Jeremia 8:1-22

  • Naleon’ny vahoaka ny fanaon’ny besinimaro (1-7)

  • Inona intsony no fahendrena rehefa tsy raharahiana ny tenin’i Jehovah? (8-17)

  • Nitaraina i Jeremia noho ny ratran’ny Joda (18-22)

    • “Tsy misy balsama angaha any Gileada?” (22)

8  “Amin’izany andro izany”, hoy i Jehovah, “dia hofongarina avy ao am-pasana ny taolan’ireo mpanjakan’ny Joda sy ireo andrianany sy ireo mpisorony sy ireo mpaminaniny, ary ny taolan’ny mponin’i Jerosalema.  Dia halaina ireny ka haparitaka eo anatrehan’ny masoandro sy ny volana ary izay rehetra eny amin’ny lanitra, izay samy tian’izy ireo sy notompoiny sy nivavahany sy nakany hevitra ary niankohofany.+ Tsy hangonina na halevina ireny taolana ireny, fa ho zezika eny ambonin’ny tany.”+  “Ary aleon’ireo sisa tavela amin’ity firenena ratsy fanahy ity ho faty, toy izay ho velona any amin’ny toerana rehetra hanaparitahako azy”, hoy i Jehovah Tompon’ny tafika.  “Lazao amin’izy ireo hoe: ‘Izao no tenin’i Jehovah: “Ho lavo ve izy ireo, dia tsy ho tafarina intsony? Raha miverina ny iray, dia tsy hiverina koa ve ny hafa?   Nahoana ity vahoakan’i Jerosalema ity no mbola mivadika amiko foana? Tsy mitsahatra mamitaka izy ireo,Ary tsy mety miverina amiko.+   Nihaino sy nanongilan-tsofina aho, nefa tsy marina ny zavatra noresahin’izy ireo. Tsy mba nisy nibebaka tamin’ny faharatsiany, na niteny hoe: ‘Fa inona ity nataoko?’+ Samy miverina manao ny fanaon’ny besinimaro izy ireo, toy ny soavaly miriotra ho any an’ady.   Na ny vanobe eny amin’ny lanitra aza mahalala tsara ny fotoana andehanany.*Ary samy manaja tsara ny fotoana fiverenany* ny domohina sy ny sidintsidina ary ny fitatrala.* Fa ny vahoakako kosa tsy mba mahalala ny fotoana hitsaran’i Jehovah azy.”’+   ‘Ahoana no ahasahianareo milaza hoe: “Hendry izahay sady anananay ny lalàn’i* Jehovah”? Nampiasain’ny mpanora-dalàna* hanoratana lainga fotsiny mantsy ny peniny+ mandainga.*   Menatra ny hendry.+ Mihorohoro izy ireo, ary ho voafandrika. Tsy noraharahiany ny tenin’i Jehovah,Ka inona intsony no fahendrena ananany? 10  Koa homeko ho an’olon-kafa ny vadiny,Ary ny sahany ho lasan’olona,+Satria samy maka tombony azo amin’ny tsy marina+ izy ireo, hatramin’ny kely indrindra ka hatramin’ny lehibe indrindra.Ary samy mamitaka na ny mpaminany na ny mpisorona.+ 11  Miezaka manasitrana ny ratran’ny* zanakavavin’ny fireneko izy ireo nefa ataony zara fa vita izany, ka hoy izy ireo:“Fiadanana! Fiadanana!” Nefa tsy misy fiadanana akory.+ 12  Mba menatra ve izy ireo noho ny zavatra maharikoriko ataony? Tsy menatra mihitsy izy ireo. Tsy hainy akory na dia ny atao hoe henatra aza!+ Koa ho lavo miaraka amin’izay lavo izy ireo. Ho tafintohina izy ireo rehefa manasazy azy ireo aho’,+ hoy i Jehovah. 13  ‘Rehefa angoniko izy ireo, dia horinganiko’, hoy i Jehovah. ‘Tsy hisy voa ho tavela eo amin’ny voaloboka, tsy hisy voa koa ny aviavy, ary halazo ny ravina. Ary izay nomeko azy dia hafoiny.’” 14  “Nahoana isika no mipetra-potsiny eto? Andao hifamory ka hiditra ao amin’ireo tanàna voaro mafy+ ary ho faty ao. Fa handringana antsika i Jehovah Andriamanitsika,Ka omeny rano misy poizina isika hosotrointsika,Satria nanota tamin’i Jehovah isika. 15  Nanantena fiadanana isika, kanjo tsy nisy zavatra tsara nitranga.Nanantena fotoam-panasitranana isika, kanjo horohoro no niseho! 16  Heno avy any Dana ny fiefonefon’ny soavalin’ny fahavalo. Mihovotrovotra ilay tany manontoloRehefa maheno ny feon’ireo soavalilahy mikiakiaka. Tonga ny fahavalo ka mandripaka an’ilay tany sy izay rehetra ao aminy,Dia ny tanàna sy ny mponina ao.” 17  “Handefasako bibilava eo aminareo,Dia bibilava misy poizina sy tsy mety baikoina.Tena hanaikitra anareo ireny”, hoy i Jehovah. 18  Tsy mety sitrana mihitsy ny alaheloko.Marary ny foko. 19  Izany fa miantso vonjy avy any an-tany lavitraNy zanakavavin’ny fireneko, ka milaza hoe: “Tsy ao Ziona ve i Jehovah? Sa tsy ao ny mpanjakany?” “Fa maninona izy ireo no nampahatezitra ahy tamin’ireo sary sokitraSy andriamani-kafa tsy misy dikany?” 20  “Efa lasa ny fijinjana ary efa nifarana ny fahavaratra,Nefa mbola tsy voavonjy ihany isika!” 21  Torotoro fo aho noho ny ratran’ny zanakavavin’ny fireneko.Kivy be aho, Sady matahotra be mihitsy! 22  Tsy misy balsama* angaha any Gileada? Ary tsy misy dokotera angaha any? Koa nahoana no mbola tsy sitrana ihany ny zanakavavin’ny fireneko?

Fanamarihana

Na: “fotoana voatondro.”
Na: “fifindra-monina.”
Na mety hoe “vano.”
Na: “toromarik’i.”
Na: “mpitan-tsoratra.”
Na: “sandoka.”
Na: “tapaka amin’ny.”
Na: “menaka mampitony fanaintainana.”