Isaia 6:1-13

  • Fahitana momba an’i Jehovah ao amin’ny tempoliny (1-4)

    • “Masina, masina, masina i Jehovah” (3)

  • Nodiovina ny molotr’i Isaia (5-7)

  • Nirahina i Isaia (8-10)

    • “Intỳ aho iraho!” (8)

  • “Mandra-pahoviana, Jehovah ô?” (11-13)

6  Tamin’ny taona nahafatesan’i Ozia Mpanjaka,+ dia hitako i Jehovah nipetraka teo amin’ny seza fiandrianana avo sy manerinerina,+ ary nameno ny tempoly ny akanjony lava mirebareba.  Nisy serafima nijoro teo amboniny. Samy nanana elatra enina avy izy ireo,* ka ny roa nanaronany ny tarehiny, ny roa nanaronany ny tongony, ary ny roa nanidinany.   Ary niteny mafy tamin’ny iray ny anankiray hoe: “Masina, masina, masina i Jehovah Tompon’ny tafika!+ Feno ny voninahiny ny tany manontolo.”  Dia nihovotrovotra ny tolàna teo amin’ny tokonam-baravarana, noho ny feon’ilay niantsoantso, ary feno setroka ilay trano.+   Dia hoy aho: “Hahita loza aho! Tena ho faty aho izao,*Satria olona maloto molotra,Sady miara-mipetraka amin’ny vahoaka maloto molotra,+Nefa izaho nahita an’ilay Mpanjaka, dia i Jehovah Tompon’ny tafika.”  Dia nanidina nankeo amiko ny iray tamin’ireo serafima. Nisy vainafo+ nalainy tamin’ny tandra vy avy teo amin’ny alitara+ teny an-tanany.  Nokasihiny tamin’ilay izy ny vavako, dia hoy izy: “Efa nikasika ny molotrao ity, Ka tsy manan-keloka intsony ianao,Dia voavela* ny fahotanao.”  Ary henoko ny feon’i Jehovah niteny hoe: “Iza no hirahiko? Iza no hisolo tena anay?”+ Dia hoy aho: “Intỳ aho iraho!”+   Ary hoy izy: “Mandehana teneno ity vahoaka ity hoe: ‘Haheno foana ianareo,Nefa tsy hahazo ny dikan’izay henonareo.Ary hijery foana ianareo,Saingy tsy hahalala na inona na inona mihitsy.’+ 10  Ataovy donto ny fon’ity vahoaka ity,+Ataovy tsy maheno tsara ny sofiny,+Dia ataovy miraikitra ny masony,Amin’izay ny masony tsy hahita,Ary ny sofiny tsy haheno.Amin’izay koa ny fony tsy hahazo ny dikan’ny zavatra henony,Dia tsy hiverina amiko izy ka tsy ho sitrana.” 11  Ary hoy aho: “Mandra-pahoviana, Jehovah ô?” Dia hoy izy: “Mandra-paharavan’ny tanàna, ka tsy hisy mponina intsony ao,Sady tsy hisy olona intsony ao amin’ireo trano,Ary ho simba sy tsy hisy mponina ilay tany,+ 12  Mandra-pahatongan’ny fotoana hanalan’i Jehovah ny olona ao sy handefasany azy any lavitra be,+Ka hahalasa aolo an’ilay tany manontolo. 13  “Mbola hisy ampahafolony ihany anefa ho tavela ao, dia hodorana indray izany, hoatran’ny hazobe sy hazo oaka, izay mbola eo ihany ny fotony rehefa kapaina. Ary ho taranaka masina ilay fotony.”

Fanamarihana

Abt: “izy.”
Abt: “Nampanginina aho.”
Na: “norakofana.”