Salamo 7:1-17

  • Mpitsara manao ny rariny i Jehovah

    • ‘Jehovah ô, tsarao aho’ (8)

Hira fanehoana alahelo* nohirain’i Davida ho an’i Jehovah, noho ny tenin’i Kosy Benjaminita. 7  Jehovah Andriamanitro ô, ianao no ialofako.+ Vonjeo aho tsy ho azon’izay rehetra manenjika ahy ka afaho.+   Raha tsy izany mantsy, dia hoviravirain’izy ireo toy ny ataon’ny liona aho,+Ka hoentiny mandositra nefa tsy misy mpamonjy.   Jehovah Andriamanitro ô, raha izaho no diso,Na nanao ny tsy rariny,   Na nanao ratsy tamin’izay nanisy soa ahy,+Na nandroba ny fahavaloko tsy amin’antony,*   Dia aoka hanenjika ahy ny fahavalo ka hahatratra ahy;Aoka hohitsakitsahiny eo amin’ny tany aho,*Ary hohosihoseny eo amin’ny vovoka ny voninahitro. (Sela)   Mitsangàna, Jehovah ô, ary asehoy hoe tezitra ianao!Mijoroa hanohitra ny fisafoakan’ny fahavaloko;+Mifohaza hamonjy ahy, ary asaivo ampiharina ny rariny.+   Aoka hanodidina anao ireo firenena;Dia hamely azy ireo avy eny amin’ny avo ianao.   Hamoaka didim-pitsarana hampiharina amin’ireo firenena i Jehovah.+ Jehovah ô, tsarao araka ny fahamarinakoSy ny tsy fivadihako+ aho.   Mba farano re ny zava-dratsy ataon’ny ratsy fanahy e! Ataovy mafy orina kosa ny olo-marina,+Satria ianao ilay Andriamanitra tia rariny,+ izay mandinika ny fo+ sy ny fihetseham-po lalina indrindra.*+ 10  Andriamanitra no ampingako,+ dia ilay Mpamonjy ny mahitsy fo.+ 11  Mpitsara manao ny rariny Andriamanitra,+Ary manambara ny didim-pitsarany* isan’andro izy. 12  Rehefa misy olona tsy mibebaka,+ dia mandranitra ny sabany+ izy;Mamoritra sy manomana ny tsipìkany+ izy. 13  Manomana fitaovam-piadiana mahafaty izy;Ataony vonona ny zana-tsipìka mirehitra.+ 14  Jereo ilay bevohoka faharatsiana;Fahoriana no miforona ao an-kibony, ka lainga no aterany.+ 15  Mihady lavaka izy ary ataony lalina be ilay izy,Nefa izy ihany no ho latsaka ao.+ 16  Hivaly aminy* ihany ny fampahoriana ataony;+Hilatsaka eo an-tampon-dohany ny herisetra vitany. 17  Hidera an’i Jehovah aho fa manao ny rariny izy;+Hihira fiderana* aho ho an’ny anaran’i Jehovah,+ ilay Avo Indrindra.+

Fanamarihana

Na: “Hira fisaonana.”
Na mety hoe “Nefa nitsimbina an’ilay nanohitra ahy tsy amin’antony.”
Abt: “ny aiko.”
Na: “mitsapa ny fo sy ny voa.”
Na: “fanamelohana.”
Abt: “Hitsingerina eo an-dohany.”
Na: “Hitendry mozika.”