Fandaharan’ny Fivoriamben’ny Vondrom-paritra 2022 hoe “Katsaho ny Fiadanana!”

Zoma

Miorina amin’ny Salamo 29:11 ny fandaharana zoma, manao hoe: “Hitahy ny vahoakany i Jehovah ka hanome azy fiadanana.”

Asabotsy

Miorina amin’ny 2 Korintianina 13:11 ny fandaharana asabotsy, manao hoe: ‘Miezaha foana hihavana tsara, ary hitahy anareo anie ilay Andriamanitry ny fiadanana!’

Alahady

Miorina amin’ny Romanina 15:13 ny fandaharana alahady, manao hoe: “Ilay Andriamanitra manome fanantenana anie hameno fifaliana sy fiadanana ny fonareo”

Fanazavana

Hitanao ato ny fanazavana ilainao momba ny fivoriambe.