Hijery ny anatiny

Ho any amin'ny loha hevitra

 LESONA 11

Olona Nanoratra ny Tantaran’i Jesosy

Olona Nanoratra ny Tantaran’i Jesosy

Hitanao ve ireo olona eo amin’ny sary ireo?... Matio, Marka, Lioka, Jaona, Petera, Jakoba, Joda, ary Paoly ireo. Niaina tamin’ny andron’i Jesosy izy ireo, ary nanoratra momba an’i Jesosy. Andeha isika hiresaka momba azy ireo.

Inona no fantatrao momba an’ireo lehilahy ireo?

Apostoly niara-nitory tamin’i Jesosy ny telo amin’izy ireo. Iza avy izany raha fantatrao?... Matio sy Jaona ary Petera. Nanoratra boky momba ny fiainan’i Jesosy i Matio  sy Jaona, satria nahafantatra tsara azy. I Jaona koa no nanoratra ny bokin’ny Apokalypsy sy ireo taratasy telo atao hoe Jaona Voalohany sy Jaona Faharoa ary Jaona Fahatelo. Nanoratra taratasy roa i Petera. Antsoina hoe Petera Voalohany sy Petera Faharoa izy ireo. Resahin’i Petera ao amin’ny taratasiny faharoa fa nisy fotoana i Jehovah niteny avy tany an-danitra momba an’i Jesosy hoe: ‘Io no zanako. Tiako izy, ary mahafaly ahy ny ataony.’

Nanoratra boky momba an’i Jesosy koa ny olon-kafa eo amin’ny sary. Anisan’izany i Marka. Teo angamba izy rehefa nosamborina i Jesosy, ary hitany daholo izay nitranga. I Lioka kosa ny anankiray. Dokotera izy io, ary angamba efa maty i Jesosy vao lasa Kristianina izy.

Rahalahin’i Jesosy ny anankiroa amin’ireo mpanoratra Baiboly hitantsika eto. Fantatrao ve ny anaran’izy ireo?... Jakoba sy Joda. Tsy nino an’i Jesosy izy ireo tamin’ny voalohany. Nieritreritra aza izy ireo hoe lasa adala i Jesosy. Nino azy ihany anefa izy ireo tatỳ aoriana, ary lasa Kristianina.

I Paoly no mpanoratra Baiboly horesahintsika farany. Saoly no anarany tamin’izy mbola tsy Kristianina. Tsy tia Kristianina izy tamin’izany, ary ratsy fanahy tamin’izy ireo. Fantatrao ve hoe inona no nampiova azy ho lasa Kristianina?... Nandeha teny an-dalana izy, indray andro. Tampoka teo dia nisy feo niantso azy avy tany an-danitra. I Jesosy ilay izy, ary niteny hoe: ‘Nahoana ianao no ratsy fanahy amin’ireo mino ahy?’ Lasa Kristianina i Paoly taorian’izay, ary nanoratra boky 14 ao amin’ny Baiboly: Romanina ka hatrany amin’ny Hebreo.

Mamaky Baiboly isan’andro isika, sa tsy izany?... Mahalala zavatra betsaka momba an’i Jesosy isika, rehefa manao an’izany. Te hianatra bebe kokoa momba an’i Jesosy ve ianao?...