Nosoratan’i Jaona 10:1-42

 • Ny mpiandry ondry sy ny valan’ondry (1-21)

  • I Jesosy no mpiandry tena tsara (11-15)

  • ‘Manana ondry hafa aho’ (16)

 • Nanohitra an’i Jesosy tany amin’ny Fetin’ny Fitokanana ny Jiosy (22-39)

  • Be dia be ny Jiosy tsy nety nino (24-26)

  • ‘Ny ondriko mihaino ny feoko’ (27)

  • Tafaray amin’ny Ray ny Zanaka (30, 38)

 • Be dia be ny olona nino teny ampitan’i Jordana (40-42)

10  “Lazaiko marimarina aminareo fa izay tsy miditra eo amin’ny vavahadin’ny valan’ondry, fa mianika any an-toeran-kafa, dia mpangalatra sy mpandroba.+  Ilay miditra eo amin’ny vavahady kosa no mpiandry ondry.+  Vohain’ny mpiandry vavahady izy,+ ary mihaino ny feony ny ondry.+ Dia antsoiny amin’ny anarany avy ny ondriny, ka tarihiny hivoaka.  Rehefa tafavoakany daholo ny ondriny, dia mandeha eo alohan’ireo izy. Ary manaraka azy ny ondry satria mahafantatra ny feony.  Tsy hanaraka olona tsy fantany mihitsy ireo, fa handositra azy kosa satria tsy fantany ny feony.”  Nilaza an’izany fanoharana izany taminy i Jesosy, nefa tsy azon’izy ireo izay tian’i Jesosy holazaina.  Hoy indray i Jesosy: “Lazaiko marimarina aminareo fa izaho no vavahady idiran’ny ondry.+  Mpangalatra sy mpandroba daholo izay naka ny toerako, fa tsy nihaino azy ny ondry.  Izaho no vavahady. Izay miditra eto amiko dia ho voavonjy, ary hiditra sy hivoaka izy sady hahita tanimbilona.+ 10  Tsy tonga ny mpangalatra raha tsy hangalatra sy hamono ary handringana.+ Fa izaho kosa tonga mba hahazoany fiainana, dia ho ela velona izy. 11  Izaho no mpiandry tena tsara.+ Mahafoy ny ainy ho an’ny ondry ny mpiandry tena tsara.+ 12  Ny mpikarama indray rehefa mahita amboadia manatona, dia ilaozany ny ondry ka mandositra izy, satria tsy mpiandry izy sady tsy tompon’ny ondry. Dia rambasan’ny amboadia ny ondry ka miparitaka. 13  Mandositra ilay mpikarama satria izy mpikarama, ka tsy raharahiany ny ondry. 14  Izaho no mpiandry tena tsara. Fantatro ny ondriko, ary ny ondriko koa mahafantatra ahy,+ 15  hoatran’ny ahafantaran’ny Ray ahy sy ahafantarako ny Ray.+ Ary foiko ho an’ny ondry ny aiko.+ 16  “Manana ondry hafa tsy ato amin’ity vala ity aho.+ Ireny koa tsy maintsy hoentiko, dia hihaino ny feoko. Ho lasa andiany iray izy ireo sady ho iray ihany ny mpiandry azy.+ 17  Tia ahy ny Ray+ satria mahafoy ny aiko+ aho mba hahazoako azy io indray. 18  Tsy misy manala ny aiko amiko, fa izaho no mahafoy azy io an-tsitrapo. Manana fahefana hamoy ny aiko aho, ary manana fahefana hahazo azy io indray.+ Izany no didy azoko tamin’ny Raiko.” 19  Dia tsy nitovy hevitra indray ny Jiosy+ noho izany teny izany. 20  Betsaka no niteny hoe: “Misy demonia izy sady adala. Koa maninona ianareo no mbola mihaino azy?” 21  Fa hoy ny sasany: “Tsy tenin’olona misy demonia izany. Angaha ny demonia mahavita manasitrana* ny mason’ny jamba?” 22  Ary tonga ny Fetin’ny Fitokanana tany Jerosalema. Ririnina tamin’izay, 23  ary nandeha tao amin’ny tempoly i Jesosy, tao amin’ny lala-mitafon’i Solomona.+ 24  Dia nitangorona teo aminy ny Jiosy, ka niteny hoe: “Rahoviana ihany ianao vao hilaza ny marina aminay e? Tsory aminay raha ianao no Kristy.” 25  Dia hoy i Jesosy: “Efa nolazaiko taminareo, fa ianareo no tsy mino. Ny asa ataoko amin’ny anaran’ny Raiko no porofo manamarina ahy.+ 26  Tsy mino anefa ianareo, satria tsy ondriko.+ 27  Ny ondriko mantsy mihaino ny feoko, ary fantatro izy dia manaraka ahy.+ 28  Omeko fiainana mandrakizay izy,+ ary tsy ho ringana mihitsy sady tsy hisy handrombaka azy etỳ an-tanako.+ 29  Izay nomen’ny Raiko ahy dia sarobidy noho ny zavatra hafa rehetra, ary tsy misy mahavita mandrombaka azy eny an-tanan’ny Ray.+ 30  Ary izaho sy ny Ray dia iray ihany.”*+ 31  Dia naka vato hitorahana azy indray ny Jiosy. 32  Ary hoy i Jesosy: “Be dia be ny asa tsara nasain’ny Raiko natao ka nasehoko anareo. Dia iza amin’ireny no hitorahanareo vato ahy?” 33  Dia hoy ny Jiosy: “Tsy ny asa tsara no hitorahanay vato anao, fa noho ianao manevateva an’Andriamanitra.+ Olona ihany mantsy ianao nefa mihevi-tena ho andriamanitra.” 34  Dia hoy i Jesosy: “Angaha tsy voasoratra ao amin’ny Lalànareo ilay hoe: ‘Niteny aho hoe “andriamanitra* ianareo”’?+ 35  Raha nantsoin’Andriamanitra hoe ‘andriamanitra’+ ny olona nomelohin’ny teniny, nefa tsy azo foanana ny Soratra Masina, 36  dia maninona aho, izay nohamasinin’ny Ray sy nirahiny ho amin’izao tontolo izao, no lazainareo fa manevateva an’Andriamanitra satria niteny hoe: ‘Zanak’Andriamanitra aho’?+ 37  Raha tsy manao ny asan’ny Raiko aho, dia aza mino ahy. 38  Fa raha manao an’izany kosa aho, na tsy mino ahy aza ianareo, dia mba minoa noho ny asa ataoko.+ Amin’izay ho fantatrareo sady ho hainareo foana fa ny Ray dia tafaray amiko, ary izaho tafaray amin’ny Ray.”+ 39  Dia nitady hisambotra azy indray ireo, nefa nandositra izy ka tsy azony. 40  Nankany ampitan’ny Reniranon’i Jordana indray izy, mba ho any amin’ilay toerana nanaovan’i Jaona batisa tamin’ny voalohany,+ ka nijanona tany. 41  Be dia be ny olona tonga teo aminy, ary niteny hoe: “Tsy mba nanao famantarana i Jaona na iray aza. Marina daholo anefa izay nolazainy momba an’io lehilahy io.”+ 42  Ary betsaka ny olona nino an’i Jesosy tany.

Fanamarihana

Abt: “manokatra.”
Na: “dia tafaray.”
Na: “mitovy amin’Andriamanitra.”