Levitikosy 20:1-27

  • Fivavahana amin’i Moleka; fampiasana herin’ny maizina (1-6)

  • Tokony ho masina sy hanaja ray aman-dreny (7-9)

  • Vonoina ho faty izay manao firaisana tsy ara-dalàna (10-21)

  • Tokony ho masina raha te hijanona ao amin’ilay tany (22-26)

  • Vonoina ho faty izay mampiasa herin’ny maizina (27)

20  Niteny tamin’i Mosesy koa i Jehovah hoe:  “Izao no holazainao amin’ny Israelita: ‘Tsy maintsy vonoina ho faty na iza na iza manolotra ny taranany ho an’i Moleka, na Israelita izy na hafa firenena monina any Israely.+ Hitora-bato azy ho faty ny vahoaka.  Izaho mihitsy no hanohitra azy ka handringana azy tsy ho eo amin’ny fireneny. Nisy natolony ho an’i Moleka mantsy ny taranany, ary nolotoiny ny toerako masina,+ dia nozimbazimbainy ny anarako masina.  Raha minia manakimpy ny masony amin’izay ataon’ilay olona ny vahoaka, ka tsy mamono azy ho faty, nefa izy manolotra ny taranany ho an’i Moleka,+  dia izaho mihitsy no hanohitra an’ilay olona sy ny fianakaviany.+ Haringako tsy ho eo amin’ny fireneny izy sy izay rehetra niaraka taminy nanompo an’i* Moleka.  “‘Raha misy olona mivadika amiko* satria lasa maka hevitra any amin’ny mpamoha angatra+ na any amin’ny mpilaza ny hoavy,+ dia tena hanameloka an’izany olona izany aho ary haringako tsy ho eo amin’ny fireneny izy.+  “‘Hamasino ny tenanareo ary aoka ho masina ianareo,+ satria izaho no Jehovah Andriamanitrareo.  Ary ankatoavy ny fitsipiko ka tanteraho.+ Izaho no Jehovah izay manamasina anareo.+  “‘Raha misy manozona ny rainy na ny reniny, dia tsy maintsy vonoina ho faty izy.+ Nozoniny ny rainy na ny reniny, ka izy ihany no ho tompon’andraikitra amin’ny fahafatesany.* 10  “‘Izao no atao amin’ny lehilahy manitsakitsa-bady ka maka vadin’olona: Tsy maintsy vonoina ho faty ilay lehilahy manitsakitsa-bady izay naka ny vadin’ny namany. Hovonoina ho faty na ilay lehilahy na ilay vehivavy satria samy nanitsakitsa-bady.+ 11  Ny lehilahy manao firaisana amin’ny vadin-drainy dia manala baraka an-drainy.*+ Tsy maintsy vonoina ho faty izy ireo, ary izy ireo ihany no ho tompon’andraikitra amin’ny fahafatesany.* 12  Raha misy lehilahy manao firaisana amin’ny vinantovaviny, dia tsy maintsy vonoina ho faty izy ireo. Tsy fanao voajanahary izany nataon’izy ireo izany. Izy ireo ihany no ho tompon’andraikitra amin’ny fahafatesany.*+ 13  “‘Raha misy lehilahy manao firaisana amin’ny lehilahy toy ny fanaovana firaisana amin’ny vehivavy, dia samy nanao zava-maharikoriko izy roa lahy,+ ka tsy maintsy vonoina ho faty. Izy ireo ihany no ho tompon’andraikitra amin’ny fahafatesany.* 14  “‘Raha misy lehilahy manambady vehivavy iray nefa koa manao firaisana amin’ny renin’ilay vehivavy, dia fanao mamoafady* izany.+ Samy hodorana na ilay lehilahy na izy mianaka,+ mba tsy hitohy eo aminareo izany fitondran-tena mamoafady izany. 15  “‘Raha misy lehilahy manao firaisana amin’ny biby, dia tsy maintsy vonoina ho faty izy, ary hovonoina koa ilay biby.