Isaia 63:1-19

  • Hamaly an’ireo firenena i Jehovah (1-6)

  • Nasehon’i Jehovah hoe be fitiavana sy tsy mivadika izy (7-14)

  • Vavaka ho fibebahana (15-19)

63  Iza iny tamy avy any Edoma+ iny,Iny avy any Bozra+ iny, sady manao akanjo marevaka?*Manao fitafiana tsara be koa izy,Sady hita amin’ny fandehany hoe tena mahery sy manana fahefana. “Tsy iza fa izaho, Ilay milaza ny marina,Ilay manan-kery lehibe hamonjena.”   Nahoana no mena ny fitafianao,Ary nahoana ny akanjonao no hoatran’ny an’ny mpanitsakitsaka voaloboka ao anaty lavaka famiazam-boaloboka?+   “Izaho irery no nanitsakitsaka ny voaloboka tao anaty lavaka famiazana azy, Fa tsy nisy niaraka tamiko ny olona avy any amin’ireo firenena. Dia nohitsakitsahiko ireny sady tezitra ihany aho,Ary nohosihoseko ireny sady nisafoaka ihany aho.+ Dia nipitipitika teo amin’ny akanjoko ny rany,Ka nolotoiko ny akanjoko rehetra.   Fa efa ato am-poko ny andro hanaovako valifaty,+Ary efa tonga ny taona hanavotako ny vahoakako.   Nijery aho fa tsy mba nisy nanampy.Gaga be aho fa tsy nisy nanome tanana ahy. Ny sandriko àry no nampiasaiko hamonjena,*+Ary ny hatezerako no nanampy ahy.   Nohitsakitsahiko ireo firenena sady tezitra ihany aho,Ka nataoko mamon’ny hatezerako ireny.+Dia nataoko nandriaka tamin’ny tany ny rany.”   Horesahiko ny zavatra ataon’i Jehovah mampiseho hoe be fitiavana sy tsy mivadika izy,Ny zavatra ataon’i Jehovah izay mendri-piderana,Noho izay rehetra ataon’i Jehovah ho antsika,+Dia ny zavatra tsara be dia be nataony ho an’ny taranak’Israely.Mamindra fo mantsy izy sady tena be fitiavana sy tsy mivadika.   Fa hoy izy: “Vahoakako tokoa ireo, sady zanaka tsy hivadika.”*+ Lasa Mpamonjy+ an’ireo àry izy.   Nalahelo be izy tamin’ny fotoana rehetra nijalian’izy ireo,+ Ka ilay iraka manokana nalefany* no namonjy azy ireo.+ Be fitiavana sy mangoraka izy ka nanavotra azy ireo.+Dia nibata sy nitondra azy foana izy nandritra an’ireny taona lasa rehetra ireny.+ 10  Nikomy+ anefa izy ireo, ka nanao izay nampalahelo ny fanahiny masina.+ Lasa fahavalon’izy ireo àry izy,+Ka niady taminy.+ 11  Dia nahatsiaro ny andro fahiny izy ireo,Dia ny andron’i Mosesy mpanompony, ka niteny hoe: “Fa aiza Ilay nitondra azy ireo niakatra avy tany an-dranomasina,+ niaraka tamin’ny mpiandry ny andian’ondriny?+ Aiza Ilay nametraka ny fanahiny masina tao aminy?+ 12  Aiza Ilay nanohana ny tanana ankavanan’i Mosesy+ tamin’ny sandriny be voninahitra,Dia Ilay nanasaraka ny rano teo alohan’izy ireo,+Mba hampahalaza ny anarany mandrakizay?+ 13  Aiza Ilay nampandeha azy ireo namakivaky ny rano manonja be,*Mba tsy ho tafintohina izy ireo rehefa mandeha,Hoatran’ny soavaly mikarenjy eny an-tanety?* 14  Hoatran’ny biby fiompy midina eny amin’ny tany lemaka mba hiala sasatra,Dia hoatr’izany koa fa nataon’ny fanahin’i Jehovah niala sasatra izy ireo.”+ Izany no fomba nitarihanao ny vahoakanao,Mba ho lasa be voninahitra* ny anaranao.+ 15  Mijere avy any an-danitra,Dia mitazàna avy eny amin’ny fonenanao avo, izay sady masina no be voninahitra.* Aiza ilay hoe be zotom-po sy mahery ianao,Sady hoe te hangoraka mafy*+ sy mamindra fo?+ Tsy manao an’izany aminay intsony ianao. 16  Fa ianao no Rainay.+Na tsy fantatr’i Abrahama aza izahay,Ary na tsy fantatr’i Israely aza,Dia ianao no Rainay, Jehovah ô! Ianao no Mpanavotra anay hatrizay hatrizay, ary izany no anaranao.+ 17  Jehovah ô, fa maninona izahay no avelanao hirenireny* hiala amin’ny lalanao? Maninona no avelanao* ho lasa mafy fo izahay, ka lasa tsy matahotra anao?+ Miverena noho ny amin’ny mpanomponao,Dia ilay vahoaka lovanao.+ 18  Fotoana fohy ihany ny vahoakanao masina no nanana an’ilay tany nomenao, Dia nohitsakitsahin’ny fahavalonay ny toeranao masina.+ 19  Lasa hoatran’ny olona tsy mba nofehezinao mihitsy izahay nandritra ny fotoana ela be,Sady toy ny hoe tsy mba nantsoina tamin’ny anaranao mihitsy.

Fanamarihana

Na mety hoe “mena midorehitra?”
Na: “handresena.”
Na: “tsy handainga.”
Na: “ilay anjely teo anatrehany.”
Na: “rano lalina.”
Na: “any an-tany efitra?”
Na: “lasa tsara tarehy.”
Na: “tsara tarehy.”
Abt: “mangotikotika ny any anatinao lalina any.”
Na: “ataonao mirenireny.”
Abt: “ataonao.”