Levitikosy 15:1-33

  • Tsiranoka na ra mivoaka amin’ny taovam-pananahana mahatonga haloto (1-33)

15  Hoy koa i Jehovah tamin’i Mosesy sy Arona:  “Ilazao ny Israelita hoe: ‘Raha misy tsiranoka mivoaka amin’ny filahian’ny* lehilahy, dia mahatonga azy haloto izany.+  Maloto izy noho ilay tsiranoka, na mandeha foana ilay tsiranoka mivoaka amin’ny filahiany na manentsina azy io.  “‘Haloto izay fandriana atorian’ilay olona misy tsiranoka mivoaka, ary haloto koa izay zavatra ipetrahany.  Tsy maintsy manasa ny akanjony izay mikasika ny fandrianan’ilay olona, ary tokony handro amin’ny rano. Haloto mandra-paharivan’ny andro izy.+  Tokony hanasa ny akanjony sy handro amin’ny rano izay mipetraka eo amin’ny zavatra nipetrahan’ilay olona misy tsiranoka mivoaka. Haloto mandra-paharivan’ny andro izy.  Hanasa ny akanjony izay mikasika an’ilay olona misy tsiranoka mivoaka, ary handro amin’ny rano. Haloto mandra-paharivan’ny andro izy.  Raha mandrora amin’ny olona madio ilay olona misy tsiranoka mivoaka, dia hanasa ny akanjony ilay olona madio ary handro amin’ny rano. Haloto mandra-paharivan’ny andro izy.  Haloto izay lasely itaingenan’ny olona misy tsiranoka mivoaka. 10  Ary izay mikasika zavatra teo ambanin’ilay olona, dia haloto mandra-paharivan’ny andro. Hanasa ny akanjony izay mitondra an’ireo zavatra ireo, ary handro amin’ny rano. Haloto mandra-paharivan’ny andro izy. 11  Raha tsy nanasa tanana tamin’ny rano ny olona misy tsiranoka mivoaka+ nefa mikasika olona, dia hanasa ny akanjony ilay nokasihiny ary handro amin’ny rano. Haloto mandra-paharivan’ny andro izy. 12  Hopotehina izay fitaovana tanimanga kasihin’ilay olona misy tsiranoka mivoaka, ary hosasana amin’ny rano izay fitaovana hazo.+ 13  “‘Rehefa tsy misy tsiranoka mivoaka intsony amin’ilay olona ka tsy mandoto azy intsony ilay izy, dia hiandry fito andro izy vao hidio. Dia hanasa ny akanjony izy ary handro amin’ny rano mandeha, ka hadio.+ 14  Haka domohina roa na zana-boromailala roa izy amin’ny andro fahavalo,+ ka hankeo anatrehan’i Jehovah eo amin’ny fidirana amin’ny tranolay fihaonana. Ary homeny ny mpisorona izany. 15  Dia hanolotra an’izany ny mpisorona, ka ny vorona iray ho fanatitra noho ny ota ary ny iray ho fanatitra dorana. Ary ny mpisorona handrakotra ny fahotan’ilay olona eo anatrehan’i Jehovah, noho izy nivoaka tsiranoka. 16  “‘Ary raha misy tsirinaina mivoaka amin’ny lehilahy, dia tokony hanasa ny vatany manontolo amin’ny rano izy. Haloto mandra-paharivan’ny andro izy.+ 17  Hosasany amin’ny rano izay akanjo sy zavatra vita amin’ny hoditra nilatsahan’ny tsirinaina. Haloto mandra-paharivan’ny andro izany. 18  “‘Raha misy lehilahy manao firaisana amin’ny vehivavy ka mamoaka tsirinaina, dia tokony handro amin’ny rano izy ireo ary haloto mandra-paharivan’ny andro.+ 19  “‘Raha misy ra mandeha avy amin’ny vehivavy satria tonga fotoana* izy, dia haloto fito andro izy.+ Haloto mandra-paharivan’ny andro izay olona mikasika azy.+ 20  Haloto koa izay zavatra atoriany, mandritra ny fahalotoany rehefa tonga fotoana izy. Ary haloto izay zava-drehetra ipetrahany.+ 21  Tokony hanasa ny akanjony izay olona mikasika ny fandrianan’ilay vehivavy, ary handro amin’ny rano. Haloto mandra-paharivan’ny andro ilay olona. 22  Hanasa ny akanjony izay olona mikasika zavatra nipetrahan’ilay vehivavy, ary handro amin’ny rano. Haloto mandra-paharivan’ny andro ilay olona. 23  Raha nipetraka teo ambony fandriana na zavatra hafa ilay vehivavy ka misy olona mikasika an’izany, dia haloto mandra-paharivan’ny andro ilay olona.+ 24  Ary raha misy lehilahy manao firaisana amin’ilay vehivavy, ka mahakasika an’ilay lehilahy ny ra avy amin’ny fadimbolany,+ dia haloto fito andro ilay lehilahy ary haloto izay fandriana atoriany. 25  “‘Raha mandeha ra mandritra ny andro maro ny vehivavy+ nefa tsy fotoana tokony hahatongavan’ny fadimbolany,+ na raha maharitra ela noho ny mahazatra ny fadimbolany, dia haloto izy mandritra ny andro rehetra andehanan’ny rany, hoatran’ilay hoe maloto izy mandritra ny andro maromaro rehefa tonga fotoana. 26  Izay fandriana atoriany mandritra an’ireo andro isian’ny ra mandeha aminy, dia haloto hoatran’ny fandriana atoriany mandritra ny fotoana mampahaloto azy rehefa tonga fotoana izy.+ Haloto koa izay zavatra ipetrahany, hoatran’ny fahalotoany rehefa tonga fotoana izy. 27  Haloto izay mikasika an’izany zavatra izany, ka hanasa ny akanjony ary handro amin’ny rano. Haloto mandra-paharivan’ny andro izy.+ 28  “‘Rehefa tsy misy ra mandeha intsony anefa amin’ilay vehivavy, dia hiandry fito andro izy ary hadio izy aorian’izay.+ 29  Haka domohina roa na zana-boromailala roa izy amin’ny andro fahavalo,+ ka hitondra an’izany any amin’ny mpisorona, eo amin’ny fidirana amin’ny tranolay fihaonana.+ 30  Hataon’ny mpisorona fanatitra noho ny ota ny vorona iray, ary ny iray hataony fanatitra dorana. Ary ny mpisorona hanao fandrakofam-pahotana ho an’ilay vehivavy eo anatrehan’i Jehovah, noho ny ra nandeha taminy ka nahatonga azy haloto.+ 31  “‘Ataovy àry izay tsy hahatonga ny Israelita haloto, sao ho faty izy amin’ilay izy maloto iny, noho ny nandotoany ny tranolaiko izay eo aminy.+ 32  “‘Izany no lalàna momba ny lehilahy misy tsiranoka mivoaka, ny lehilahy maloto satria misy tsirinaina mivoaka,+ 33  ny vehivavy tonga fotoana ka maloto,+ ny lehilahy na vehivavy misy tsiranoka mivoaka,+ ary ny lehilahy manao firaisana amin’ny vehivavy maloto.’”

Fanamarihana

Abt: “nofon’ny.”
Na: “mandeha fadimbolana.”