+ 16  Raha misy vehivavy manatona biby mba hanao firaisana aminy,+ dia hovonoinao ho faty ilay vehivavy sy ilay biby. Tsy maintsy vonoina ho faty izy ireo. Izy ireo ihany no ho tompon’andraikitra amin’ny fahafatesany.* 17  “‘Raha misy lehilahy manao firaisana amin’ny anabaviny, na amin’ny zanakavavin-drainy na ny zanakavavin-dreniny, ka hitany ny fitanjahan’ilay vehivavy ary ilay vehivavy koa mahita ny fitanjahany, dia manala baraka izany.+ Tsy maintsy haringana eo imason’ny zanaky ny fireneny izy mianadahy. Manala baraka an’ilay anabaviny* izy, ka hizaka ny vokatry ny fahadisoany. 18  “‘Raha misy lehilahy manao firaisana amin’ny vehivavy tonga fotoana, dia samy mampihanjahanja ny fivoahan’ny ran’ilay vehivavy izy roa.+ Koa tsy maintsy haringana tsy ho anisan’ny fireneny izy ireo. 19  “‘Aza manao firaisana amin’ny rahavavin-dreninao na ny anabavin-drainao, satria manala baraka olona iray ra aminao izany.+ Hizaka ny vokatry ny fahadisoany izy ireo. 20  Ny lehilahy manao firaisana amin’ny vadin’ny rahalahin-drainy, dia manala baraka ny rahalahin-drainy.*+ Hizaka ny vokatry ny fahadisoany izy mianaka, ary ho faty tsy miteraka. 21  Raha misy lehilahy maka ny vadin-drahalahiny, dia zava-maharikoriko izany.+ Manala baraka ny rahalahiny* izy, ka ho faty tsy miteraka izy roa. 22  “‘Ankatoavy ny fitsipiko rehetra sy ny didim-pitsarako rehetra+ ka tanteraho,+ mba tsy handoa anareo ilay tany hitondrako anareo mba hipetrahanareo.+ 23  Aza manaraka ny fanaon’ireo firenena izay roahiko tsy ho eo anatrehanareo.+ Nanao an’izany rehetra izany mantsy izy ireo, ka halako.+ 24  Izany no antony nilazako taminareo hoe: “Halainareo ho anareo ny tanin’izy ireo, ary homeko anareo ho fanananareo izany. Tany tondra-dronono sy tantely ilay izy.+ Izaho no Jehovah Andriamanitrareo, izay nanavaka anareo tamin’ireo firenena.”+ 25  Avaho ny biby madio sy ny maloto, ary ny vorona maloto sy ny madio.+ Ary mitandrema sao haharikoriko ahy ianareo noho ny amin’ny biby sy vorona ary biby mandady amin’ny tany, izay efa navahako hoe maloto aminareo.+ 26  Tsy maintsy masina eo anatrehako ianareo, satria izaho Jehovah dia masina.+ Ary avahako amin’ireo firenena ianareo mba ho ahy.+ 27  “‘Tsy maintsy vonoina ho faty izay lehilahy na vehivavy mpamoha angatra na mpilaza ny hoavy.*+ Hitora-bato azy ho faty ny vahoaka, ary izy ihany no ho tompon’andraikitra amin’ny fahafatesany.’”*

Fanamarihana

Na: “nivaro-tena tamin’i.”
Na: “mivaro-tena amin’ny andriamani-kafa.”
Abt: “ho eo aminy ihany ny rany.”
Abt: “mampiharihary ny fitanjahan-drainy.”
Abt: “ho eo amin’izy ireo ihany ny rany.”
Abt: “Ho eo amin’izy ireo ihany ny rany.”
Abt: “Ho eo amin’izy ireo ihany ny rany.”
Na: “fitondran-tena mahamenatra; fahavetavetana.”
Abt: “Ho eo amin’izy ireo ihany ny rany.”
Abt: “Mampiharihary ny fitanjahan’ilay anabaviny.”
Abt: “mampiharihary ny fitanjahan’ny rahalahin-drainy.”
Abt: “Mampiharihary ny fitanjahan’ny rahalahiny.”
Na: “itoeran’ny fanahy mahay maminany.”
Na: “ary ho eo aminy ihany ny rany.”