Titosy 1:1-16

  • Fiarahabana (1-4)

  • Nasaina nanendry anti-panahy tany Kreta i Titosy (5-9)

  • Anaro ireo mikomy (10-16)

1  Avy amin’i Paoly, mpanompon’Andriamanitra sady apostolin’i Jesosy Kristy. Mpanompo sy apostoly manana finoana hoatran’ny finoan’ny olom-boafidin’Andriamanitra aho, sady mahalala tsara ny fahamarinana, izay mifanaraka amin’ny fahafoizan-tena ho an’Andriamanitra.  Izany rehetra izany dia miorina amin’ny fanantenana fiainana mandrakizay,+ izay efa hatry ny ela be no nampanantenain’Andriamanitra tsy mahay mandainga.+  Tamin’ny fotoana voatondrony anefa, dia nampahafantariny ny teniny, tamin’ny alalan’ilay fitoriana nasaina nataoko,+ araka ny didy nomen’Andriamanitra Mpamonjy antsika.  Ho an’i Titosy, tena zanako ao amin’ny finoana iraisantsika, Enga anie ilay Andriamanitra Ray sy Kristy Jesosy Mpamonjy antsika mba haneho hatsaram-panahy miavaka* aminao sady hanome anao fiadanana!  Nasaiko nijanona tany Kreta ianao mba hanitsy an’ireo zavatra tsy nety* sy hanendry anti-panahy* isan-tanàna, mifanaraka amin’ireto toromarika nomeko anao ireto:  Ny anti-panahy dia tokony ho* lehilahy tsy misy hokianina, manambady tokana, manana zanaka mpino izay tsy ampangaina ho manaram-po amin’ny ratsy* na mafy loha.*+  Mpanompon’Andriamanitra* mantsy ny mpiandraikitra, ka tsy maintsy ho tsy misy hokianina, tsy mpiziriziry amin’ny heviny,*+ tsy mora tezitra,+ tsy mamo lava, tsy mahery setra,* tsy tia tombony azo amin’ny tsy marina,  fa tia mandray vahiny+ kosa, tia ny tsara, misaina tsara,*+ manao ny marina,* tsy mivadika,+ mahafehy tena,+  ary manaraka tsara an’ilay teny azo antoka* rehefa mampianatra.*+ Amin’izay izy dia hahay hampahery* ny hafa amin’ny fampianarana mahasoa*+ sady hahavita hananatra+ an’izay manohitra an’izany. 10  Maro mantsy no mikomy, manao resaka tsy misy fotony, ary mamitaka, indrindra fa ireo mifikitra amin’ny famorana.+ 11  Mila sakanana tsy hiteny ireny olona ireny, satria ireny no tena manimba ny finoan’ny ankohonana manontolo, noho izy ireo mampianatra zavatra tsy tokony hampianarina, mba hahazoana tombony azo amin’ny tsy marina. 12  Nisy mpaminany iray firenena amin’izy ireo nilaza hoe: “Mpandainga foana ny Kretanina, bibidia masiaka sady kamo be tenda.” 13  Marina ireo teny ireo. Anaro mafy foana àry izy ireo mba hanana finoana matanjaka, 14  ka tsy hihaino angano jiosy sy didy avy amin’ny olona miala amin’ny fahamarinana. 15  Madio ny zava-drehetra amin’ny olona madio.+ Tsy misy na inona na inona madio kosa amin’ny olona voaloto sy tsy manam-pinoana, fa samy voaloto na ny sainy na ny feon’ny fieritreretany.+ 16  Milaza ho mahafantatra an’Andriamanitra izy ireny rehefa eny imason’olona, kanefa hita amin’ny ataony hoe mandà azy,+ satria maharikoriko sy tsy mankatò ary tsy mendrika hanao asa tsara na inona na inona izy ireny.

Fanamarihana

Jereo F.T.
Na: “hamita an’izay tsy vita.”
Jereo F.T.
Na: “ho tsy voafehy.”
Na: “mpikomy.”
Abt: “Raha misy.”
Ilay teny grika nadika hoe ‘mpanompo’ eto dia ilazana mpanompo miandraikitra ny ao an-trano.
Na: “tsy manambony tena; tsy be di-doha.”
Na: “tsy mpikapoka.”
Na: “manao izay mety eo imason’Andriamanitra.”
Na: “mandinika tsara; hendry.”
Na: “an’ilay hafatra azo itokisana.”
Na: “raha amin’ny resaka fahaiza-mampianatra.”
Na: “handrisika.”
Na: “marina; tsara.”