Isaia 49:1-26

  • Ny hataon’ilay mpanompon’i Jehovah (1-12)

    • Fahazavan’ny hafa firenena (6)

  • Fampiononana ho an’ny Israely (13-26)

49  Henoy aho, ry nosy!Mihainoa tsara, ry firenena any lavitra be!+ Mbola tsy teraka* aho dia efa niantso ahy i Jehovah.+ Mbola tany an-kibon-dreniko aho, dia efa notononiny ny anarako.   Nataony hoatran’ny sabatra maranitra ny vavako.Nafeniny teo ambany aloky ny tanany aho.+ Nataony lasa zana-tsipìka maranitra aho,Ary nafeniny tao amin’ny tranon-jana-tsipìkany.   Hoy izy tamiko: “Mpanompoko ianao, ry Israely,+Ary amin’ny alalanao no hampisehoako ny voninahitro.”+   Fa hoy kosa aho: “Very maina fotsiny ny asa mafy nataoko. Zavatra tsisy dikany no nandaniako ny heriko ka reraka fotsiny aho. I Jehovah anefa no tena hitsara ahy,*Ary ny Andriamanitro no hanome ny karamako.”*+   I Jehovah no namolavola ahy tao an-kibo mba ho lasa mpanompony.Izy ilay niteny hoe tokony hampiverina an’i Jakoba aminy aho,Amin’izay dia ho tafangona any aminy indray i Israely.+ Dia hahazo voninahitra eo imason’i Jehovah aho,Ary ilay Andriamanitro no ho heriko.   Ary hoy izy: “Tsy hoe mpanompoko fotsiny ianao,Ka hampitsangana ny fokon’i Jakoba,Sy hampiverina an’izay Israelita narovana tsy ho faty. Fa nomeko ho fahazavan’ny hafa firenena koa ianao,+Mba ho tonga hatrany amin’ny faran’ny tany ny famonjeko.”+  Izao no tenin’i Jehovah, ilay Mpanavotra ny Israely sy Ilay Masin’ny Israely,+ amin’ilay ankahalaina,+ dia ilay tsy tian’ny firenena sady mpanompon’ny mpitondra: “Hitsangana ny mpanjaka noho ny zavatra hitan’izy ireo,Ary ny andriana koa hiankohoka.Hanao an’izany izy ireo satria mendri-pitokisana i Jehovah,+Ilay Masin’ny Israely nifidy anao.”+   Izao no tenin’i Jehovah: “Tamin’ny fotoana fanehoana fankasitrahana aho no namaly anao,+Ary tamin’ny andro famonjena aho no nanampy anao.+Narovako foana ianao mba hataoko antoka ho an’ny vahoaka,+Mba hamerenana an’ilay tany amin’ny laoniny,Ka ho azon’izy ireo indray ny lovany.*+   Dia hotenenina ny voafonja hoe: ‘Mivoaha!’,+ Ary izay ao anaty haizina+ hoe: ‘Misehoa!’ Izay hitany eny an-dalana no hohaniny,Ary eny amoron’ny lala-masaka* rehetra eny izy ireo no hiraoka ahitra. 10  Tsy ho noana na hangetaheta izy ireo,+Ary tsy hodanihin’ny hafanana na ny masoandro.+ Fa hitari-dalana azy Ilay mamindra fo aminy,+Ka hitarika azy ho eny amin’ny loharano.+ 11  Hataoko lalana ny tendrombohitro rehetra,Ary hampiakariko ambony ny lalambeko rehetra.+ 12  Tonga avy any lavitra be izy ireo,+Ka ny sasany avy any avaratra sy avy any andrefana,Dia ny sasany avy any Sinima.”+ 13  Mihobia, ry lanitra, ary mifalia, ry tany!+ Aoka hifalifaly ny tendrombohitra sady hihoby.+ Mampionona ny vahoakany mantsy i Jehovah,+Sady mamindra fo amin’izay mpanompony mijaly.