Isaia 51:1-23

  • Naverina ho toy ny zaridainan’i Edena i Ziona (1-8)

  • Mampionona ilay Mpanao an’i Ziona (9-16)

  • Ilay kaopy misy ny fahatezeran’i Jehovah (17-23)

51  “Mihainoa ahy ianareo mitady ny fahamarinana,Dia ianareo mitady an’i Jehovah! Jereo ilay vatolampy nanendahana anareo,Sy ilay lavaka nitrandrahana anareo.   Jereo i Abrahama rainareo,Sy Saraha+ izay niteraka anareo.* Fa iray ihany izy tamin’izy nantsoiko.+Dia notahiko izy ka nataoko lasa be dia be.+   Fa hampionona an’i Ziona+ i Jehovah. Hampiononiny daholo ny toerana ravarava ao.+Dia hataony ho toa an’i Edena+ ny tany efitra any,Ary ho toy ny zaridainan’i Jehovah ny lemaka karakaina.+ Hiravoravo sy hifaly ny olona ao,Ary hanao fisaorana sy hira kanto.+   Henoy tsara aho, ry vahoakako!Mihainoa ahy, ry fireneko!+ Fa hisy lalàna havoakako,+Ary ny fampiharako ny rariny no hataoko manazava ny firenena.+   Efa manakaiky ny fahamarinako.+ Efa ho tonga ny famonjena avy amiko,+Ary ny sandriko no hitsara an’ireo firenena.+ Izaho no hantenain’ireo nosy,+Ary ny sandriko* no handrandrainy.   Mitrakà dia jereo ny lanitra,Ary jereo ny tany eny ambany! Ho potipotika ny lanitra ka hiparitaka toy ny setroka.Ny tany indray ho lasa hoatran’ny akanjo tonta,Ary ny mponina eo aminy ho faty toy ny moka. Ny famonjeko kosa haharitra mandrakizay,+Ary ny fahamarinako tsy ho foana mihitsy.*+   Mihainoa ahy ianareo efa mahalala ny fahamarinana,Dia ianareo manana ny lalàko* ao am-ponareo.+ Aza matahotra ny esoeson’ny olombelona mety maty,Ary aza mihorohoro satria hoe ambanimbaniny.   Fa hohanin’ny bibikely* ireny, hoatran’ny fihinanany akanjo,Ary hohanin’ny bibikely mpihinan-damba,* hoatran’ny fihinanany lamba volonondry.+ Ny fahamarinako kosa haharitra mandrakizay,Ary ny famonjeko haharitra hatrany amin’ny taranaka fara aman-dimby.”+   Mifohaza! Mifohaza!Mitafia hery, ry sandrin’i Jehovah!+ Mifohaza toy ny tamin’ny andro fahiny, toy ny tamin’ny andron’ireo taranaka taloha! Tsy ianao ve no namotipotika an’i Rahaba,*+Sy nanatrobaka an’ilay biby ngezabe any an-dranomasina?+ 10  Tsy ianao ve no nanao izay haharìtra ny ranomasina, dia ny rano lalina be?+ Tsy ianao koa ve no nanao ny ranomasina lalina ho lalana hiampitan’ireo navotana?+ 11  Hiverina ireo navotan’i Jehovah.+ Hihoby izy ireo rehefa tonga ao Ziona,+Ary hifaly foana ka ho toy ny satroboninahitra eny aminy* ny fifaliany.+ Hiravoravo sy ho faly izy ireo,Dia handositra azy ny alahelo sy ny fisentoana.+ 12  “Izaho Ilay mampionona anareo.+ Dia nahoana ianao no matahotra ny olombelona mety maty izay ho faty ihany,+Sy ny zanak’olombelona izay halazo hoatran’ny ahitra? 13  Nahoana ianao no manadino an’i Jehovah, ilay Mpanao anao,+Ilay namelatra ny lanitra+ sy nametraka ny fototry ny tany? Tontolo andro ianao natahotra foana ny fahatezeran’ilay nampijaly* anao,Hoatran’ny hoe ho afaka handringana anao izy. Dia aiza izao ny hatezeran’ilay nampijaly anao? 14  Tsy ho ela dia hafahana ilay manjoko noho ny rojo vy mamatotra azy,+Dia tsy ho faty izy ka tsy ho latsaka any an-davaka,Ary tsy ho fatin’ny mosary. 15  Izaho no Jehovah Andriamanitrao,Ilay mampisamboaravoara ny ranomasina sy mampidoboka ny onjany.+Jehovah Tompon’ny tafika no anarako.+ 16  Hampitaiko aminao ny teny tiako holazainao,Ary hosaronako amin’ny aloky ny tanako ianao.+Amin’izay dia hataoko eo amin’ny toerany ny lanitra, ary hapetrako ny fototry ny tany,+Dia hiteny amin’i Ziona aho hoe: ‘Vahoakako ianao.’+ 17  Mifohaza! Mifohaza! Mitsangàna, ry Jerosalema ô!+Nisotro tamin’ilay kaopy teny an-tanan’i Jehovah ianao, dia ilay kaopy misy ny fahatezerany. Nosotroinao ny tao anatin’ilay fisotroan-divay,Ary notaperinao tanteraka ny tao amin’ilay kaopy mampivembena.+ 18  Tsy misy eo daholo ny zanakao mba hitari-dalana anao,Ary tsy nisy nitantana anao ny zanaka notezainao rehetra. 19  Nanjo anao ireto zavatra roa ireto: Ringana sady ravarava ianao, ary noana sady matin’ny sabatra!+ Dia iza no hangoraka anao? Ary iza no hampionona anao?+ 20  Torana ny zanakao.+ Miampatrampatra eny an-joron-dalana rehetra* eny izy ireo,Hoatran’ny ondridia anaty harato. Anamparan’i Jehovah ny hatezerany izy ireo, sady anarin’ilay Andriamanitrao.” 21  Mba henoy àry izao,Ry vehivavy mijaly, izay mamo nefa tsy mamon-divay! 22  Izao no tenin’i Jehovah Tomponao, ilay Andriamanitrao, izay miaro ny vahoakany: “Halaiko eny an-tananao ilay kaopy mampivembena,+Dia ilay kaopy misy ny fahatezerako.Tsy hisotro amin’iny intsony ianao.+ 23  Hatolotro eny an-tanan’ireo mampijaly anao ilay kaopy,+Dia izay niteny taminao hoe: ‘Miondreha amin’ny tany mba handehananay.’ Nataonao hoatran’ny tany àry ny lamosinao,Hoatran’ny lalana handehanan’izy ireo.”

Fanamarihana

Na: “niteraka anareo tao anatin’ny fanaintainana.”
Na: “ny heriko.”
Na: “tsy ho potipotika.”
Na: “toromariko.”
Abt: “samoina”, any Israely. Bibikely manana elatra, mitovitovy amin’ny lolo.
Na mety hoe “hohanin’ny kankana.”
Jereo F.T.
Abt: “ho eo ambonin’ny lohany.”
Na: “nangeja.”
Abt: “eny amin’ny lohan’ny lalana rehetra.”