Hijery ny anatiny

Ho any amin'ny loha hevitra

 LESONA 2

Te Hampifaly An’i Jehovah i Rebeka

Te Hampifaly An’i Jehovah i Rebeka

Vehivavy tia an’i Jehovah i Rebeka. Isaka no anaran’ny vadiny, ary tia an’i Jehovah koa izy. Ahoana no nahatonga azy ireo ho mpivady? Ahoana no nampisehoan’i Rebeka fa te hampifaly an’i Jehovah izy? Andeha aloha isika hiresaka an’i Isaka.

Zanak’i Abrahama sy Saraha i Isaka. Nipetraka tany Kanana izy ireo. Tsy nanompo an’i Jehovah ny olona tany. Tian’i Abrahama hanambady olona manompo an’i Jehovah anefa ny zanany. Nirahiny àry ny mpanompony, angamba i Eliezera, mba hitady vady ho an’i Isaka tany Harana. Nisy havan’i Abrahama mantsy tany.

Vonona hiasa mafy i Rebeka mba hanomezana rano an’ireo rameva

Niaraka nankany i Eliezera sy ny mpanompon’i Abrahama hafa. Lavitra ny lalana ka nitondra rameva folo izy ireo mba hitondrana sakafo sy fanomezana. Inona no nataon’i Eliezera mba hahitana an’izay vehivavy ho vadin’i Isaka? Nijanona teo amin’ny fantsakana iray izy sy ny namany rehefa tonga tao Harana. Fantany mantsy fa efa ho avy hantsaka ny olona. Nivavaka tamin’i Jehovah izy hoe: ‘Raha misy vehivavy angatahako rano, ka tsy izaho irery no omeny fa ny ramevako koa, dia ho fantatro fa izy ilay vehivavy nofidinao.’

Avy eo dia tonga i Rebeka. Milaza ny Baiboly fa tsara tarehy be izy. Ahoana no  nahalalan’i Eliezera fa i Rebeka no tokony ho vadin’i Isaka? Rehefa nangataka rano taminy i Eliezera dia hoy izy: ‘Ao fa omeko anao ity rano ity, ary haka rano ho an’ny ramevanao koa aho.’ Mahalany rano be dia be anefa ny rameva rehefa mangetaheta. Tsy maintsy nantsaka imbetsaka àry i Rebeka. Hitanao eo amin’ny sary ve hoe tena miasa mafy izy?... Gaga i Eliezera fa namaly ny vavaka nataony i Jehovah.

Nomen’i Eliezera fanomezana be dia be i Rebeka. Nentin’i Rebeka ho any an-tranon-dry zareo ry Eliezera avy eo. Nolazain’i Eliezera hoe nahoana i Abrahama no naniraka azy ary ahoana no namalian’i Jehovah ny vavaka nataony. Navelan’ny fianakaviany hanambady an’i Isaka i Rebeka.

Nanaraka an’i Eliezera tany Kanana i Rebeka ary lasa vadin’i Isaka

Hanaiky hanambady an’i Isaka ve i Rebeka?... Fantany fa nirahin’i Jehovah i Eliezera. Rehefa nanontanian’ny fianakaviany àry izy raha te ho any Kanana mba hanambady an’i Isaka, dia hoy izy: ‘Ie. Handeha aho.’ Tonga izy dia nanaraka an’i Eliezera. Lasa vadin’i Isaka izy rehefa tonga tany Kanana.

Notahin’i Jehovah i Rebeka satria nanao ny sitrapony. Avy amin’ny fianakaviany no nipoiran’i Jesosy, taona maro tatỳ aoriana. Hotahin’i Jehovah koa ianao raha mampifaly azy hoatran’i Rebeka.