Jeremia 30:1-24

  • Nampanantenaina hoe hampodina sy ho sitrana indray (1-24)

30  Niteny tamin’i Jeremia i Jehovah hoe:  “Izao no lazain’i Jehovah Andriamanitry ny Israely: ‘Soraty amin’ny boky izay teny rehetra lazaiko aminao.  Fa “ho avy ny andro”, hoy i Jehovah, “izay hanangonako an’ireo vahoakako lasa babo, dia ny Israely sy Joda”,+ hoy i Jehovah. “Hampodiko ao amin’ilay tany nomeko ny razambeny izy ireo, ka ho azony indray ny taniny.”’”+  Izao no tenin’i Jehovah tamin’ny Israely sy Joda:   Izao no lazain’i Jehovah: “Maheno feo mangovitra izahay.Horohoro no manjaka, fa tsy fiadanana.   Mba anontanio, azafady, raha misy lehilahy afaka miteraka. Koa nahoana ny lehilahy matanjaka rehetra no hitako mitazona ny kibony*Hoatran’ny vehivavy efa ho teraka?+ Nahoana no hatsatra ny tarehy rehetra?   Indrisy! Andro mahatsiravina* izany.+ Tsy misy mitovy aminy.Fotoam-pahoriana ho an’i Jakoba izany, Nefa ho voavonjy amin’izany izy.”  “Amin’izany andro izany”, hoy i Jehovah Tompon’ny tafika, “dia hotapahiko ilay zioga eny amin’ny vozonao ary hotapahiko roa ny tady mangeja anao. Tsy hisy vahiny* hanao azy* ho andevo intsony.  Dia hanompo an’i Jehovah Andriamaniny izy ireo, ary hanompo an’i Davida mpanjakany. Izy no hotendreko hitondra azy ireo.”+ 10  “Koa aza matahotra ianao, ry Jakoba mpanompoko”, hoy i Jehovah,“Ary aza mihorohoro, ry Israely ô!+ Fa hovonjeko avy any an-tany lavitra ianao,Ary ny taranakao hovonjeko avy any amin’ny tany nahababo azy.+ Dia hiverina i Jakoba, ka hilamina sy tsy hisy hanakorontana.Tsy hisy hampatahotra azy ireo.”+ 11  “Fa ho eo foana aho mba hamonjy anao”, hoy i Jehovah, “Haripako kosa ny firenena rehetra nanaparitahako anao.+Ianao anefa tsy mba haripako.+ Hanariko* araka ny antonony ianao,Ary tsy havelako ho afa-maina fotsiny fa hosaziko.”+ 12  Fa izao no lazain’i Jehovah: “Tsy misy fanafany ny fahavoazanao.+ Tsy mety sitrana ny ratranao. 13  Tsy misy olona hiteny hiaro anao,Ary tsy misy azo atao hitsaboana ny ferinao. Tsy misy fanafody mahasitrana anao. 14  Nanadino anao ireo lehilahy rehetra niaraka taminao.+ Tsy mitady anao intsony izy ireo. Fa namely anao toy ny famelin’ny fahavalo aho.+Nanasazy anao toy ny ataon’ny olona masiaka be aho.Be dia be mantsy ny heloka vitanao ary maro ny fahotanao.+ 15  Fa maninona ianao no mitaraina noho ny fahavoazanao? Tsy mety mijanona ny fanaintainanao! Be ny heloka vitanao ary maro ny fahotanao,+Ka izany no nahatonga ahy hanao an’izany taminao. 16  Koa hisy handrapaka izay rehetra mandrapaka anao,+Ary ho lasa babo daholo koa ny fahavalonao.+ Hisy haka an-keriny ny fananan’izay maka an-keriny ny fanananao,Ary havelako hisy handroba izay rehetra mandroba anao.”+ 17  “Hataoko salama indray anefa ianao, ary hositraniko ny ratranao”,+ hoy i Jehovah,“Na dia nailikilik’izy ireo aza ianao ka nantsoiny hoe: ‘Ziona, ilay tsy misy mpitady.’”+ 18  Izao no lazain’i Jehovah: “Hiverina any amin’ny tranolain’i Jakoba aho, ka hanangona an’ireo babo+Sy hiantra an’ireo tranolainy. Haorina indray eo amin’ilay havoana nisy azy ilay tanàna,+Ary ho eo amin’ny toerana tokony hisy azy ilay tilikambo voaro mafy. 19  Hisy fisaorana avy ao ary hisy feon’olona mihomehy.+ Hataoko maro be ny taranany, ka tsy ho vitsy izy ireo.+Hataoko be dia be* izy ireo,Ka tsy ho vitsy an’isa.+ 20  Ho toy ny taloha indray ny taranany,Ary ho mafy orina eo anatrehako ny fireneny.+ Hosaziko izay rehetra mampijaly azy.+ 21  Ny iray amin’izy ireo no ho lasa olo-manan-kaja eo aminy,Ary avy eo aminy no hivoahan’ilay mpitondra azy. Hasaiko manakaiky ahy izy, ka hanatona ahy.” “Fa raha tsy izany, iza moa no ho sahy* hanatona ahy?”, hoy i Jehovah. 22  “Dia ho lasa vahoakako ianareo,+ ary izaho ho Andriamanitrareo.”+ 23  Hifofofofo toy ny tafio-drivotra ny fahatezeran’i Jehovah.+Ho toy ny rivo-mahery mihodinkodina eo amin’ny lohan’ny ratsy fanahy izany. 24  Tsy hitony ny fahatezerana mafin’i JehovahRaha tsy efa vitany sy tanterany ny fikasan’ny fony.+ Ho azonareo izany any am-parany.+

Fanamarihana

Na: “andilany.”
Abt: “lehibe.”
Na: “olona avy amin’ny firenen-kafa.”
Na: “azy ireo.”
Na: “Hahitsiko.”
Na mety hoe “Homeko voninahitra.”
Abt: “hanao ny fony ho antoka mba.”