Isaia 65:1-25

  • Melohin’i Jehovah ireo mpanompo sampy (1-16)

    • Ny andriamanitry ny Vintana sy ny andriamanitry ny Lahatra (11)

    • “Ny mpanompoko hihinana” (13)

  • Lanitra vaovao sy tany vaovao (17-25)

    • Hanao trano; hamboly voaloboka (21)

    • Tsy ho very maina fotsiny ny asa mafy ataony (23)

65  “Navelako hahafantatra ahy izay tsy nanontany momba ahy,Ary navelako hahita ahy izay tsy nitady ahy.+ Hoy aho amin’ny firenena izay tsy niantso ny anarako:+ ‘Intỳ aho! Intỳ aho!’   Mamelatra ny tanako tontolo andro amin’ny vahoaka mafy loha aho,+Dia amin’izay mandeha amin’ny lalan-dratsy,+Sady manao izay saim-pantany fotsiny.+   Vahoaka manao izay hampahatezitra ahy foana izy ireo,+Sady manao sorona eny an-jaridaina+ sy mandoro fanatitra mba hidona-tsetroka eny ambonin’ny biriky.   Mipetrapetraka eny amin’ny fasana+ izy ireo,Ary mijanona mandritra ny alina ao amin’ny toerana miafina,*Sady mihinana henan-kisoa+Sy ron-javatra maloto eo am-biliany.+   Hoy izy ireo: ‘Mijanòna eny, fa aza manatona ahy!Fa masina noho ianao aho.’* Setroka eo am-bavoroko anefa ireny, sady afo mirehitra tontolo andro.   Efa voasoratra eo anatrehako izany.Tsy hipetra-potsiny aho,Fa hamaly azy ireo.+Hovaliako izy ireo ka hosaziko noho izay rehetra nataony,*   Noho ny fahadisoany sy ny fahadisoan’ny razambeny”,+ hoy i Jehovah. “Nandoro fanatitra mba hidona-tsetroka teny an-tendrombohitra izy ireo,Sady nanala baraka ahy teny amin’ny havoana,+Ka hafatrako* daholo aloha ny karamany.”   Izao no tenin’i Jehovah: “Hoatran’ny rehefa misy voaloboka iray tangozany azo anaovana divay vaovao,Ka misy miteny hoe: ‘Aza simbana io fa misy zavatra tsara* ihany’, Dia hoatr’izany koa no hataoko amin’ny mpanompoko.Tsy haringako izy rehetra.+   Hamoaka taranaka avy amin’i Jakoba aho,Ary hamoaka olona iray avy amin’i Joda mba handova ny tendrombohitro.+Ho lasan’ny olom-boafidiko ilay tany,Dia hipetraka ao ny mpanompoko.+ 10  Ho lasa kijana ho an’ny ondry i Sarôna,+Ary ny Lohasahan’i* Akora+ ho toerana fialan-tsasatra ho an’ny omby.Izany no hataoko ho an’ilay vahoakako mitady ahy. 11  Anisan’izay mahafoy an’i Jehovah+ anefa ianareo,Dia izay manadino ny tendrombohitro masina,+Sy manomana latabatra ho an’ny andriamanitry ny Vintana,Ary mameno kaopy amin’ny divay misy fangarony ho an’ny andriamanitry ny Lahatra. 12  Dia hatolotro ho fatin’ny sabatra ianareo,+Ary hiankohoka mba hovonoina daholo.+Niantso mantsy aho, fa tsy namaly ianareo.Niteny aho, fa tsy nihaino ianareo.+Nanao izay ratsy teo imasoko foana koa ianareo,Ary ny zavatra tsy tiako no nofidinareo.”+ 13  Izao àry no tenin’i Jehovah Tompo Fara Tampony: “Ny mpanompoko hihinana, fa ianareo kosa ho noana.+ Ny mpanompoko hisotro,+ fa ianareo kosa hangetaheta. Ny mpanompoko hifaly,+ fa ianareo kosa ho afa-baraka.