Ohabolana 14:1-35

  • Ny fon’ny olona no mahatsapa ny alahelo ao anatiny (10)

  • Lalana eritreretina hoe mety, nefa miafara amin’ny fahafatesana (12)

  • Mino ny teny rehetra izay mora fetsifetsena (15)

  • Be namana ny mpanankarena (20)

  • Mahasalama ny vatana ny fo tony (30)

14  Manamafy orina ny tokantranony ny vehivavy tena hendry,+Fa mandrava ny tokantranony kosa ny vehivavy tsisy saina.   Matahotra an’i Jehovah ny olona manao izay mahitsy,Fa manao tsinontsinona Azy kosa izay zatra mametsifetsy.*   Ny teny an’avona ataon’ny* adala dia toy ny tsorakazo fikapohana,Fa ny tenin’ny* hendry kosa hiaro ny tenany.   Madio ny fihinanam-bilona raha tsy misy omby,Fa be dia be kosa ny vokatra rehefa matanjaka ny omby.   Tsy handainga ny vavolombelona mendri-pitokisana,Fa ny vavolombelona mandainga kosa efa tranon-dainga mihitsy.+   Miezaka mitady fahendrena ny mpanesoeso fa tsy mahita,Fa mora mahay kosa ny olona mahira-tsaina.+   Ialao ny olona tsisy saina,Fa tsy hahazo fahalalana amin’izay lazainy ianao.+   Hendry ny olona malina ka mahalala an’izay ataony,Fa ny adala kosa voafitaky ny hadalany.*+   Ihomehezan’ny adala fotsiny ny fahadisoana vitany,*+Fa vonona hihavana* kosa ny olona manao izay mahitsy. 10  Ny fon’ny olona no mahatsapa ny alahelo ao anatiny,Ary tsy misy olon-kafa tena mahatsapa ny fifaliana ao anatiny. 11  Ho rava ny tranon’ny ratsy fanahy,+Fa ho mafy orina kosa ny tranolain’ny olo-marina. 12  Misy lalana eritreretin’ny olona hoe mety,+Nefa any amin’ny fahafatesana no hiafarany.+ 13  Na mihomehy aza ny olona dia mety ho ory izy ao am-pony ao,Ary ny fifaliana dia mety hiafara amin’ny alahelo. 14  Hijinja ny vokatry ny ataony ny olona mivadika,+Fa hahazo valisoa noho ny ataony kosa ny olona tsara toetra.+ 15  Mino an’izay teny rehetra henony ny olona mora fetsifetsena,*Fa ny olona malina kosa mieritreritra tsara isaky ny hanao zavatra.+ 16  Mitandrina tsara ny hendry ka miala amin’ny ratsy,Fa ny adala kosa tsy miraharaha mihitsy* sady matoky tena loatra. 17  Manaonao foana ny olona mora tezitra,+Fa izay mandinika* tsara kosa ankahalain’ny olona. 18  Hadalana no ho anjara lovan’ny olona mora fetsifetsena,*Fa fahalalana kosa no satroboninahitry ny olona malina.+ 19  Tsy maintsy hiankohoka eo anatrehan’ny tsara toetra ny olon-dratsy,Ary hiankohoka eo am-bavahadin’ny olo-marina ny ratsy fanahy. 20  Ankahalain’ny olona ny mahantra, ka na ny namany aza mankahala azy,+Fa be namana be kosa ny mpanankarena.+ 21  Manota izay manao tsinontsinona ny namany,Fa sambatra izay mangoraka ny mahantra.+ 22  Tsy ho diso lalana ve izay mitetika ny hanao ratsy? Izay tapa-kevitra hanao ny tsara kosa ho tian’ny olona foana sady tsy hivadihany.+ 23  Ahazoana tombony foana ny asa mafy rehetra,Fa hahantra kosa izay be resaka fotsiny.+ 24  Ny harenan’ny hendry no satroboninahiny,Fa ny hadalan’ny adala kosa tsy miala aminy mihitsy.+ 25  Mamonjy ain’olona ny vavolombelona milaza ny marina,Fa ny vavolombelona mamitaka kosa efa tranon-dainga mihitsy. 26  Tena feno toky ny olona matahotra an’i Jehovah,+Ka ho fialofana ho an’ny zanany koa izany tahotra izany.+ 27  Loharanon’aina ny fahatahorana an’i Jehovah,Ka miaro ny olona tsy ho azon’ny fandriky ny fahafatesana. 28  Voninahitra ho an’ny mpanjaka ny manana vahoaka be dia be,+Fa rava ny fanjakan’izay mpitondra tsy manana vahoaka. 29  Ny olona tsy mora tezitra dia mahay mandinika tsara,+Fa ny olona tsy manam-paharetana kosa mampiseho ny hadalany.+ 30  Mahasalama* ny vatana ny fo tony,Fa mahatonga ny taolana ho lo kosa ny fialonana.+ 31  Izay manambaka ny tsy manana dia manao tsinontsinona ny Mpanao azy,+Fa manome voninahitra Azy kosa izay mangoraka ny mahantra.+ 32  Ho lavo noho ny ratsy nataony ihany ny ratsy fanahy.Ny olo-marina anefa hahita fialofana satria tsy mivadika.+ 33  Ao am-pon’ny mahira-tsaina ny fahendrena nefa aleony mangina,+Fa ny tsisy saina kosa mampideradera an’izay zavatra fantany. 34  Ny fahamarinana no mahatonga ny fanjakana hahazo voninahitra,+Fa ny ota kosa manala baraka ny vahoaka. 35  Tian’ny mpanjaka ny mpanompo lalin-tsaina,+Fa tezitra amin’ny mpanompo manala baraka kosa izy.+

Fanamarihana

Na: “zatra manambaka.”
Abt: “Ny vavan’ny.”
Abt: “ny molotry ny.”
Na mety hoe “mamitaka olona.”
Na: “te hanao ny tsara.”
Na: “ny hoe manonitra ny ratsy nataony.”
Na: “olona tsy dia nahita fiainana; olona tanora fanahy.”
Na: “tezitra.”
Na: “misaina.”
Na: “olona tsy dia nahita fiainana; olona tanora fanahy.”
Na: “Mamelombelona.”