Hijery ny anatiny

Ho any amin'ny loha hevitra

Tononkiran’i Solomona

Toko

1 2 3 4 5 6 7 8

Topy Maso

 • ILAY ANKIZIVAVY SOLEMITA, TAO AMIN’NY TOBIN’I SOLOMONA MPANJAKA (1:1–3:5)

  • 1

   • Tononkira tsara indrindra (1)

   • Ankizivavy (2-7)

   • Zanakavavin’i Jerosalema (8)

   • Mpanjaka (9-11)

    • “Hanamboaranay firavaka volamena ianao” (11)

   • Ankizivavy (12-14)

    • ‘Toy ny miora manitra ilay mamin’ny foko’ (13)

   • Mpiandry ondry (15)

    • “Tsara tarehy ianao, ry malalako”

   • Ankizivavy (16, 17)

    • “Tsara tarehy ianao, ry malalako” (16)

  • 2

   • Ankizivavy (1)

    • ‘Voninkazodia aho’

   • Mpiandry ondry (2)

    • ‘Toy ny lisy ny malalako’

   • Ankizivavy (3-14)

    • ‘Avelao ny fitiavana hitsiry ho azy’ (7)

    • Tenin’ilay mpiandry ondry (10b-14)

     • “Andao hiaraka amiko, ry ilay tsara tarehiko” (10b, 13)

   • Anadahin’ilay ankizivavy (15)

    • “Sambory ny amboadia”

   • Ankizivavy (16, 17)

    • “Ahy ny malalako, ary azy aho” (16)

  • 3

   • Ankizivavy (1-5)

    • “Nitady an’ilay olon-tiako aho isak’alina” (1)

 • ILAY SOLEMITA, TANY JEROSALEMA (3:6–8:4)

  • 3

   • Zanakavavin’i Ziona (6-11)

    • Ny filanjana an’i Solomona sy ny mpiambina azy

  • 4

   • Mpiandry ondry (1-5)

    • “Tsara tarehy ianao, ry malalako” (1)

   • Ankizivavy (6)

   • Mpiandry ondry (7-16a)

    • ‘Babonao ny foko, ry ilay ampakariko’ (9)

   • Ankizivavy (16b)

  • 5

   • Mpiandry ondry (1a)

   • Vehivavy tao Jerosalema (1b)

    • “Aoka ianareo ho mamon’ny fitiavana!”

   • Ankizivavy (2-8)

    • Nitantara ny nofiny

   • Zanakavavin’i Jerosalema (9)

    • ‘Inona no mampiavaka an’ilay mamin’ny fonao?’

   • Ankizivavy (10-16)

    • “Miavaka amin’ny olona iray alina izy” (10)

  • 6

   • Zanakavavin’i Jerosalema (1)

   • Ankizivavy (2, 3)

    • “An’ny malalako aho, ary ahy ny malalako” (3)

   • Mpanjaka (4-10)

    • “Tsara tarehy hoatran’i Tirza ianao” (4)

    • Tenin’ny vehivavy maromaro (10)

   • Ankizivavy (11, 12)

   • Mpanjaka (sy olon-kafa) (13a)

   • Ankizivavy (13b)

   • Mpanjaka (sy olon-kafa) (13d)

  • 7

   • Mpanjaka (1-9a)

    • ‘Tena mahafinaritra ianao, ry tovovavy malalako’ (6)

   • Ankizivavy (9b-13)

    • “An’ny malalako aho, ary izaho no iriny” (10)

  • 8

   • Ankizivavy (1-4)

    • “Raha mba hoatran’ny anadahiko mantsy ianao” (1)

 • NIVERINA ILAY SOLEMITA, VOAPOROFO HOE TSY MIVADIKA IZY (8:5-14)

  • 8

   • Anadahin’ilay ankizivavy (5a)

    • ‘Iza iny mitehina amin’ny malalany iny?’

   • Ankizivavy (5b-7)

    • “Mahery toy ny fahafatesana ny fitiavana” (6)

   • Anadahin’ilay ankizivavy (8, 9)

    • “Raha manda izy, ... fa raha varavarana ...” (9)

   • Ankizivavy (10-12)

    • “Manda aho” (10)

   • Mpiandry ondry (13)

    • ‘Te haheno ny feonao aho’

   • Ankizivavy (14)

    • “Mihazakazaha mafy hoatran’ny gazela”