Salamo 115:1-18

  • I Jehovah ihany no tokony homena voninahitra

    • Sampy tsy mananaina (4-8)

    • Nomena ho an’ny olona ny tany (16)

    • “Tsy midera an’i Jah ny maty” (17)

115  Aza izahay, Jehovah ô, aza izahay*Fa ny anaranao no omena voninahitra+Satria be fitiavana sy tsy mivadika ianao ary mendri-pitokisana.+   Nahoana ireo firenena no dia hilaza hoe: “Aiza izay mba Andriamanitr’ireo?”+   Any an-danitra ny Andriamanitray,Ary ataony izay rehetra tiany.   Volafotsy sy volamena ny sampin’izy ireo,Sady asa tanan’olombelona.+   Manam-bava ireny sampy ireny, fa tsy miteny;+Mana-maso, fa tsy mahita;   Manan-tsofina, fa tsy maheno;Manana orona, fa tsy mandre fofona;   Manan-tanana, fa tsy mahatsapa;Manan-tongotra, fa tsy mandeha;+Ary tsy mahavoaka feo ny tendany.+   Ho lasa hoatr’ireny ny olona manao azy,+Sy izay rehetra matoky azy.+   Matokia an’i Jehovah,+ ry Israely ô!—Izy no mpanampy sy ampingan’izy ireo.+ 10  Matokia an’i Jehovah, ry taranak’i Arona+ ô!—Izy no mpanampy sy ampingan’izy ireo. 11  Ianareo izay matahotra an’i Jehovah, matokia an’i Jehovah.+—Izy no mpanampy sy ampingan’izy ireo.+ 12  Mahatsiaro antsika i Jehovah, ka hitahy antsika;Hotahiny ny taranak’Israely;+Hotahiny ny taranak’i Arona. 13  Hotahiny izay rehetra matahotra an’i Jehovah,Na ny kely na ny lehibe. 14  Hataon’i Jehovah mitombo isa ianareo,Dia ianareo sy ny zanakareo.*+ 15  Hitahy anareo anie i Jehovah,+Ilay Mpanao ny lanitra sy ny tany.+ 16  Ny lanitra dia an’i Jehovah,+Fa ny tany kosa nomeny ho an’ny zanak’olombelona.+ 17  Tsy midera an’i Jah ny maty,+Dia izay midina any amin’ny fahafatesana.*+ 18  Fa isika kosa hidera an’i JahManomboka izao ka ho mandrakizay. Derao i Jah!*

Fanamarihana

Na: “Tsy mendrika hahazo na inona na inona izahay, Jehovah ô, tsy mendrika hahazo na inona na inona.”
Abt: “zanakalahinareo.”
Abt: “any amin’ny fahanginana.”
Na: “Haleloia!” “Jah” no fanafohezana an’ilay anarana hoe Jehovah.