Jona 1:1-17

  • Nandositra an’i Jehovah i Jona (1-3)

  • Nandefa tafio-drivotra narahin’oram-baratra i Jehovah (4-6)

  • I Jona no nahatonga an’ilay loza (7-13)

  • Natsipy tany anaty ranomasina i Jona (14-16)

  • Nisy trondro ngezabe nitelina an’i Jona (17)

1  Izao no tenin’i Jehovah tamin’i Jona*+ zanak’i Amitahy:  “Mandehana any Ninive,+ ilay tanàna lehibe, dia lazao aminy ny fanamelohana azy, fa hitako ny ratsy ataony.”  Niainga ho any Tarsisy anefa i Jona, satria te handositra an’i Jehovah. Nidina tany Jopa izy, ary nahita sambo ho any Tarsisy. Naloany àry ny saran-dalana dia niakatra tao amin’ilay sambo izy, mba ho any Tarsisy ka handositra an’i Jehovah.  Dia nataon’i Jehovah nifofofofo be ny rivotra teny amin’ny ranomasina. Lasa nisy tafio-drivotra be narahin’oram-baratra teny, ka saika vaky mihitsy ilay sambo.  Dia natahotra be ireo tantsambo ka samy niantso vonjy tamin’ny andriamaniny avy. Ary natsipiny tany an-dranomasina ny entana tao anaty sambo, mba ho maivamaivana ilay sambo.+ I Jona anefa efa nidina tany anatin’ilay sambo,* dia natory ary renoka be.  Ary nankao aminy ny kapitenin-tsambo ka niteny hoe: “Fa maninona ianao no mbola matory ihany e? Mifohaza! Antsoy ny andriamanitrao! Angamba hanampy antsika ilay tena Andriamanitra, ka tsy ho faty isika.”+  Dia nifampiresaka ireo tantsambo hoe: “Andao hanao antsapaka,+ amin’izay fantatsika hoe iza no mahatonga an’izao loza izao.” Nanao antsapaka àry izy ireo, ka i Jona no tratra.+  Dia hoy izy ireo: “Teneno anay, azafady, hoe iza no mahatonga an’izao loza manjo antsika izao. Inona no asanao, ary avy aiza ianao? Aiza ny tany niavianao, ary avy amin’ny foko inona ianao?”  Dia hoy izy: “Hebreo aho, ary manompo* an’i Jehovah Andriamanitry ny lanitra, Ilay nanao ny ranomasina sy ny tany maina.” 10  Dia vao mainka natahotra ireo tantsambo, ka hoy ireo taminy: “Fa inona ity nataonao?” Lasa fantatr’izy ireo mantsy hoe nandositra an’i Jehovah izy satria efa nolazainy tamin’izy ireo izany. 11  Vao mainka nisamboaravoara ny ranomasina tamin’izay ka hoy ireo taminy: “Hataonay ahoana àry ianao mba ho tony ny ranomasina?” 12  Dia hoy izy: “Batao aho ka atsipazo any anaty ranomasina, dia ho tony ny rano. Fantatro mantsy fa noho ny amiko no mahatonga an’izao tafio-drivotra be sy oram-baratra izao.” 13  Mbola niezaka nivoy an’ilay sambo* ihany anefa ireo tantsambo mba hamerina an’ilay izy teny an-tanety, saingy tsy nahavita. Vao mainka nisamboaravoara be mantsy ny ranomasina. 14  Dia niantso vonjy tamin’i Jehovah izy ireo ka niteny hoe: “Jehovah ô! Mba aza avela ho faty noho ny amin’ity lehilahy ity re izahay e! Ary aza melohina ho nandatsaka ran’olona tsy manan-tsiny izahay, satria efa izao no sitraponao, Jehovah ô!” 15  Nobatain’izy ireo àry i Jona dia natsipiny tany anaty ranomasina, ka tsy nisamboaravoara intsony ny ranomasina. 16  Dia lasa natahotra be an’i Jehovah+ izy ireo, ka nanao sorona ho an’i Jehovah sady nivoady hoe hanompo azy. 17  Ary nandefa trondro ngezabe i Jehovah mba hitelina an’i Jona, ka lasa tao anaty kibon’ilay trondro i Jona, nandritra ny telo andro sy telo alina.+

Fanamarihana

Midika hoe “Voromailala.”
Na: “sambo misy lakaly.”
Abt: “matahotra.”
Na: “niezaka nanohitra ny onja.”