Hijery ny anatiny

Ho any amin'ny loha hevitra

Vavolombelon’i Jehovah

Hifidy fiteny Malagasy

 4-D

Ny Zava-nisongadina Tamin’ny Fiainan’i Jesosy Teto An-tany: Fanompoana Lehibe Nataon’i Jesosy Tany Galilia (Fizarana 1)

Ny Zava-nisongadina Tamin’ny Fiainan’i Jesosy Teto An-tany: Fanompoana Lehibe Nataon’i Jesosy Tany Galilia (Fizarana 1)
FILAHARANY

FOTOANA

TOERANA

ZAVA-NITRANGA

MATIO

MARKA

LIOKA

JAONA

30

Galilia

Nilaza voalohany hoe: “Efa manakaiky ny fanjakan’ny lanitra”

4:17

1:14, 15

4:14, 15

4:44, 45

Kana; Nazareta; Kapernaomy

Nanasitrana ny zanakalahin’ny tandapa; namaky ny Isaia; nankany Kapernaomy

4:13-16

 

4:16-31

4:46-54

Ranomasin’i Galilia akaikin’i Kapernaomy

Niantso mpianatra efatra: Simona sy Andrea, Jakoba sy Jaona

4:18-22

1:16-20

5:1-11

 

Kapernaomy

Nanasitrana ny rafozambavin’i Petera sy ny maro hafa

8:14-17

1:21-34

4:31-41

 

Galilia

Izy sy ireo efa-dahy, nitory voalohany tao

4:23-25

1:35-39

4:42, 43

 

Nanasitrana boka; vahoaka nanaraka azy

8:1-4

1:40-45

5:12-16

 

Kapernaomy

Nanasitrana malemy

9:1-8

2:1-12

5:17-26

 

Niantso an’i Matio; niara-nisakafo tamin’ny mpamory hetra; fanontaniana momba ny fifadian-kanina

9:9-17

2:13-22

5:27-39

 

Jodia

Nitory tany amin’ny synagoga

   

4:44

 

Paska 31

Jerosalema

Nanasitrana lehilahy iray tao Betesda; te hamono azy ny Jiosy

     

5:1-47

Niverina avy tany Jerosalema (?)

Mpianatra nioty salohim-bary tamin’ny andro Sabata; “Tompon’ny Sabata”

12:1-8

2:23-28

6:1-5

 

Galilia; Ranomasin’i Galilia

Nanasitrana tanan’olona tamin’ny Sabata; narahin’ny vahoaka, nanasitrana

12:9-21

3:1-12

6:6-11

 

T. akaikin’i Kapernaomy

Nifidy an’ireo apostoly 12

 

3:13-19

6:12-16

 

Akaikin’i Kapernaomy

Toriteny teo An-tendrombohitra

5:1–7:29

 

6:17-49

 

Kapernaomy

Nanasitrana mpanompon’ny manamboninahitra

8:5-13

 

7:1-10

 

Naina

Nanangana zanaky ny mpitondratena

   

7:11-17

 

Tiberiasy; Galilia (Naina na manodidina)

Naniraka ny mpianany ho any amin’i Jesosy i Jaona; zaza nampianarina ny marina; zioga mora entina

11:2-30

 

7:18-35

 

Galilia (Naina na manodidina)

Vehivavy mpanota nanosotra menaka ny tongotr’i Jesosy; fanoharana: Mpitrosa

   

7:36-50

 

Galilia

Nitory fanindroany tao, izy sy ny 12 lahy

   

8:1-3

 

Namoaka demonia; heloka tsy avela

12:22-37

3:19-30

   

Famantaran’i Jona ihany

12:38-45

     

Tonga ny rahalahiny sy ny reniny; ny mpianany no nataony hoe havany akaiky

12:46-50

3:31-35

8:19-21