+ 14  Ny mpanompoko hihoby satria falifaly ny fony,Fa ianareo kosa hitaraindraina satria malahelo ny fonareo,Ary hidradradradra satria kivy. 15  Anarana sisa no mba ho tavela aminareo, dia anarana hampiasain’ny olom-boafidiko hanozonana.Ary hamono anareo tsirairay i Jehovah Tompo Fara Tampony,Fa ny mpanompony kosa hantsoiny amin’ny anarana hafa.+ 16  Izay mangataka fitahiana ho an’ny tenany eny ambonin’ny tany àry,Dia hotahin’ilay Andriamanitry ny fahamarinana.*Ary izay mianiana eny ambonin’ny tany,Dia hianiana amin’ny anaran’ilay Andriamanitry ny fahamarinana.*+ Hohadinoina mantsy ny fahoriana* taloha,Ka hafenina tsy ho hitan’ny masoko.+ 17  Fa hamorona lanitra vaovao sy tany vaovao+ aho.Dia tsy hotsaroana intsony ny zavatra taloha,Sady tsy handreraka fo.+ 18  Miravoravoa sy mifalia mandrakizay àry noho ny amin’izay hoforoniko. Fa hoforoniko mba hahafaly ny olona i Jerosalema,Ary hoforoniko mba haharavoravo+ ny olona ny vahoakany. 19  Hifaly noho ny amin’i Jerosalema aho, ary hiravoravo noho ny amin’ny vahoakako.+Dia tsy ho heno ao aminy intsony ny feon’olona mitomany na mitaraindraina.”+ 20  “Tsy hisy ao amin’io toerana io intsony izany hoe zaza velona andro vitsivitsy fotsiny izany,Na hoe olona antitra tsy mahatapitra ny androm-piainany. Fa mbola heverina ho ankizilahy ihany izay maty, na dia zato taona aza,Ary ny mpanota kosa hozonina, na dia efa zato taona aza.* 21  Hanao trano ny olona ka hipetraka ao,+Ary hamboly voaloboka ka hihinana ny vokatra amin’izany.+ 22  Tsy hanao trano hipetrahan’olon-kafa izy,Na hamboly zavatra hohanin’olon-kafa. Fa hitovy amin’ny halavan’ny androm-piainan’ny hazo ny androm-piainan’ny vahoakako,+Ary hanaram-po amin’ny asan’ny tanany ny olom-boafidiko. 23  Tsy ho very maina fotsiny ny asa mafy ataony,*+Ary rehefa miteraka izy dia tsy hisy loza hanjo ny zanany.Fa vahoaka tahin’i Jehovah+ izy ireo,Ary hoatr’izany koa ny taranany.+ 24  Na mbola tsy miantso aza izy ireo, dia efa hamaly aho,Ary raha mbola tsy tapitra ny teniny, dia efa henoko daholo. 25  Hiara-miraoka ahitra ny amboadia sy ny zanak’ondry.Dia hihinana mololo hoatran’ny omby ny liona,+Ary vovoka no ho sakafon’ny bibilava. Dia tsy handratra an’iza na iza, na hanimba na inona na inona eran’ny tendrombohitro masina ireny”,+ hoy i Jehovah.

Fanamarihana

Na mety hoe “trano rantsankazo fiambenana.”
Na mety hoe “Sao hifindra aminao ny fahamasinako.”
Abt: “hataoko eo an-tratran’akanjony izany.”
Abt: “hataoko eo an-tratran’akanjony.”
Abt: “fitahiana.”
Na: “Lemaka Ivan’i.”
Na: “Andriamanitra mendri-pitokisana.” Abt: “Andriamanitry ny Amena.”
Na: “Andriamanitra mendri-pitokisana.” Abt: “Andriamanitry ny Amena.”
Na: “olana.”
Na mety hoe “Ary hoheverina hoe voaozona izay tsy mahatratra zato taona.”
Na: “ny fisasarany.”