Ny Taratasy Nosoratan’i Jakoba 1:1-27

 • Fiarahabana (1)

 • Sambatra izay olona miaritra foana (2-15)

  • Finoana vita sedra (3)

  • Aoka izy hangataka amim-pinoana foana (5-8)

  • Ny faniriana dia miteraka ota sy fahafatesana (14, 15)

 • Avy any ambony ny fanomezana tsara rehetra (16-18)

 • Mpihaino sady mpankatò ny teny (19-25)

  • Olona mijery fitaratra (23, 24)

 • Fivavahana madio sady tsy misy loto (26, 27)

1  Avy amin’i Jakoba,+ mpanompon’Andriamanitra sy mpanompon’i Jesosy Kristy Tompo. Ho an’ny foko 12 any am-pielezana, Miarahaba anareo!  Rehefa sendra fitsapana isan-karazany ianareo, ry rahalahiko, dia raiso ho fifaliana be izany.+  Fantatrareo mantsy fa lasa mahay miaritra ianareo rehefa vita sedra ny finoanareo.+  Avelao hamita ny asany anefa ny fiaretana, amin’izay ianareo ho lasa lavorary sy tsy hisy tsiny amin’ny lafiny rehetra, ka tsy hisy tsy ampy ao aminareo.+  Koa raha misy aminareo tsy ampy fahendrena, dia aoka izy hangataka an’izany foana amin’Andriamanitra,+ satria malala-tanana amin’ny olona rehetra Andriamanitra sady tsy manome tsiny.*+ Dia homena azy izany.+  Aoka anefa izy hangataka amim-pinoana foana,+ ary tsy hisalasala mihitsy,+ fa izay misalasala dia hoatran’ny onjan-dranomasina entin’ny rivotra ka atopatopany.  Tsy tokony hanantena hahazo na inona na inona avy amin’i Jehovah* ny olona hoatr’izany,  fa olona misalasala izy,+ ary miovaova amin’izay rehetra ataony.  Aoka hifaly* izay rahalahy mahantra* satria misandratra,+ 10  ary izay mpanankarena satria mietry.+ Ho levona hoatran’ny voninkazo eny an-tsaha mantsy ny mpanankarena. 11  Fa rehefa miposaka ny masoandro ka tena mandoro ny hafanany, dia malazo ny zavamaniry ka mihintsana ny voniny ary levona ny hatsaran-tarehiny. Halazo hoatr’izany koa izay mpanankarena variana mikatsaka harena.+ 12  Sambatra izay olona miaritra foana rehefa misy fitsapana,+ satria rehefa ankasitrahana izy, dia hahazo ny satroboninahitry ny fiainana,+ izay nampanantenain’i Jehovah* an’izay tia Azy foana.+ 13  Raha misy olona miatrika zava-tsarotra,* dia tsy tokony hiteny izy hoe: “Fitsapana avy amin’Andriamanitra izao.” Sady tsy azo tsapaina amin’ny zava-dratsy mantsy Andriamanitra, no tsy mitsapa na iza na iza amin’ny zava-dratsy koa. 14  Tsapaina anefa ny tsirairay rehefa voasariky ny faniriany sy manaiky ho resin’izany.*+ 15  Ary ny faniriana rehefa avela hitombo* dia miteraka ota, ary ny ota kosa rehefa tanterahina dia mahatonga fahafatesana.+ 16  Aza manaiky ho voafitaka ianareo, ry rahalahy malala. 17  Avy any ambony+ ny fanomezana tsara rehetra sy ny fanomezana tonga lafatra rehetra, izany hoe midina avy any amin’ilay Rain’ny fahazavana eny amin’ny lanitra.*+ Tsy miovaova hoatran’ny aloka mifindrafindra* izy.+ 18  Efa sitrapony ny niteraka antsika tamin’ny alalan’ny tenin’ny fahamarinana.+ Amin’izay isika dia ho anisan’ny voaloham-bokatra amin’ny zavaboariny.+ 19  Fantaro izao, ry rahalahy malala: Aoka ny olona rehetra ho vonona hihaino, sady tsy ho maimaika hiteny,+ ary tsy ho mora tezitra,+ 20  fa lasa tsy manao ny marina*+ eo imason’Andriamanitra ny olona rehefa tezitra. 21  Koa esory daholo ny fahalotoana rehetra sy izay faharatsiana sisa tavela ao aminareo.*+ Dia ekeo amim-pahalemem-panahy ny teny ambolen’Andriamanitra ao am-ponareo, satria afaka mamonjy anareo izy io. 22  Tokony ho mpankatò ny teny+ ianareo, fa tsy ho mpihaino fotsiny, ka hamita-tena amin’ny hevi-diso. 23  Fa raha misy mpihaino ny teny fa tsy mpankatò,+ dia hoatran’ny olona mijery ny tarehiny eo amin’ny fitaratra izy. 24  Mijery ny endriny izy dia lasa, ary tonga dia hadinony hoe hoatran’ny ahoana izy. 25  Fa izay mandinika tsara an’ilay lalàna tonga lafatra+ izay manafaka ny olona, ka manaraka an’izany foana, dia lasa mpankatò ny teny fa tsy mpihaino manadino. Ho sambatra izy rehefa mankatò.+ 26  Raha misy olona mieritreritra hoe mpivavaka amin’Andriamanitra nefa tsy mahafehy ny vavany,*+ dia mamitaka ny fony izy, ary tsy misy dikany ny fivavahany.* 27  Izao no fivavahana madio sady tsy misy loto eo imason’ilay Andriamanitra Raintsika: Ny mikarakara ny kamboty+ sy ny vehivavy mpitondratena+ ao anatin’ny fahoriany,+ ary ny miaro tena foana tsy ho voapentimpentin’izao tontolo izao.+

Fanamarihana

Na: “manakiana; mibedy.”
Jereo F.F. A5.
Abt: “hirehareha.”
Na: “ambany.”
Jereo F.F. A5.
Na: “fitsapana; fisedrana.”
Na: “voafandrik’izany.”
Abt: “rehefa mitsaika”, izany hoe hoatran’ny zaza vao miforona.
Masoandro sy volana ary kintana.
Na: “hoatran’ny fihodinan’ny aloka.”
Na: “ny mety.”
Na mety hoe “sy ireo faharatsiana be dia be.”
Na: “tsy manisy lamboridy ny lelany.”
Na: “ny fanompoana ataony.”