Hijery ny anatiny

Ho any amin'ny loha hevitra

Vavolombelon’i Jehovah

Hifidy fiteny Malagasy

 3-A

Tabilao: Ireo Mpaminany sy Mpanjaka tao Joda sy Israely (Fizarana 1)

Tabilao: Ireo Mpaminany sy Mpanjaka tao Joda sy Israely (Fizarana 1)
FILAHARANY

Midika hoe “tany ho any” ny hoe “t.” Ny hoe T.K. kosa dia midika hoe “Talohan’i Kristy”, ary ny hoe A.K. “Aorian’i Kristy.”

Mpanjakan’ireo Foko Roan’i Joda, Tany Atsimo

997 T.K.

Rehoboama: 17 taona

980

Abia (Abiama): 3 taona

978

Asa: 41 taona

937

Josafata: 25 taona

913

Jehorama: 8 taona

906 t.

Ahazia: 1 taona

905 t.

Atalia Mpanjakavavy: 6 taona

898

Joasy: 40 taona

858

Amazia: 29 taona

829

Ozia (Azaria): 52 taona

 Mpanjakan’ireo Foko Folon’ny Israely, Tany Avaratra

997 T.K.

Jeroboama: 22 taona

976 t.

Nadaba: 2 taona

975 t.

Basa: 24 taona

952 t.

Elaha: 2 taona

Zimry: 7 andro (951 t.)

947 t.

Omry sy Tibny: 4 taona

Omry (irery): 8 taona

940 t.

Ahaba: 22 taona

920 t.

Ahazia: 2 taona

917 t.

Jehorama: 12 taona

905 t.

Jeho: 28 taona

876

Joahaza: 14 taona

862 t.

Joahaza sy Joasy: 3 taona

859 t.

Joasy (irery): 16 taona

844 t.

Jeroboama II: 41 taona

  • Mpaminany

  • Joela

  • Elia

  • Elisa

  • Jona

  • Amosa