Hijery ny anatiny

Ho any amin'ny fizarana anatiny

Ho any amin'ny loha hevitra

Vavolombelon’i Jehovah

Malagasy

Ny Bokiko Misy Fitantarana avy ao Amin’ny Baiboly

Tantara 18: Nankany Harana i Jakoba

Tantara 18: Nankany Harana i Jakoba

FANTATRAO ve ireo lehilahy iresahan’i Jakoba ireo? Rehefa avy nandeha andro maro i Jakoba dia nahita azy ireo teo akaikin’ny lavaka fantsakana iray. Nikarakara ny ondriny izy ireo. Dia nanontany i Jakoba hoe: ‘Avy aiza moa ianareo?’

‘Avy any Harana’, hoy izy ireo.

‘Mba fantatrareo ve i Labana?’, hoy i Jakoba.

‘Eny’, hoy ny navalin’ireo. ‘Ary, indro avy i Rahely zanany vavy mitondra ny andian’ondriny.’ Tazanao ve i Rahely eto tamy eny lavitra eny?

I Jakoba mihaona amin’i Rahely

Rehefa hitan’i Jakoba i Rahely niaraka tamin’ny ondrin’i Labana anadahin-dreniny, dia lasa izy nanakodia ny vato hiala amin’ny lavaka fantsakana mba hahafahan’ireo ondry hisotro rano. Dia nanoroka an-dRahely i Jakoba ary nanambara taminy hoe iza izy. Faly aoka izany i Rahely ka nankany an-trano mba hanambara izany tamin’i Labana rainy.

Faly tokoa i Labana nahita an’i Jakoba nitoetra teo aminy. Ary rehefa nangataka hanambady an-dRahely i Jakoba, dia faly i Labana. Kanefa dia nangataka an’i Jakoba izy mba hiasa ao amin’ny taniny fito taona mba hahazoana an-dRahely. Satria tia loatra an-dRahely i Jakoba, dia nanao izany izy. Nefa rehefa tonga ny fotoana hanambadiany, fantatrao ve izay nitranga?

I Lea vavimatoany no nomen’i Labana an’i Jakoba, fa tsy i Rahely. Rehefa nanaiky hiasa ho an’i Labana fito taona fanampiny i Jakoba, dia nomeny azy ho vadiny koa i Rahely. Tamin’izany fotoana izany dia navelan’Andriamanitra hanana vady mihoatra ny iray ny lehilahy. Fa amin’izao fotoana izao kosa, araka ny asehon’ny Baiboly, dia tokony ho iray ihany ny vadin’ny lehilahy iray.

Genesisy 29:1-30.Fanontaniana

  • Iza ilay tovovavy eo amin’ny sary, ary inona no nataon’i Jakoba rehefa nahita azy?
  • Vonona hanao inona i Jakoba, mba hanambadiana an’i Rahely?
  • Inona no nataon’i Labana, rehefa tonga ny fotoana hanambadian’i Jakoba an’i Rahely?
  • Nanaiky hanao inona i Jakoba, mba hahazoany an’i Rahely ho vady?

Fanontaniana fanampiny