Nomery 12:1-16

  • Nanohitra an’i Mosesy i Miriama sy Arona (1-3)

    • Mosesy no olona be fandeferana indrindra (3)

  • Niaro an’i Mosesy i Jehovah (4-8)

  • Lasa boka i Miriama (9-16)

12  Ary nanome tsiny an’i Mosesy i Miriama sy Arona, noho ilay vehivavy kosita nalainy ho vady. Nanambady vehivavy kosita+ mantsy i Mosesy.  Dia hoy izy mianadahy: “Angaha amin’ny alalan’i Mosesy ihany i Jehovah no miteny, fa tsy amin’ny alalanay koa?”+ Dia henon’i Jehovah izany.+  Ary i Mosesy no be fandeferana indrindra,+ tamin’ny olona rehetra* teto an-tany.  Tampoka teo dia hoy i Jehovah tamin’i Mosesy sy Arona ary Miriama: “Mankanesa any amin’ny tranolay fihaonana ianareo telo mianadahy.” Dia lasa izy telo.  Nidina tao anatin’ny andry rahona àry i Jehovah.+ Nijoro teo amin’ny fidirana amin’ny tranolay fihaonana izy, ka niantso an’i Arona sy Miriama. Dia nandroso izy mianadahy.  Dia hoy izy: “Henoy ny teniko, azafady. Raha misy mpaminanin’i Jehovah eo aminareo, dia ao amin’ny fahitana aho no mampahafantatra ny tenako aminy,+ ary ao amin’ny nofy aho no miresaka aminy.+  Tsy hoatr’izany anefa no ataoko amin’i Mosesy mpanompoko. Fa izy no anankinako an’izay rehetra ao an-tranoko.*+  Miresaka mivantana aminy mihitsy aho,+ sady miresaka mazava tsara, fa tsy mampiasa teny saro-pantarina. Ny endrik’i Jehovah mihitsy no hitany. Koa nahoana ianareo no tsy natahotra hanome tsiny an’i Mosesy mpanompoko?”  Tezitra be tamin’izy ireo àry i Jehovah, dia lasa. 10  Niala teo ambonin’ny tranolay ny rahona, dia io fa boka i Miriama ka lasa fotsy be.+ Dia nitodika tany amin’i Miriama i Arona, ka hitany hoe boka izy.+ 11  Tonga dia niteny tamin’i Mosesy i Arona hoe: “Miangavy anao re aho, tompoko ô! Aza atao am-po re iny fahotanay iny e! Fa tena nanao hadalana mihitsy izahay tamin’iny. 12  Mba aza avela hijanona hoatr’izao re izy e, hoatran’ny zaza maty tao an-kibon-dreniny dia efa simba ny antsasaky ny nofony rehefa teraka izy.” 13  Koa nitaraina mafy tamin’i Jehovah i Mosesy hoe: “Mba miangavy re, Andriamanitra ô! Mba sitrano re izy e!”+ 14  Dia hoy i Jehovah tamin’i Mosesy: “Tsy ho afa-baraka fito andro ve izy raha roran’ny dadany ny tarehiny? Fa aleo izy hatokan-toerana fito andro any ivelan’ny toby,+ dia aorian’izay izy vao mahazo miverina.” 15  Dia natokan-toerana fito andro tany ivelan’ny toby i Miriama.+ Ary tsy nifindra lasy ny vahoaka raha tsy efa niverina tao an-toby izy. 16  Avy eo dia niala tao Hazerota+ ny vahoaka, ka nitoby tany an-tany efitr’i Parana.+

Fanamarihana

Na: “Ary tena nanetry tena (malemy fanahy) i Mosesy, mihoatra noho ny olona hafa rehetra.”
Abt: “Ao amin’ny tranoko manontolo, dia asehony hoe mendri-pitokisana izy.”