Ohabolana 6:1-35

  • Aza miantoka olona nindram-bola (1-5)

  • “Mandehana any amin’ny vitsika, ry ilay kamo” (6-11)

  • Olona tsisy ilana azy sy ratsy fanahy (12-15)

  • Zavatra fito halan’i Jehovah (16-19)

  • Mitandrema amin’ny vehivavy maditra (20-35)

6  Raha nanaiky hiantoka olona nindram-bola ianao,+ anaka,Ary raha efa nifanaiky sy nifandray tanana* tamin’olon-kafa,+   Raha voafandrik’izay efa nampanantenainao ianao,Ka voafatotry ny teninao ihany,+   Dia efa eo am-pelatanan’ilay olona ianao, anaka,Ka izao atao raha te ho afaka ianao: Mandehana manetry tena eo anatrehany, dia iangavio mafy izy.+   Aza avela hatory ny masonao,Ary aza avela ho rendremana raha tsy efa vitanao izany.   Afaho ny tenanao, hoatran’ny gazela mandositra avy eny an-tanan’ny mpihaza,Sy toy ny vorona mandositra avy eny an-tanan’ny mpamandri-borona.   Mandehana any amin’ny vitsika, ry ilay kamo,+Ary diniho ny fanaony ka mba hendre.   Na dia tsy manana mpitondra na mpiadidy na mpitarika aza izy,   Dia manangona sakafo rehefa fahavaratra,+Ary manangona hanina rehefa fotoam-pijinjana.   Mandra-pahoviana ianao, ry ilay kamo, no mbola hatory? Rahoviana ianao vao hifoha amin’ny torimasonao? 10  Raha mbola hatory kely ihany ianao, mbola ho rendremana kely ihany,Ary mbola haka aina* kely ihany,+ 11  Dia ho avy tampoka hoatran’ny mpangalatra ny fahantranao,Ary ho tonga tampoka hoatran’ny lehilahy mitondra fiadiana ny fahasahirananao.+ 12  Mandehandeha mandaingalainga eny ny olona tsisy ilana azy sy ratsy fanahy.+ 13  Mipy maso izy,+ sady manao fihetsika amin’ny tongony sy amin’ny rantsantanany mba hilazana zavatra. 14  Zava-dratsy ihany no ao am-pony,Dia mitetika ny hanao ratsy foana izy,+ sady tsy manao afa-tsy ny mampiady olona.+ 15  Koa hamely azy tampoka ny loza.Ho torotoro ao anatin’ny indray mipy maso izy ka tsy ho sitrana intsony.+ 16  Misy zavatra enina halan’i Jehovah,Eny, fito ny zavatra tena tsy tiany: 17  Ny maso mianjonanjona,*+ ny lela zatra mandainga,+ ny tanana mandatsaka ran’olona tsy manan-tsiny,+ 18  Ny fo mamorona teti-dratsy,+ ny tongotra mihazakazaka hanao ratsy, 19  Ny vavolombelona mandainga izay efa tranon-dainga mihitsy,+Ary ny olona mampiady ny mpirahalahy.+ 20  Araho, anaka, ny didin’ny rainao,Ary aza lavina ny tenin’ny* reninao.+ 21  Ataovy ao am-ponao foana izany,Ary afatory eo amin’ny vozonao. 22  Hitari-dalana anao izany rehefa mandeha ianao.Hiambina anao koa izany rehefa matory ianao,Ary hiresaka aminao* rehefa mifoha ianao. 23  Fa jiro ny didy,+Hazavana ny lalàna,+Ary lalana mankany amin’ny fiainana ny anatra sy ny fanitsiana.+ 24  Hiaro anao amin’ny vehivavy maditra izany,+Mba tsy ho babon’ny teny malefaka* ataon’ny vehivavy ratsy fitondran-tena* ianao.+ 25  Aza mitsiriritra azy ao am-ponao satria hoe tsara tarehy izy,+Ary aza manaiky ho babon’ny masony manintona, 26  Fa ny vehivavy mpivaro-tena no mahatonga ny lehilahy tsy hanana afa-tsy sombi-mofo,+Ary ny vehivavy efa vadin’olona, mamelatra fandrika hamandrihana aina sarobidy. 27  Misy olona afaka manangona vainafo eo an-tratrany ve, nefa tsy ho may ny akanjony?+ 28  Ary misy olona afaka mandeha eo ambony vainafo ve, nefa tsy ho may ny tongony? 29  Hoatr’izany izay lehilahy manao firaisana amin’ny vadin’olona.Tsy hisy ho afa-maina izay mikasika an’ilay vehivavy.+ 30  Tsy ankahalain’ny olona ny mpangalatra,Raha mangalatra zavatra hahavoky azy satria noana. 31  Raha tratra anefa izy, dia hanonitra avo fito heny,Ka hanome ny zava-tsarobidy rehetra ao an-tranony.+ 32  Tsy ampy saina* izay manitsakitsa-bady ka mijangajanga amin’ny vehivavy.Manimba tena izay manao an’izany.+ 33  Haradratra sy ho afa-baraka izy,+Ary ho ratsy laza eny foana.+ 34  Fa ny fahasarotam-piaro no mahatonga ny lehilahy ho tezitra mafy,Ary tsy hamindra fo mihitsy izy rehefa mamaly faty.+ 35  Tsy hanaiky handray onitra* izy,Sady tsy hilefitra mihitsy, na dia omenao fanomezana lafo vidy aza.

Fanamarihana

Izany hoe nifandray tanana hoe hanome antoka.
Abt: “mbola hamoritra tanana ka haka aina.”
Na: “miavonavona.”
Na: “lalàn’ny.”
Na: “hampianatra anao.”
Na: “manangoly.”
Abt: “vahiny.” Jereo Oh 2:16.
Abt: “Tsy misy fo.”
Na: “vidim-panavotana.”