Hijery ny anatiny

Ho any amin'ny loha hevitra

Vavolombelon’i Jehovah

Hifidy fiteny Malagasy

Tantara 74: Lehilahy Iray Tsy Natahotra

Tantara 74: Lehilahy Iray Tsy Natahotra

JEREO ireo olona manesoeso an’ilay lehilahy tanora. Fantatrao ve hoe iza izy io? I Jeremia io. Tena mpaminany lehiben’Andriamanitra izy.

Olona mihomehy an’i Jeremia

Tsy ela taorian’ny nanombohan’i Josia Mpanjaka nandrava ireo sampy teo amin’ny tany, i Jehovah dia nilaza tamin’i Jeremia mba ho mpaminaniny. Nieritreritra anefa i Jeremia fa tanora loatra mba ho mpaminany. Nefa i Jehovah dia nilaza fa hanampy azy Izy.

Nilaza tamin’ny Israelita i Jeremia mba hitsahatra amin’ny fanaovan-dratsy. ‘Diso ireo andriamanitra ivavahan’ny firenena jentilisa’, hoy izy. Nefa Israelita maro no tia kokoa ny nivavaka tamin’ireo sampy fa tsy tamin’i Jehovah, ilay Andriamanitra marina. Rehefa nilaza tamin’ny vahoaka i Jeremia fa hofaizin’Andriamanitra izy ireo noho ny faharatsiany dia nihomehezany fotsiny izy.

Lasa ireo taona. Maty i Josia, ary telo volana tatỳ aoriana, dia tonga mpanjaka i Joiakima zanany lahy. Nanohy nanambara tamin’ny vahoaka i Jeremia hoe: ‘Horavana i Jerosalema raha tsy ovanareo ny lalan-dratsinareo.’ Nihazona an’i Jeremia ny mpisorona ka niantsoantso hoe: ‘Tokony hovonoina ianao satria nilaza ireo zavatra ireo.’ Avy eo dia hoy izy tamin’ireo mpanapaka ny Israely: ‘Tokony hatao maty i Jeremia, satria niteny nanohitra ny tanànantsika.’

Inona izao no hataon’i Jeremia? Tsy natahotra izy. Hoy ny teniny tamin’izy rehetra: ‘I Jehovah dia naniraka ahy mba hilaza ireo zavatra ireo aminareo. Raha tsy manova ny fomba ratsy fiainanareo ianareo, dia handrava an’i Jerosalema i Jehovah. Aoka ho azonareo antoka izao: Raha mamono ahy ianareo, dia hamono lehilahy iray tsy nanao ratsy akory.’

Navelan’ireo mpanapaka ho velona i Jeremia, nefa tsy nanova ny lalan-dratsiny ny Israelita. Tatỳ aoriana, i Nebokadnezara, mpanjakan’i Babylona dia tonga hiady tamin’i Jerosalema. Farany dia nataon’i Nebokadnezara lasa mpanompony ny Israelita. Nitondra olona an’arivony maro ho any Babylona izy. Eritrereto hoe sahala amin’inona izany hoe entin’olon-tsy fantatra avy eo amin’ny misy ny tena ho any amin’ny tany iray tsy fantatra!

Jeremia 1:1-8; 10:1-5; 26:1-16; 2 Mpanjaka 24:1-17.Fanontaniana

  • Iza ilay tovolahy eo amin’ny sary?
  • Inona no noeritreretin’i Jeremia rehefa notendrena ho mpaminany izy, nefa inona no nolazain’i Jehovah taminy?
  • Inona foana no hafatra nolazain’i Jeremia tamin’ny olona?
  • Inona no nataon’ny mpisorona mba hisakanana an’i Jeremia tsy haminany? Ahoana anefa no nampisehoany fa tsy natahotra mihitsy izy?
  • Inona no nitranga, rehefa tsy nanova ny lalan-dratsiny ny Israelita?

Fanontaniana fanampiny