Isaia 7:1-25

  • Hafatra ho an’i Ahaza Mpanjaka (1-9)

    • Seara-jasoba (3)

  • Hatao famantarana i Imanoela (10-17)

  • Loza hitranga satria mivadika (18-25)

7  Ary tamin’ny andron’i Ahaza+ zanak’i Jotama, zanak’i Ozia, mpanjakan’ny Joda, dia niakatra hiady tamin’i Jerosalema i Rezina mpanjakan’i Syria sy Peka+ zanak’i Remalia, mpanjakan’ny Israely. Tsy naharesy azy anefa izy ireo.*+  Ary nisy niteny tamin’ny taranak’i Davida hoe: “Nanampy ny tafik’i Efraima ny tafik’i Syria.” Dia nitebiteby ny fon’i Ahaza sy ny fon’ny vahoakany, hoatran’ny hazo any an’ala tsofin’ny rivotra.  Ary hoy i Jehovah tamin’i Isaia: “Mba mandehana mitsena an’i Ahaza ianao sy Seara-jasoba*+ zanakao lahy, eo amin’ny faran’ny lakandrano avy ao amin’ny dobo ambony,+ eo amin’ilay lalambe mankany amin’ny sahan’ny mpanasa lamba.  Dia lazao aminy hoe: ‘Aza taitra fa miezaha ho tony. Ary aza matahotra na kivy, noho ny amin’ireo kitay anankiroa sisan’afo mbola midonaka ireo, dia i Rezina mpanjakan’i Syria sy ny zanak’i Remalia+ izay samy tezitra mafy.  Fa efa niray tetika hanisy ratsy anao i Syria sy Efraima ary ny zanak’i Remalia, ka niteny hoe:  “Andao hiakatra hamely an’i Joda, ka handrava* sy handresy azy,* dia ho azontsika izy. Dia andao hotendrena ho mpanjaka any ny zanak’i Tabela.”+  “‘Izao no tenin’i Jehovah Tompo Fara Tampony: “Tsy ho tanteraka izany,Sady tsy hitranga.   Fa i Damaskosy no lohan’i Syria,Ary i Rezina no lohan’i Damaskosy. Rehefa afaka 65 taona fotsiny,Dia ho rava tanteraka i Efraima ka tsy ho firenena intsony.+   I Samaria+ no lohan’i Efraima,Ary ny zanak’i Remalia+ no lohan’i Samaria. Raha tsy matanjaka ny finoanareo,Dia tsy ho mafy orina ny fanjakanareo.”’” 10  Hoy koa i Jehovah tamin’i Ahaza: 11  “Mangataha famantarana avy amin’i Jehovah Andriamanitrao.+ Azo atao lalina hoatran’ny Fasana* izany, na avo hoatran’ny lanitra.” 12  Hoy anefa i Ahaza: “Tsy hangataka aho, sady tsy hitsapa toetra an’i Jehovah.” 13  Dia hoy i Isaia: “Mba henoy kely izao, ry taranak’i Davida ô! Efa sady manorisory olona ve ianareo no mbola manorisory an’Andriamanitra koa?+ 14  Hanome famantarana ho anareo àry i Jehovah: Hisy tovovavy ho bevohoka ka hiteraka zazalahy,+ ary hataony hoe Imanoela* ny anarany.+ 15  Ho efa mpihinana dibera sy tantely ilay zazalahy, rehefa mahay mandà ny ratsy sy mifidy ny tsara. 16  Fa mbola tsy mahay mandà ny ratsy sy mifidy ny tsara akory izy, dia efa hilaozana tanteraka ny tanin’ireo mpanjaka roa atahoranao ireo.+ 17  Ary hataon’i Jehovah mahita fotoan-tsarotra ianao sy ny vahoakanao ary ny ankohonan-drainao, dia fotoan-tsarotra mbola tsy nisy hoatr’izany, hatramin’ny fotoana nisarahan’i Efraima tamin’i Joda ka hatramin’izao.+ Hoentiny eto mantsy ny mpanjakan’i Asyria.+ 18  “Amin’izany andro izany, dia hisioka i Jehovah ka hiantso an’ireo lalitra any lavitra any amin’ny lakandranon’i Neily* any Ejipta, ary hisioka an’ireo tantely any Asyria. 19  Dia ho tonga daholo ireny, ka samy hipetraka eny amin’ny lohasaha* lalina, sy any an-tsefatsefaky ny harambato, sy eny amin’ny kirihitra be tsilotsilo rehetra, ary eny amin’ny toerana rehetra falehan’ny biby rehefa hisotro rano. 20  “Amin’izany andro izany, dia hareza nohofana avy any amin’ny faritry ny Renirano,* izany hoe ny mpanjakan’i Asyria,+ no hampiasain’i Jehovah hikakasana ny loha sy ny volon-tongotra, ary hanesorana tanteraka ny volombava. 21  “Amin’izany andro izany, dia tsy hovonoin’ny olona ny vantotr’ombivavy iray sy ondry roa. 22  Ho be dia be ny ronono, ka hihinana dibera ny olona. Hihinana dibera sy tantely mantsy izay sisa tavela ao amin’ilay tany. 23  “Amin’izany andro izany, dia tsilo sy ahidratsy fotsiny no haniry eny amin’izay nisy foto-boaloboka 1 000 nitentina volafotsy 1 000 sekely. 24  Hitondra zana-tsipìka sy tsipìka izay olona ho any, satria ho rakotra tsilo sy ahidratsy ilay tany manontolo. 25  Ary tsy hanakaiky an’ireo tendrombohitra rehetra efa voava tamin’ny angady ianao, satria matahotra tsilo sy ahidratsy. Dia ho lasa kijana falehan’ny omby ireny, sady ho lasa toerana hohitsakitsahin’ny ondry.”

Fanamarihana

Na mety hoe “izy.”
Midika hoe “Ny Sisa Tavela Ihany no Hiverina.”
Na mety hoe “hampihorohoro.”
Na: “hanagorobaka ny mandany.” Abt: “hanataka azy.”
Jereo F.T.
Midika hoe “Manampy Antsika Andriamanitra.”
Na: “Nil.”
Na: “lalan-driaka.”
Izany hoe Eofrata.