Levitikosy 19:1-37

 • Lalàna samihafa momba ny fahamasinana (1-37)

  • Ny tokony hatao rehefa mijinja vokatra (9, 10)

  • Mila ahina ny marenina sy ny jamba (14)

  • Fanendrikendrehana (16)

  • Aza mitana lolompo (18)

  • Voarara ny fampiasana herin’ny maizina (26, 31)

  • Voarara ny tombokavatsa na tatoazy (28)

  • Hajao ny zokiolona (32)

  • Fomba itondrana ny hafa firenena (33, 34)

19  Hoy koa i Jehovah tamin’i Mosesy:  “Ilazao ny vahoaka manontolo, dia ny Israelita hoe: ‘Tokony ho masina ianareo, satria masina izaho Jehovah Andriamanitrareo.+  “‘Samia manaja* ny reninareo sy ny rainareo.+ Ary tokony hotandremanareo ny sabatako.+ Izaho no Jehovah Andriamanitrareo.  Aza manaraka an’ireo andriamanitra tsy misy dikany,+ na manao andriamanitra vita amin’ny metaly narendrika.+ Izaho no Jehovah Andriamanitrareo.  “‘Raha manolotra sorona iombonana ho an’i Jehovah ianareo,+ dia ataovy araka ny tokony ho izy izany mba hahazoanareo sitraka aminy.+  Tokony hohanina amin’ny andro anaovanareo an’ilay sorona sy ny ampitson’iny ilay izy. Tokony hodorana kosa izay sisa tavela amin’ny andro fahatelo.+  Fa raha hohanina ilay sisa tavela amin’ny andro fahatelo, dia ho zava-maharikoriko izany ka tsy hankasitrahana.  Hizaka ny vokatry ny fahadisoany ilay nihinana satria nozimbazimbainy ny zava-masin’i Jehovah, ka haringana tsy ho anisan’ny fireneny izy.  “‘Aza jinjaina tanteraka ny sisin’ny sahanareo rehefa mijinja ny vokatry ny taninareo ianareo, ary aza alaina ny vokatra navelan’ny mpijinja.*+ 10  Aza otazana koa ny voaloboka tavela eny amin’ny tanimboalobokareo, ary aza tsimponina ny voaloboka miparitaka eny amin’ny tanimboalobokareo. Tokony havela ho an’ny mahantra*+ sy ny hafa firenena monina eo aminareo ireny. Izaho no Jehovah Andriamanitrareo. 11  “‘Aza mangalatra,+ aza mamitaka,+ ary aza mifanambaka. 12  Aza mianiana lainga amin’ny anarako,+ ka manazimbazimba ny anaran’Andriamanitrao. Izaho no Jehovah. 13  Aza manambaka olona,+ na maka an-keriny ny fananany.+ Tsy tokony hotazoninao any aminao mandritra ny alina mandra-paharainan’ny andro ny karaman’ny mpikarama.+ 14  “‘Aza manozona ny marenina na manisy sakana eo anoloan’ny jamba,+ fa matahora an’Andriamanitrao.+ Izaho no Jehovah. 15  “‘Aza manao ny tsy rariny rehefa mitsara. Aza miandany amin’ny mahantra satria hoe mahantra izy, nefa aza iangarana koa ny manankarena.+ Tokony hanao ny rariny ianao rehefa mitsara ny namanao. 16  “‘Aza mandehandeha manendrikendrika olona eo amin’ny firenenao.+ Aza mandatsaka ny ran’ny namanao.*+ Izaho no Jehovah. 17  “‘Aza mankahala ny rahalahinao ao am-ponao.+ Tena tokony hananatra ny namanao ianao,+ satria manota koa ianao raha tsy manao an’izany. 18  “‘Aza mamaly faty+ na mitana lolompo amin’ny zanaky ny firenenao. Ary tiavo ny namanao tahaka ny tenanao.+ Izaho no Jehovah. 19  “‘Ankatoavy izao fitsipiko izao: Aza mampivady biby fiompy roa karazana. Aza mamafy voa roa karazana eo amin’ny sahanao.+ Ary aza manao akanjo vita amin’ny kofehy roa karazana niara-notenomina.