+ 14  Niteny foana anefa i Ziona hoe: “Efa nahafoy ahy+ i Jehovah. Efa nanadino ahy+ i Jehovah.” 15  Misy vehivavy manadino ny zanany mbola minono ve,Na tsy mangoraka an’ilay zanany naterany? Na manadino aza ireny vehivavy ireny, dia izaho indray tsy mba hanadino anao mihitsy.+ 16  Nosoratako* teo amin’ny felatanako ny anaranao. Eo anatrehako foana ny mandanao. 17  Miverina haingana ny zanakao, Ary hiala aminao izay nandrodana sy nandrava anao. 18  Mitrakà dia jereo daholo ny manodidina anao. Jereo fa mitangorona izy rehetra,+ Dia manatona anao. “Raha mbola velona koa aho”, hoy i Jehovah,“Dia hanaovanao hoatran’ny haingo izy rehetra,Ka hafatotrao amin’ny vatanao hoatran’ny ataon’ny vehivavy ampakarina. 19  Na dia ravarava sy tsy misy mponina intsony aza ny toerana nisy anao, ary simba ny taninao,+Dia ho lasa tery loatra izany ka tsy ho antonona an’izay hipetraka ao,+Ary ho lavitra be anao izay nandrapaka anao.+ 20  Ary na ireo zaza teraka taorian’ny nahafatesan’ny zanakao aza dia hiteny aminao hoe:‘Tery loatra ity toerana ity ka tsy antonona anay. Omeo toerana malalaka eto izahay hipetrahanay.’+ 21  Dia hiteny anakampo ianao hoe:‘Mba iza àry no rain’ireto zaza ireto, ka nanome ahy an’ireto?Izaho ange vehivavy maty anaka sy momba e!Dia izaho koa natao sesitany sady nogadraina. Dia iza no nitaiza an’ireto?+ Na izaho aza nilaozan’ny olona irery tany,+Dia avy aiza izany ireto?’”+ 22  Izao no tenin’i Jehovah Tompo Fara Tampony: “Hatsangako ny tanako mba ho hitan’ny firenena,Ary hatsangako ny tsato-kazo famantarana mba ho hitan’ny vahoaka.+ Dia hotrotroin’izy ireo ny zanakao lahy,Ary hataony antsangory ny zanakao vavy.+ 23  Mpanjaka no ho lasa mpitaiza anao,+Ary ny andriambaviny no ho mpampinono anao. Hiankohoka amin’ny tany eo anatrehanao izy ireo,+Sady hilelaka ny vovoka amin’ny tongotrao.+Dia ho fantatrao fa izaho no Jehovah,Ary tsy ho afa-baraka mihitsy izay manantena ahy.”+ 24  Mbola azo alaina eny an-tanan’ny lehilahy matanjaka ve ny olona efa lasany?Mbola azo avotana ve izay nataon’ny mpitondra jadona babo? 25  Izao anefa no tenin’i Jehovah: “Mbola halaina na dia izay efa nataon’ny lehilahy matanjaka babo aza,+Ary mbola havotana izay nosamborin’ny mpitondra jadona.+ Hotoheriko izay manohitra anao,+Ary hovonjeko ny zanakao. 26  Hampihinaniko ny nofony ihany izay rehetra mampijaly anao,Ary hataoko mamon’ny rany ihany izy ireo, hoatran’ny hoe mamon’ny divay mamy. Dia ho fantatry ny olona* rehetra fa izaho no Jehovah,+Ilay Mpamonjy anao+ sy Mpanavotra anao,+Ary izaho Ilay Maherin’i Jakoba.”+

Fanamarihana

Abt: “Mbola tao am-bohoka.”
Na: “no tena hanome rariny ahy.”
Na: “no hamaly soa ahy.”
Na: “lovany tsy misy mponina.”
Na mety hoe “havoana mangadihady.”
Abt: “Nataoko sokitra.”
Abt: “nofo.”