Salamo 18:1-50

  • Midera an’i Jehovah noho ny famonjeny

    • “I Jehovah no harambatoko” (2)

    • Ny olona tsy mivadika no tsy ivadihan’i Jehovah (25)

    • Tonga lafatra ny lalan’i Jehovah (30)

    • “Lasa misandratra aho noho ianao manetry tena” (35)

Ho an’ny mpitarika. Nataon’i Davida, mpanompon’i Jehovah. Nataony ho an’i Jehovah izao tononkira izao, tamin’ny andro namonjen’i Jehovah azy teo an-tanan’ny fahavalony rehetra sy teo an-tanan’i Saoly. Hoy izy:+ 18  Miraiki-po aminao aho, Jehovah ô! Ianao no heriko.+   I Jehovah no harambatoko sy manda fiarovana ho ahy ary Mpamonjy ahy.+ Ilay Andriamanitro no vatolampiko.+ Ao aminy aho no mialoka,Izy no ampingako sy tandroka* famonjena* ahy, fialofana* azoko antoka.+   I Jehovah, ilay mendrika hoderaina, no antsoiko,Ka ho voavonjy amin’ny fahavaloko aho.+   Namatotra ahy toy ny tady ny fahafatesana;+Nampihorohoro ahy ireo olona tsy misy ilana azy, izay toy ny ranotrambo nanafotra ahy.+   Nangeja ahy toy ny tady ny Fasana;*Ary nivelatra teo anoloako ny fandriky ny fahafatesana.+   Tao anatin’ny sarotra aho no niantso an’i Jehovah;Tamin’ilay Andriamanitro foana aho no niantso vonjy. Henony tao amin’ny tempoliny ny feoko,+Ary ren’ny sofiny ny antso vonjy nataoko.+   Dia nihozongozona sy nihetsiketsika ny tany;+Nihovotrovotra ny fototry ny tendrombohitraSady nihozongozona satria nisy nampahatezitra azy.+   Nisy setroka niakatra avy teo am-bavorony,Ary nisy afo nandevona avy tamin’ny vavany;+Nisy vainafo niredareda avy taminy.   Natongilany ny lanitra rehefa nidina izy,+Ary haizim-pito no teo ambany tongony.+ 10  Nitaingina kerobima izy dia nanidina.+ Teny ambony elatry ny anjely* izy no nisidina haingana nanketỳ ambany.+ 11  Dia nataony nanarona azy ny haizina.+Nataony nanodidina azy toy ny tranolayNy rahona mainty sy matevina.+ 12  Nisy hazavana namirapiratra teo anatrehanyKa nampirotsaka havandra sy vainafo miredareda avy teny amin’ny rahona. 13  Dia nandefa kotroka tany an-danitra i Jehovah;+Nataon’ilay Avo Indrindra izay handrenesana ny feony+Niaraka tamin’ny havandra sy vainafo miredareda. 14  Nandefa ny zana-tsipìkany izy ka niparitaka ny fahavalony;+Nandefa tselatra izy ka nataony nisahotaka ireny.+ 15  Lasa hita ny fanambanin’ny renirano;*+Niharihary ny fototry ny tany satria niteny mafy azy ianao, Jehovah ô,Sady nitsoka azy tamin’ny fofonain’ny vavoronao.+ 16  Avy any amin’ny avo izy no nanatsotra ny tanany;Nitazona ahy izy ary nisintona ahy avy tao anaty rano lalina.+ 17  Namonjy ahy tamin’ny fahavalo mahery izy,+Dia tamin’ireo nankahala ahy, izay nahery kokoa noho izaho.+ 18  Nanohitra ahy izy ireny tamin’ny andro nahitako loza,+Nefa nanampy ahy i Jehovah. 19  Nitondra ahy nankeo amin’ny toerana tsy mampidi-doza* izy;Namonjy ahy izy satria nankasitraka ahy.+ 20  Mamaly soa ahy i Jehovah satria manao ny marina+ aho;Mamaly soa ahy izy satria tsy manan-tsiny+ aho.* 21  Fa narahiko foana ny lalan’i Jehovah,Ary tsy nanao ratsy aho ka hoe niala tamin’ny Andriamanitro. 22  Eo anatrehako ny didim-pitsarany rehetra;Tsy mba hanao tsinontsinona ny fitsipiny aho. 23  Tsy hisy tsiny eo anatrehany aho,+Sady hitandrina mba tsy hanao fahadisoana.+ 24  Enga anie i Jehovah hamaly soa ahy satria manao ny marina+ aho,Sady tsy manan-tsiny*+ eo anatrehany! 