamono azy. Nefa natahotra ny hanao izany izy ireo satria tian’ny olona i Jesosy.

Jesosy sy ny apostoliny

‘Ry bibilava, taranaky ny menarana!’ Izany no niantsoan’i Jesosy an’ireo filoha ara-pivavahana. Avy eo dia nilaza i Jesosy fa hanasazy azy ireo Andriamanitra noho ny zava-dratsy rehetra nataony. Taorian’izany dia tonga teo amin’ny Tendrombohitra Oliva i Jesosy, ary nanomboka nametraka fanontaniana taminy ireo apostoly efatra ireo. Fantatrao ve izay nanontaniany an’i Jesosy?

Nanontany zavatra momba ny hoavy ny apostoly. Fantany fa hamarana ny faharatsiana rehetra eto an-tany i Jesosy. Nefa niriny ny hahalala hoe rahoviana no hitranga izany. Rahoviana i Jesosy no ho tonga indray hanapaka amin’ny maha Mpanjaka?

Fantatr’i Jesosy fa tsy ho afaka hahita azy ireo mpanara-dia azy eto an-tany rehefa ho tonga indray izy. Ny antony dia satria any an-danitra izy amin’izay, ary tsy ho afaka hahita azy any izy ireo. Koa nolazain’i Jesosy tamin’ny apostoliny ny sasany amin’ireo zavatra hitranga eto an-tany rehefa hanapaka amin’ny maha Mpanjaka any an-danitra izy. Inona ny sasany amin’ireo zavatra ireo?

Nilaza i Jesosy fa hisy ady lehibe, olona maro no harary sy ho noana, ary hisy horohoron-tany lehibe. Nilaza koa i Jesosy fa hotorina manerana ny tany ny vaovao tsara momba ny fanjakan’Andriamanitra. Hitantsika mitranga amin’ny androntsika ve ireo zavatra ireo? Eny! Ary afaka matoky isika fa manapaka any an-danitra i Jesosy ankehitriny. Tsy ho ela dia hamarana ny faharatsiana rehetra eto an-tany izy.

Matio 21:46; 23:1-39; 24:1-14; Marka 13:3-10.Fanontaniana

  • Aiza i Jesosy eo amin’ny sary, ary iza ireo olona miaraka aminy?
  • Notadiavin’ny mpisorona hatao inona i Jesosy tao amin’ny tempoly, ary inona no nolazainy tamin’izy ireo?
  • Inona no nanontanian’ny apostoly an’i Jesosy?
  • Nahoana i Jesosy no nilaza tamin’ny apostoliny ny zavatra sasany hitranga eto an-tany, rehefa ho lasa Mpanjaka any an-danitra izy?
  • Inona no nolazain’i Jesosy fa hitranga, alohan’ny hamaranany ny faharatsiana eto an-tany?

Fanontaniana fanampiny

Fanampim-panazavana

I JESOSY NO LALANA SY FAHAMARINANA ARY FIAINANA

Nangataka Famantarana ny Apostoly

Tanteraka voalohany ny faminaniany, tamin’ny taonjato voalohany. Mbola ho tanteraka amin’ny ambaratonga lehibe kokoa ve izy io atỳ aoriana?

NY TILIKAMBO FIAMBENANA

Efa Akaiky ve ny Fara Andro?

Jereo ato ny famantarana efatra resahin’ny Baiboly, dia ho hitanao ny valiny.