Ohabolana 13:1-25

  • Izay mangataka torohevitra no hendry (10)

  • Marary ny fo raha ela vao tanteraka ny zavatra antenaina (12)

  • Manasitrana ny iraka mendri-pitokisana (17)

  • Ho hendry izay miaraka amin’ny hendry (20)

  • Porofom-pitiavana ny fananarana (24)

13  Manaiky ny anatry ny rainy ny zanaka hendry,+Fa tsy mety mihaino kosa ny mpanesoeso na dia tenenina mafy* aza.+   Handray soa avy amin’izay lazainy* ny olona,+Fa tsy mieritreritra afa-tsy ny hampiasa herisetra kosa ny mpivadika.   Miaro ny ainy ny olona mahafehy ny vavany,*+Fa izay tsy mitandrina an’izay lazainy* kosa hahita loza.+   Betsaka ny zavatra irin’ny kamo, nefa mbola tsy manana na inona na inona ihany izy,+Fa ho tanteraka daholo kosa izay irin’ny* mazoto.+   Tena tsy tia lainga ny olo-marina,+Fa mahamenatra sy manala baraka kosa ny ataon’ny ratsy fanahy.   Ny fahamarinana no miaro an’izay mandeha tsy misy tsiny,+Fa ny ratsy ataon’ny mpanota ihany no mahavoa azy.   Misy olona miseho ho manankarena nefa tsy manana na inona na inona akory,+Fa misy indray mody mahantra nefa manankarem-be.   Ny harenan’ny manankarena no omeny hanavotana ny ainy,+Fa ny mahantra kosa tsy mba misy mandrahona.*+   Mamirapiratra be* ny hazavan’ny olo-marina,+Fa ho faty kosa ny jiron’ny ratsy fanahy.+ 10  Mampisy ady fotsiny ny olona sahisahy ratsy,+Fa izay mangataka torohevitra* kosa no hendry.+ 11  Hihena ny harena azo vetivety,*+Fa hitombo kosa ny harenan’ny olona manangona tsikelikely.* 12  Marary ny fo raha ela be vao tanteraka ny zavatra antenaina,+Fa hazon’aina kosa ny faniriana rehefa tanteraka.+ 13  Izay tsy miraharaha toromarika* dia hizaka ny vokany,+Fa izay mankatò ny didy no homena valisoa.+ 14  Loharanon’aina ny fampianaran’ny* hendry,+Ka miaro azy tsy ho azon’ny fandriky ny fahafatesana. 15  Izay tena lalin-tsaina no ankasitrahan’ny olona,Fa sarotra kosa ny lalan’ny mpivadika. 16  Miezaka hahalala ny zava-drehetra ny olona malina vao manao zavatra,+Fa ny adala kosa mampiseho ny hadalany rehetra.+ 17  Idiran-doza ny mpitondra hafatra rehefa ratsy fanahy,+Fa manasitrana kosa ny iraka rehefa mendri-pitokisana.+ 18  Hahantra sy ho afa-baraka izay tsy miraharaha anatra,Fa homena voninahitra kosa izay manaiky hahitsy.*+ 19  Mahafinaritra erỳ rehefa tanteraka ny faniriana,+Fa halan’ny olona tsisy saina ny miala amin’ny ratsy.+ 20  Ho hendry izay miaraka amin’ny hendry,+Fa hahita loza kosa izay minamana amin’ny tsisy saina.+ 21  Arahin’ny loza avy ao aoriana ny mpanota,+Fa ny fiadanana kosa no mamaly soa ny olo-marina.+ 22  Mamela lova ho an’ny zafikeliny ny olona tsara toetra,Fa ny harenan’ny mpanota kosa hotehirizina ho an’ny olo-marina.+ 23  Voasa tsara ny tanimbolin’ny mahantra ka mamokatra sakafo be dia be,Saingy mety hisy haka tsy ara-drariny izany.* 24  Izay mitsitsy ny tsorakazony* dia tsy tia ny zanany,+Fa izay tia azy kosa mazoto* mananatra* azy.+ 25  Misakafo ny olo-marina ka voky tsara,+Fa ny kibon’ny ratsy fanahy kosa noana.+

Fanamarihana

Na: “na dia ahitsy.”
Na: “avy amin’ny vavany.”
Na: “an’izay lazainy.”
Abt: “izay manokatra be ny molony.”
Abt: “hohatavezina ny.”
Abt: “tsy maheno teny henjana.”
Abt: “Mifaly.”
Na: “izay mifampanontany.”
Na: “azoazo foana.”
Abt: “manangona amin’ny tanana.”
Na: “ny teny.”
Na: “lalàn’ny.”
Na: “manaiky hanarina.”
Na: “izy.”
Na: “mitsitsy anatra; mitsitsy famaizana.”
Na mety hoe “tonga dia.”
Na: “mifehy; manafay.”