25  Ny olona tsy mivadika no tsy ivadihanao,+Ary tsy misy tsiny ianao rehefa mifandray amin’ny olona tsy misy tsiny;+ 26  Ny olona madio no isehoanao hoe madio,+Fa ny olona fetsifetsy kosa no isehoanao hoe kinga saina.+ 27  Mamonjy an’ireo olona ambany* ianao,+Fa aetrinao kosa ny mpirehareha.*+ 28  Fa ianao no mampirehitra ny jiroko, Jehovah ô,Ilay Andriamanitro manazava ny haizina misy ahy!+ 29  Manampy ahy ianao, dia vitako ny miady amin’ny mpandroba;+Noho ny herin’Andriamanitra, dia vitako ny mianika manda.+ 30  Tonga lafatra ny lalan’ilay tena Andriamanitra;+Madio* ny tenin’i Jehovah.+ Ampingan’izay rehetra mialoka aminy izy.+ 31  Fa iza no Andriamanitra ankoatra an’i Jehovah?+ Ary iza no vatolampy ankoatra an’ilay Andriamanitsika?+ 32  Ilay tena Andriamanitra no mampitafy hery ahy,+Ary hataony izay hahalavorary ny lalako.+ 33  Ataony toy ny an’ny serfa ny tongotro;Ampijoroany eo amin’ny toerana avo aho.+ 34  Mampiofana ahy* hiady izy;Mahavita mamoritra tsipìka varahina ny sandriko. 35  Omenao ahy ny ampinga famonjenao,+Manohana ahy* ny tananao ankavanana,Ary lasa misandratra aho noho ianao manetry tena.+ 36  Ataonao malalaka tsara ny lalana hodiaviko;Tsy hibolisatra ny tongotro.+ 37  Henjehiko ny fahavaloko ka ho tratrako;Tsy hiverina aho raha tsy efa ringana tanteraka izy ireny. 38  Hotorotoroiko izy ireny, ka tsy ho tafatsangana intsony;+Ho lavo eo ambany tongotro izy ireny. 39  Homenao hery hoenti-miady aho;Hataonao lavo eo ambaniko ny fahavaloko.+ 40  Hataonao mandositra eo anatrehako ny fahavaloko,*Ary haringako* izay mankahala ahy.+ 41  Miantso vonjy izy ireny, nefa tsy misy mamonjy;Miantso an’i Jehovah mihitsy aza izy ireny, nefa tsy valiany. 42  Hataoko torotoro toy ny vovoka entin’ny rivotra izy ireny,Ary hariako hoatran’ny fotaka eny an-dalana. 43  Hamonjy ahy amin’ny fanakianana ataon’ny vahoaka ianao,+ Ary hanendry ahy ho filohan’ireo firenena.+ Vahoaka mbola tsy fantatro no hanompo ahy.+ 44  Hankatò ahy izy ireo raha vao mandre ny momba ahy fotsiny;Hanatona ahy ny olona avy amin’ny firenen-kafa sady hatahotra.+ 45  Tsy hanana herim-po intsony* ny olona avy amin’ny firenen-kafa;Hangovitra izy ireo mivoaka avy ao amin’ny toerany voaro mafy. 46  Velona i Jehovah! Hoderaina anie ilay Vatolampiko!+ Hasandratra anie ilay Andriamanitra mpamonjy ahy!+ 47  Mamaly ny ratsy atao amiko ilay tena Andriamanitra;+Ataony lasa manaiky ahy ireo firenena. 48  Mamonjy ahy amin’ny fahavaloko tezitra be izy;Manainga ahy ho lasa ambonin’ireo manafika ahy ianao,+Ary mamonjy ahy amin’ny olona mahery setra. 49  Izany no mahatonga ahy hanome voninahitra anao eo amin’ireo firenena, Jehovah ô,+Sy hanao hira fiderana* ho an’ny anaranao.+ 50  Manao asa famonjena lehibe* ho an’ny mpanjaka voatendriny izy;+Tiany ny voahosotra notendreny sady tsy mivadika aminy izy,+Dia amin’i Davida sy ny taranany mandrakizay.+

Fanamarihana

Jereo F.T.
Na: “sy mpamonjy mahery ho.”
Na: “toerana avo.”
Jereo F.T.
Na: “ny rivotra.”
Na: “ny lakandrano.”
Na: “toerana malalaka.”
Abt: “madio ny tanako.”
Na: “tsy manan-tsiny ny tanako.”
Na: “ory.”
Abt: “maso mianjonanjona.”
Avy amin’ny teny hebreo midika ara-bakiteny hoe mandrendrika metaly mba hanadiovana azy.
Na: “ny tanako.”
Na: “Manome an’izay ilaiko.”
Na: “Homenao ahy ny lamosin’ny fahavaloko.”
Abt: “hataoko mangina.”
Na: “Ho lany hery.”
Na: “hitendry mozika.”
Na: “Manome fandresena miezinezina.”