Nosoratan’i Jaona 2:1-25

  • Fampakaram-bady tao Kana; rano lasa divay (1-12)

  • Nanadio ny tempoly i Jesosy (13-22)

  • Fantatr’i Jesosy ny ao am-po (23-25)

2  Tamin’ny andro fahatelo, dia nisy fanasambe tao Kana, any Galilia, fa nisy fampakaram-bady. Tao amin’io fanasambe io ny renin’i Jesosy.  Nasaina ho any amin’ilay fanasambe tamin’io fampakaram-bady io koa i Jesosy sy ny mpianany.  Rehefa lany ny divay, dia hoy ny renin’i Jesosy taminy: “Tsy manana divay intsony ry zareo.”  Hoy anefa i Jesosy: “Aleo isika tsy miditra amin’izany, ravehivavy.* Mbola tsy fotoana tokony hanaovako zavatra izao.”  Hoy ny reniny tamin’ireo mpanompo: “Ataovy daholo izay teneniny anareo.”  Ary nisy sinibe vato enina fitoeran-drano teo. Nilaina mantsy izany araka ny lalàna momba ny fidiovana narahin’ny Jiosy.+ Indroa na intelon’ny siny* no nahafeno ny sinibe tsirairay.  Hoy i Jesosy tamin’ny mpanompo: “Fenoy rano ireo sinibe ireo.” Dia nofenoin’ireo hatreo amin’ny molony izany.  Hoy i Jesosy avy eo: “Tovozy amin’izay, dia itondray ny mpiandraikitra ny fanasana.” Nentin’ireo tany aminy àry ilay izy.  Ary nanandrana an’ilay rano niova ho divay ilay mpiandraikitra, nefa tsy fantany hoe avy aiza ilay izy—fa ireo mpanompo nanovo ny rano no nahafantatra.—Dia nantsoin’ilay mpiandraikitra ilay mpampakatra, 10  ka hoy izy taminy: “Ny an’ny olona rehetra, ny divay tsara aloha no aroso, ary rehefa mamo ny olona vao aroso ny ratsiratsy. Ny anao indray ny divay tsara no notehirizinao hatramin’izao.” 11  Tany Kana, any Galilia, i Jesosy no nanao fahagagana* voalohany. Ary nasehony ny voninahiny+ ka nino azy ny mpianany. 12  Taorian’izay, dia nidina nankany Kapernaomy+ izy sy ny reniny sy ny rahalahiny+ ary ny mpianany, nefa tsy nijanona ela tany. 13  Efa akaiky ny Paskan’ny+ Jiosy, ka niakatra tany Jerosalema i Jesosy. 14  Ary nahita olona nivarotra omby aman’ondry sy voromailala+ tao amin’ny tempoly izy, sady nahita mpanakalo vola samy nipetraka teny amin’ny sezany. 15  Nanamboatra karavasy tady àry izy, ka noroahiny tao amin’ny tempoly daholo izy rehetra, niaraka tamin’ireo ondry sy omby. Nararany koa ny vola madiniky ny mpanakalo vola sady nazerany ny latabatr’ireny.+ 16  Ary hoy izy tamin’ireo nivarotra voromailala: “Ento mivoaka any ireo! Aza atao trano fivarotana* intsony ny tranon’ny Raiko!”+ 17  Dia tadidin’ny mpianany ilay voasoratra hoe: “Hiredareda ato anatiko ny hafanam-poko ho an’ny tranonao.”+ 18  Hoy àry ny Jiosy: “Inona no famantarana hasehonao anay,+ no dia manao an’izao ianao?” 19  Dia namaly i Jesosy hoe: “Ravao ity tempoly ity, dia hatsangako ao anatin’ny telo andro.”+ 20  Hoy ny Jiosy: “Efa 46 taona ange ity tempoly ity vao vita e! Dia ianao ve dia hahatsangana azy ao anatin’ny telo andro?” 21  Ny vatany+ anefa no tiany holazaina tamin’ilay hoe tempoly. 22  Rehefa natsangana tamin’ny maty izy, dia tadidin’ny mpianany fa efa nilaza an’izany matetika izy.+ Lasa nino an’izay voalazan’ny Soratra Masina sy izay efa notenenin’i Jesosy àry izy ireo. 23  Be dia be no lasa nino ny anarany rehefa nahita ny famantarana nataony, tamin’izy tany Jerosalema tamin’ny fetin’ny Paska. 24  Tsy natoky an’ireny anefa i Jesosy, satria fantany daholo izy rehetra. 25  Izy koa tsy nila na iza na iza hilaza aminy an’izay tao an-tsain’ny olona, fa efa fantany ny tao am-pon’ny olona.+

Fanamarihana

Abt: “Inona no ho ahy sy ho anao amin’izany, ravehivavy?” Fomba ilazana hoe tsy nanaiky izy. Tsy hoe tsy nanaja akory izy raha niteny hoe “ravehivavy.”
Azo inoana hoe bata. 1 bata = 22 litatra. Jereo F.F. B14.
Abt: “famantarana.”
Na: “Aza atao tsena.”