Zefania 3:1-20

  • Tanàna mikomy sy manao ratsy i Jerosalema (1-7)

  • Didim-pitsarana; hampodina indray (8-20)

    • Hovana ho fiteny madio (9)

    • Hovonjena izay manetry tena sy tsy mirehareha (12)

    • Ho faly be noho ny amin’i Ziona i Jehovah (17)

3  Hahita loza ilay tanàna mikomy sy maloto ary mampijaly vahoaka!+   Tsy mihaino an’iza na iza izy,+ ary tsy mba mandray anatra.+ Tsy matoky an’i Jehovah izy,+ ary tsy manatona an’ilay Andriamaniny.+   Ny andrianany dia liona mierona.+ Ny mpitsarany indray amboadia mihaza amin’ny alina,Ka na taolana iray aza tsy avelany ho tratran’ny andro maraina.   Sahisahy ratsy ny mpaminaniny, sady mpamadika.+ Mandoto zava-masina ny mpisorony,+Sady tsy miraharaha lalàna.+   Manao ny rariny anefa i Jehovah, ao amin’ilay tanàna,+ ary tsy mba manao ratsy mihitsy izy. Ampahafantariny isa-maraina ny didim-pitsarany,+Hoatran’ny masoandro miposaka isan’andro. Ny olona tsy marina kosa tsy mahalala menatra.+   “Nandringana firenena maro aho. Lasa tsy nisy nipetraka intsony ny tilikambony eny an-jorony. Noravaravako ny lalany ka tsy nisy mpandalo intsony. Lasa potika tanteraka ny tanànany, ka tsy nisy mponina intsony.+   Hoy aho tamin’ilay tanàna: ‘Hatahotra ahy tokoa izao ianao dia hihaino anatra.’*+ Amin’izay dia tsy ho rava ny fonenany.+Tsy maintsy hosaziko* izy noho ireny zavatra rehetra nataony ireny. Vao mainka anefa izy ireo nanao ratsy.+   ‘Koa miandrasa* ahy’,+ hoy i Jehovah,‘Mandra-pahatongan’ny andro hitsanganako handroba.*Fa izao no didim-pitsarako: Hangoniko ireo firenena ary hovoriko ireo fanjakana,Dia hisafoaka amin’izy ireo aho ka hanampatra ny hatezerako rehetra aminy.+Fa toy ny afo ny fahatezerako ka handevona ny tany manontolo.+   Amin’izany dia hovako ho fiteny madio ny fitenin’ny olona.Dia ho afaka hiantso ny anaran’i Jehovah izy rehetra,Ka hiray hina hanompo azy.’*+ 10  Hitondra fanomezana ho ahy avy any amin’ny faritry ny reniranon’i EtiopiaIreo olona mitalaho amiko, izany hoe ny zanakavavin’ny vahoakako naparitaka.+ 11  Amin’izany andro izany, dia tsy hatao afa-baraka ianao,Na teo aza ny zava-drehetra nataonao tamin’ianao nikomy tamiko.+Hesoriko tsy ho eo aminao mantsy ny olona mirehareha sy miavonavona.Dia tsy hirehareha eo amin’ny tendrombohitro masina intsony ianao.+ 12  Hamelako olona manetry tena sy tsy mirehareha, eo aminao.+Ary ny anaran’i Jehovah no hialofany. 13  Hanao ny marina foana+ ny sisa amin’ny Israely,+Ary tsy handainga sady tsy hamitaka.Hihinana* izy ireo, hitsotsotra, ary tsy hisy hampatahotra azy.”+ 14  Mihobia, ry Ziona zanakavavy ô! Manaova horakora-pandresena, ry Israely ô!+ Mifalia sy miravoravoa amin’ny fonao manontolo, ry Jerosalema zanakavavy ô!+ 15  Efa nesorin’i Jehovah ny didy nanameloka anao,+ Ary efa nampandositra ny fahavalonao izy.+ Eo aminao i Jehovah, ilay Mpanjakan’ny Israely,+ Ka tsy hatahotra loza intsony ianao.+ 16  Izao no holazaina amin’i Jerosalema, amin’izany andro izany: “Aza matahotra, ry Ziona ô!+ Ary aza miraviravy tanana. 17  Eo aminao i Jehovah Andriamanitrao.+ Mahery izy ka hamonjy. Ho faly be sy tena ho ravoravo izy noho ny aminao,+ Ary hangina* izy satria tia anao. Ho faly sy hihoby izy noho ny aminao. 18  Ary hangoniko izay nalahelo satria hoe tsy afaka nanatrika fety.+Tsy niaraka taminao teo izy ireo, satria afa-baraka noho izay nanjo azy.+ 19  Hamely an’izay rehetra mampijaly anao aho,+ amin’izany fotoana izany.Dia hovonjeko ilay vahoaka nandringa,+Ary hangoniko ilay naparitaka.+ Hataoko izay hahatonga azy hoderaina sy halaza*Manerana an’ilay tany nanalam-baraka azy. 20  Hampodiko ianareo amin’izany fotoana izany,Amin’ny fotoana hanangonako anareo. Fa hataoko izay hahatonga anareo halaza* sy hoderaina+ any amin’ny firenena rehetra eny ambonin’ny tany,Rehefa ampodiko izay natao babo taminareo. Dia ho hitan’ny masonareo izany”, hoy i Jehovah.+

Fanamarihana

Na: “hataoko ampamoaka.”
Na: “hanaiky hahitsy.”
Na: “mahareta miandry.”
Na mety hoe “hitsanganako ho vavolombelona.”
Na: “hanao soroka miara-milanja rehefa manompo azy.”
Na: “Hiraoka ahitra.”
Na: “tsy hiteny; ho afa-po; hilamina.”
Abt: “ho anarana.”
Abt: “ho anarana.”