Ohabolana 10:1-32

  • Ny zanaka hendry mampifaly ny rainy (1)

  • Mampanan-karena ny tanan’ny mazoto (4)

  • Tsy maintsy hanota izay be resaka loatra (19)

  • Ny fitahian’i Jehovah no mampanan-karena (22)

  • Ny tahotra an’i Jehovah no mahela velona (27)

10  Ohabolan’i Solomona.+ Ny zanaka hendry mampifaly ny rainy,+Fa ny zanaka adala mampalahelo ny reniny.   Tsy mahasoa ny harena azo tamin’ny tsy marina,Fa hiaro ny olona tsy ho faty kosa ny fanaovana ny marina.+   Tsy havelan’i Jehovah ho noana ny olo-marina,+Fa holaviny kosa izay irin’ny ratsy fanahy.   Ny tanan’ny kamo mampahantra,+Fa ny tanan’ny mazoto kosa mampanan-karena.+   Manangom-bokatra mandritra ny fahavaratra ny zanaka hendry,Fa matory mandritra ny fijinjana ny zanaka manala baraka.+   Hotahina ny olo-marina,+Fa herisetra kosa no ao ambadiky ny tenin’ny ratsy fanahy.   Hotsaroana* foana ny olo-marina ka hotahina,+Fa ho hadino* ny anaran’ny ratsy fanahy.+   Hanaiky torohevitra* ny olona manana fo hendry,+Fa ho voahitsakitsaka kosa izay miteniteny foana.+   Hilamin-tsaina ny olona tsy mivadika,+Fa ny mpamitaka ho tratra eny ihany.+ 10  Mandratra fo ny olona mipy maso nefa te hamitaka,+Ary ho voahitsakitsaka izay miteniteny foana.+ 11  Loharanon’aina ny vavan’ny olo-marina,+Fa herisetra kosa no ao ambadiky ny tenin’ny ratsy fanahy.+ 12  Ny fankahalana no mampiady olona,Fa ny fitiavana indray manarona ny fahadisoana rehetra.+ 13  Milaza tenim-pahendrena ny molotry ny olona mahay mandinika,+Fa natao ho an’ny lamosin’ny tsy ampy saina* kosa ny tsorakazo.+ 14  Mitahiry fahalalana ny hendry,+Fa ny vavan’ny adala kosa mahatonga azy ho ringana.+ 15  Ny harenan’ny* mpanankarena no miaro azy, toy ny tanàna misy manda, Fa ny fahantran’ny sahirana kosa no mahavoa azy.+ 16  Hahazoana fiainana ny zavatra ataon’ny olo-marina,Fa fahotana kosa no vokatry ny ataon’ny ratsy fanahy.+ 17  Mitarika olona hanaraka ny* lalan’ny fiainana ny olona mihaino anatra,*Fa izay tsy miraharaha anatra kosa mitarika olona hanaraka lalan-diso. 18  Mandainga izay mody tsy mankahala,+Ary tsisy saina izay manely tsaho.* 19  Izay be resaka loatra dia tsy maintsy hanota amin’izay lazainy,+Fa malina kosa ny olona mahafehy ny vavany.+ 20  Hoatran’ny volafotsy faran’izay tsara ny lelan’ny marina,+Fa tsy dia misy vidiny kosa ny fon’ny ratsy fanahy. 21  Mitari-dalana* olona maro ny tenin’ny olo-marina,+Fa matin’ny hadalany ihany ny tsisy saina.+ 22  Ny fitahian’i Jehovah no mampanan-karena,+Ary tsy ampiany fijaliana* izany. 23  Amin’ny tsisy saina, dia toy ny kilalao ny fitondran-tena mahamenatra,Fa natao ho an’ny olona mahay mandinika kosa ny fahendrena.+ 24  Ny zavatra atahoran’ny ratsy fanahy mihitsy no hanjo azy,Fa ho tanteraka kosa ny fanirian’ny olo-marina.+ 25  Rehefa mandalo ny tafio-drivotra, dia tsy hisy intsony ny ratsy fanahy,+Fa ny olo-marina kosa ho mafy orina mandrakizay.+ 26  Toy ny vinaingitra amin’ny nify sy toy ny setroka amin’ny maso,Dia hoatr’izany koa ny kamo amin’ny olona maniraka azy.* 27  Ny tahotra an’i Jehovah no mahela velona,+Fa hohafohezina kosa ny taona iainan’ny ratsy fanahy.+ 28  Mahafalifaly ny fanantenan’ny* olo-marina,+Fa tsy ho tanteraka mihitsy ny zavatra antenain’ny ratsy fanahy.+ 29  Manda fiarovana ho an’ny tsy misy tsiny ny lalan’i Jehovah,*+Fa fandringanana kosa izy io ho an’ny ratsy fanahy.+ 30  Tsy ho lavo mihitsy ny olo-marina,+Fa ny ratsy fanahy kosa tsy hisy eto an-tany intsony.+ 31  Milaza* fahendrena ny vavan’ny olo-marina,Fa hotapahina kosa ny lelan’ny mpandainga. 32  Milaza teny mahafinaritra ny molotry ny olo-marina,Fa lainga no eo am-bavan’ny ratsy fanahy.

Fanamarihana

Na: “Halaza tsara.”
Na: “ho lo.”
Abt: “didy.”
Abt: “tsy misy fo.”
Na: “zava-tsarobidin’ny.”
Na mety hoe “Mandeha eo amin’ny.”
Na: “fifehezana; famaizana.”
Na: “resaka ratsy momba ny olon-kafa.”
Na: “Mamelona.”
Na: “alahelo; fahoriana.”
Na: “amin’ny mpampiasa azy.”
Na: “zavatra andraindrain’ny.”
Na: “ny fanaovan’i Jehovah zavatra.”
Na: “Mamokatra.”