Nahoma 3:1-19

  • “Hahita loza ilay tanàna mpandatsa-dra!” (1-19)

    • Ny antony nanamelohana an’i Ninive (1-7)

    • Horavana hoatran’i No-amona i Ninive (8-12)

    • Tsy maintsy ho rava i Ninive (13-19)

3  Hahita loza ilay tanàna mpandatsa-dra! Mamitaka sy mandroba daholo ny olona ao, Sady manana haza foana.   Mipoapoaka ny karavasy, mikatrokatroka ny kodiarana,Mihazakazaka mafy be ny soavaly, mitontontontona ny kalesy.   Manjelanjelatra ny sabatra sy ny lefona entin’ny mpitaingin-tsoavaly,Be dia be ny olona voavono, ary mivangongo ny faty.Tsy hita isa ny faty, Ka voafingan’ireny ny olona.   Imbetsaka mantsy ilay mpivaro-tena no nivaro-tena.Tsara tarehy sy mahay mambabo izy ary tena mahay milalao ody.Mamandrika firenena maro izy rehefa mivaro-tena, ary mamitaka vahoaka maro rehefa milalao ody.   “Hamely anao* aho”, hoy i Jehovah Tompon’ny tafika.+“Hingaiko hatreny amin’ny tarehinao ny akanjonao,Ka hataoko hitan’ireo firenena hoe mitanjaka ianao,Ary hitan’ireo fanjakana hoe afa-baraka ianao.   Dia hotorahako zavatra maloto ianao,Ka hataoko afa-baraka,Sady hesoesoin’ny olona.+   Handositra anao izay rehetra mahita anao,+ ka hiteny hoe:‘Noravana i Ninive! Iza no mba hiantra azy?’ Aiza no hahitako olona hampionona anao?   Angaha ianao tsara noho i No-amona,*+ ilay teo amoron’ny lakandranon’i Neily?*+ Voahodidin’ny rano izy,Ary ny ranomasina no harenany sady nataony manda.   I Etiopia sy Ejipta no tena heriny, ary tsy nisy fetrany izany heriny izany. I Pota+ sy ny Libyanina no nanampy anao.+ 10  Na izy koa aza anefa natao sesitany,Sady lasa babo.+ Natao torotoro teny an-joron-dalana rehetra* teny ny zanany. Natao antsapaka ireo lehilahy manan-kaja teo aminy,Ary nasiana gadra vy daholo ny olona ambony. 11  Ho mamo koa ianao,+Dia hiafina. Hitady fialofana ianao mba tsy ho tratran’ny fahavalo. 12  Ny manda rehetra ao aminao, dia hoatran’ny aviavy misy voany masaka voalohany.Raha vao hozongozonina ireo, dia hilatsaka ao am-bavan’ny mpihinana. 13  Hoatran’ny vehivavy ny miaramila eo aminao. Hidanadana ny vavahadin’ny taninao ka hidiran’ny fahavalonao, Ary ho levon’ny afo ny bara hidiny. 14  Makà rano fa hisy fahirano.+ Hamafiso koa ny mandanao. Midìna eny amin’ny fotaka, ka hitsakitsaho ny tanimanga,Ary raiso ny lasitra fanaovam-biriky. 15  Na eny aza anefa ianao, dia ho levon’ny afo. Ho fatin’ny sabatra koa ianao.+ Handripaka anao ireny, hoatran’ny zana-balala mandripaka zavamaniry.+ Ampitomboy ny isan’ny olona ao aminao, mba ho be dia be hoatran’ny zana-balala, Ka ho lasa maro be toy ny valala. 16  Efa nataonao maro noho ny kintana eny amin’ny lanitra ny mpivarotra ao aminao. Miofo ny zana-balala, dia lasa manidina. 17  Hoatran’ny valala ny mpiambina eo aminao,Ary hoatran’ny andiam-balala ireo manamboninahitra eo aminao. Mipetrapetraka eny amin’ny vala vita amin’ny vato izy rehefa mangatsiaka ny andro,Nefa lasa manidina rehefa miposaka ny masoandro,Ka tsy misy mahafantatra hoe aiza no misy azy. 18  Rendremana ny mpiandry eo aminao, ry mpanjakan’i Asyria ô!Mijanona ao an-tranony ny olona ambony eo aminao. Miparitaka eny amin’ny tendrombohitra ny vahoakanao,Ary tsy misy mamory azy.+ 19  Tsy mety tapitra mihitsy ny loza manjo anao. Tsy ho sitrana intsony ny ferinao. Dia hitehaka daholo izay mandre ny momba anao.+Fa iza moa no tsy efa nijaly satria ianao nahery setra be foana?”+

Fanamarihana

Izany hoe Ninive.
Izany hoe Thèbes.
Na: “Nil?”
Abt: “teny amin’ny lohan’ny lalana rehetra.”