+ 20  “‘Raha misy lehilahy manao firaisana amin’ny vehivavy ary mpanompo efa nomena ho fofombadin’olona ilay vehivavy, nefa mbola tsy navotana na nafahana, dia tokony hosazina izy ireo. Tsy tokony hovonoina ho faty anefa izy ireo, satria mbola tsy olona afaka ilay vehivavy. 21  Tokony hitondra fanatitra noho ny heloka ilay lehilahy, ka ondrilahy iray no hoentiny ho an’i Jehovah, eo amin’ny fidirana amin’ny tranolay fihaonana.+ 22  Hatolotry ny mpisorona eo anatrehan’i Jehovah ilay ondrilahy atao fanatitra noho ny heloka mba handrakofana ny fahotan’ilay lehilahy. Dia ho voavela ny fahotana nataony. 23  “‘Rehefa tafiditra ao amin’ilay tany ianareo, ka mamboly hazo fihinam-boa, dia ataovy toy ny hoe maloto ny voany ary aza manakaiky an’ilay izy.* Mandritra ny telo taona ilay hazo no tsy tokony hakekezinareo.* Tsy azo hanina ny voany. 24  Fa amin’ny taona fahefatra kosa, dia ho masina ny voany rehetra. Dia hatolotrareo ho an’i Jehovah izany, ka hifaly ianareo.+ 25  Afaka mihinana ny voany ianareo amin’ny taona fahadimy, ho fanampin’ny vokatra hotazanareo. Izaho no Jehovah Andriamanitrareo. 26  “‘Aza mihinan-javatra mbola misy ra.+ “‘Aza mitady fambara na mampiasa herin’ny maizina.*+ 27  “‘Aza haratana* ny volo eo amin’ny fihirifanareo, ary aza analana ny sisin’ny volombavanareo.*+ 28  “‘Aza didididiana ny vatanareo* rehefa misy olona maty,+ ary aza asiana tombokavatsa* ny tenanareo. Izaho no Jehovah. 29  “‘Aza manala baraka ny zanakao vavy ka mandefa azy hivaro-tena,+ sao hivaro-tena koa ny mponina ao amin’ilay tany ka hanjaka ny fitondran-tena baranahiny.+ 30  “‘Tandremo ny sabatako,+ ary hajao* ny toerako masina. Izaho no Jehovah. 31  “‘Aza mankany amin’ny mpamoha angatra+ na maka hevitra amin’ny mpilaza ny hoavy,+ sao ho voaloton’ireny ianareo. Izaho no Jehovah Andriamanitrareo. 32  “‘Mitsangàna rehefa eo anatrehan’ny fotsy volo,+ hajao ny zokiolona,+ ary matahora an’Andriamanitrao.+ Izaho no Jehovah. 33  “‘Raha misy hafa firenena monina ao amin’ny taninareo, dia aza ampijalina izy.+ 34  Tokony hataonareo toy ny teratany eo aminareo ihany ny vahiny monina eo aminareo.+ Ary tiavo tahaka ny tenanao izy, fa efa mba vahiny tany Ejipta ihany koa ianareo. Izaho+ no Jehovah Andriamanitrareo. 35  “‘Aza manao ny tsy marina rehefa mandrefy, na mandanja, na mamatra.+ 36  Tokony ho mizana marina sy vatomizana marina no ampiasainareo. Tokony hampiasa famarana* marina koa ianareo.+ Izaho no Jehovah Andriamanitrareo, izay nitondra anareo nivoaka avy tany Ejipta. 37  Koa ankatoavy sy araho ny fitsipiko rehetra sy ny didim-pitsarako rehetra.+ Izaho no Jehovah.’”

Fanamarihana

Abt: “matahotra.”
Na: “izay tavela.”
Na: “ory.”
Na mety hoe “Aza mijery fotsiny rehefa tandindomin-doza ny ain’ny namanao.”
Na: “toy ny hoe tsitsiny ny voany.”
Abt: “no tsy voafora.”
Na: “manao mazia.”
Na: “faranana; hetezana.”
Angamba fomba fanaon’ny mpanompo sampy.
Abt: “nofonareo.”
Na: “tatoazy.”
Abt: “atahory.”
Abt: “efaha sy hina marina.” Efaha ho an’ny zavatra maina toy ny varimbazaha, ary hina ho an’ny ranon-javatra. Jereo F.F. B14.